Dnevni arhiv: 11. 4. 2017

Vabljeni na festival 22. Slovenski dnevi knjige

Spoštovani,

oglašam se vam  v zvezi s prihajajočim vseslovenskim literarnim festivalom Slovenski dnevi knjige, ki prinaša zanimive, poglobljene (brezplačne) dogodke, povezane s knjigo, tudi za študente.

Lep pozdrav z Društva slovenskih pisateljev,

Nina Kokelj

vodja literarnih prireditev

040-797-325

***

SREDA, 19.4.2017

13.30

Pripovedovanje za mlade: nadzor (za mlade)

Štirje avtorji in pripovedovalci bodo  s pripovedovanjem zgodb spodbudili  v mladih na zanimiv način razmišljanje o nadzoru. Kdo nas nadzira, kdaj, zakaj, ali nas nadzira, ali mi nadziramo?

Sodelujoči: Seku M. Conde, Nataša Konc Lorenzutti, Damjan Šinigoj, Maja Gal Štromar

Lokacija: Pritličje

**

PETEK, 21. 4. 2017

10.00

Komu je mar? (za mlade)

Ali je mogoče z našo otopelostjo in ravnodušnostjo v mladih netiti iskro gorečnosti nad življenjem in svetom? Mar z brezbrižnostjo do drugih in sebe zanamcem ne sporočamo, da je prihodnost že klinično mrtva, hkrati pa od njih pričakujemo, da jo bodo oživljali z umetnim dihanjem? Sadimo ravnodušnost, da bi želi rahločutnost. Ali nam mladi sledijo?

Sodelujoča: Neli Filipić Kodrič, Borut Gombač

Moderira: Katja Gorečan

Lokacija: Pritličje

 

 

 

 

Društvo slovenskih pisateljev

Tomšičeva 12

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386  1) 25 14 144, 42 52 340

Fax.: (386  1) 42 16 430

e-mail: dsp@drustvo-dsp.si

www.drustvopisateljev.si

 

Urnik seminarjev iz didaktike književnosti pri B. Krakar Vogel v aprilu in maju 2017

Urnik seminarjev iz didaktike književnosti pri B. Krakar Vogel v aprilu in maju 2017:

 

Opazovalna praksa, E, 1.l:

 

  1. 4., četrtek: Književnost v tiskanih medijih v zadnjem mesecu (Zupanc, Gorše, Koritnik)
  2. 4., torek: Govorna interpretacija lit. besedil, gostuje dr. Katja Podbevšek, AGRFTV – vse

20.4., četrtek: Posvet o pouku književnosti na SAZU, od 10h do …11.30 (gl spodnji program) – vse E, zapisati kratko refleksijo

 

  1. april ob 10.00–14.00

Andreja Barle Lakota – pozdravni nagovor Janko Kos – Problemi književnega pouka v srednji šoli Mojca Poznanovič Jezeršek – Pouk književnosti in matura v evropskih srednjih šolah Boža Krakar Vogel – Modeli književnega pouka v slovenskem šolskem sistemu Darinka Ambrož – Pomen pouka književnosti v srednji šoli

 

  1. 5., četrtek: Bralne skupine, gostuje K. Grešak, prebrati M. Mazzini, Otroštvo
  2. 5., četrtek: Knjiž. na spletnih straneh (Korošec, Pasariček)
  3. 5., torek: Književnost za učence z učnimi težavami, gostuje  mag. Maja Dolinar

 

Seminarji 2.l. D:

 

  1. 4., torek, Govorna interpretacija literarnih besedil

 

20.4., četrtek: Posvet o pouku književnosti na SAZU, od 10h do …11.30 (gl spodnji program) –4, ki se javite nam. teme 23.5.! –  slednji oddate  poročilo, 2-3 str.

 

9.5., torek: Predstavitev Jurčiča, Jenka, Aškerca in Kersnika na spletnih straneh za dijake in v izbranem berilu za srednjo šolo (Kestnar, Grmovšek – Jurčič; Janjoš, Arnež – Jenko; Šulinc, Zver- Aškerc; Batistič, Podgornik – Gregorčič)

 

16.5, torek: Književnost za učence z učnimi težavami, gostuje mag. Maja Dolinar

 

  1. 5., torek: Pouk književnosti v raziskovanju:

JIS 2015, št. 3-4: Uvodni zapisi, str. 7-22 (Bernik); Z. Božič: Tantadrujevo iskanje sreče … (Škrlep); J.J.Beg: Vzgoja kultiviranega bralca … (Hribovšek), M. Kerndl: Književnodidaktične kompetence učiteljev … (Ribič); V. Medved Udovič: Med komunikacijskim in problemsko-ustvarjalnim poukom … (Logan); M. Pezdirc Bartol: Dramska besedila na maturi (Bolčina); K. Podbevšek: Jesihov sonet kot govorni izziv (Škufca);

JIS 2017, št. 1: Dogovorjeni sestavki (Kobal, Kurinčič)

Knjiž. v izobraževanju, Obdobja 25, 2008: Dogovorjeni sestavki Podbevšek, Božič (Mikelj, Smrke);

Lit.  recepcija, Obdobja 33, 2014:  B. Krakar Vogel: Spodbujanje lit. recepcije … (Hodnik) –

( 4, ki se boste javili do 18. 4. za posvet na SAZU, ne boste brali prispevkov)

.

Drugi preberite dane prispevke in napišite 2-3 str. recenzije.