Dnevni arhiv: 2. 6. 2017

Mednarodna anketa o rabi enojezičnih slovarjev

Spoštovani,

vabimo vas k sodelovanju v raziskavi o rabi splošnih enojezičnih slovarjev in odnosu do njih. Raziskava poteka v 29 evropskih državah in je prva leksikografska uporabniška študija tovrstnega obsega. Okvir za izvedbo ponuja Evropska mreža za e-leksikografijo (http://www.elexicography.eu/), pobudnika raziskave pa sta Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (www.cjvt.si) in Center za uporabno jezikoslovje zavoda Trojina (http://cuj.trojina.si/).

Reševanje vzame približno 15 minut, posebej pa vas prosimo, da vztrajate do konca, saj vprašanjem, ki so enotna za vse jezike, sledi del, ki se osredotoča na slovensko situacijo. K sodelovanju so povabljeni tudi tisti, ki slovarjev ne uporabljajo redno. Rezultati ankete bodo vodilo za razvoj uporabniško prijaznih jezikovnih virov in priročnikov.

Anketa je dostopna na tem naslovu: https://www.unipark.de/uc/DictCultUse/?a=31. Več o raziskavi si lahko preberete na tem naslovu: http://www.cjvt.si/raba-slovarjev/.

Prijeten teden in vnaprej hvala,
Špela Arhar Holdt