Mesečni arhiv: avgust 2017

Češka in slovaška književnost – izpitni rok 1. 9. 2017

Razpored izpitnega roka pri predmetu Češka in slovaška književnost, 1. 9. 2017, Tobačna 5/2/10:

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela izpita

Ustni del izpita bo jutri, 30. 8., in sicer:

– ob 11.30h enopredmetni,

– ob 13h dvopredmetni študenti;

– testi bodo na vpogled ob 11h.

Pisni del so pozitivno opravili:

– enopredmetni:

Vpisna št Pisno
18060872   6
18130121   6
18130122   6
18121298    7

– dvopredmetni:

Vpisna št Pisno
18140470   6
18131015   6
18130881   8
18130478   6
18850352   6
18121263   9
18130939   7
18140321   9
18130089   7
18120079   7
18131193   6
18141066   8

Razpored ustnih in ogled pisnih izpitov (izpitni rok 24. 8. 2017) pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Pregled opisne slovnice slovenskega jezika (oblikoslovje, skladnja)

USTNO: ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 16.00 v kabinetu 536c

 Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

USTNO: ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 16.20 v kabinetu 536c

 Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

USTNO: ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 17.00 v kabinetu 536c


Ogled pisnih izpitov in seznanitev z rezultati bo, kot smo se dogovorili na pisnem izpitu, pred začetkom ustnega izpita.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko FF UL

Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Tel.: +386 1 241 13 12

Faks: +386 1 425 93 37

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Slovenska frazeologija (E + D) : pisno v torek, 29. 8. 2017, ob 12h v pred. 2; ustno v sredo, 30. 8. 2017, ob 11h.

Komisijski izpiti – ustno – bodo v četrtek, 31. 8. 2017, ob 11h.

Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja: torek, 29. 8. 2017, ob 13h.

Jezikovna norma in jezikovna kultura: torek, 29. 8. 2017, ob 13.30h.

Uvod v študij jezika: torek, 29. 8. 2017, ob 14h.

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Dne: pon, 28. 8. 2017, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A

  1. I) PREDMET: Sodobni slovenski roman, dvod.

URA: 8.00 do 13.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Adamlje, T.

Babnik Gatej, M.

Bremec, M.

Drolc, S.

Hočevar, M.

Hrženjak, M.

Intihar, N.

Lavrenčič, A.

Pribožič, K.

Sitar, J.

Tomšič, T.

Zgaga, K.

  1. II) PREDMET: Sodobni slovenski roman

URA: 13.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Lazendić, A.

Polanc, M.

Skaza, B.

III) PREDMET: Motivi in teme v slovenski književnosti

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Bizilj, K.

  1. IV) PREDMET: Literarna interpretacija

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Mavrin, A.

  1. V) PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Fijavž, L.

Halec, B.

Kavčič, J.

Koritnik, N.

Zorč, A.

  1. VI) PREDMET: Sodobni slovenski roman, PK1

URA: 17.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Conde, S,

Dečman, M.

Prašnikar, K.

Žgajner, E.

Publicistično in propagandno besedilo (Smolej)

Predavanja iz predmeta Publicistično in propagandno besedilo (obvezno in izbirno) je v zimskem semestru ob četrtkih ob 9.40 do 10.30.  Komur se predavanja prekrivajo s kakšnim drugim predmetom, imam pripravljeno skripto. Prav tako pa so mogoče individualne konzultacije. Del izpita so tudi individualno opravljene vaje.

Mojca Smolej

 

Govorjeni diskurz (Smolej)

Predmet Govorjeni diskurz se izvaja le en semester (zimski), in sicer ob torkih ob 8.50 do 9.30. Če se komu predavanja prekrivajo z drugim predmetom, imam pripravljeno tudi natančno skripto. Vedno pa so mogoče tudi individualne konzultacije. Izpit se opravi v obliki seminarske naloge oz. vaj.

Mojca Smolej

Razpored izpitov iz Slovenske proze 1900–1950

Ponedeljek 28. avgusta 2017
8.00 Barbara Batagelj
Eva Frankol
Nuša Grgorinić
Katja Grum
9.00 Alja Klinkon
Martina Konečnik
Karin Kovaček
Mojca Kranjec
10.00 Ema Kravanja
Eva Murko
Katja Ogorevc
Jera Oražem
11.00 Diana Pivc
Eva Razpotnik
Klara Rudić
Simona Šinkovec

Torek 29. avgusta 2017
8.00 Kaja Trogar
Zala Vidic
Valentina Vrbos
Sandra Boršič
9.00 Anja Buh
Natalija Hlačar
Nika Janežič
Nina Močnik
10.00 Lea Pestotnik
Ana Plantan
Maja Pruščević
Barbara Skaza
11.00 Petra Stražišar
Ana Šintler
Dajana Trifunović

Rezultati pisnega dela izpitov pri Leksikologiji, Morfologiji SKJ in Besedotvorju SKJ ter razpored za ustni del

Leksikologija 

Vpisna št Pisno
18140308 91 % (9)
18130121 82 % (8)

Leksikologija – dvodisciplinarni 

Vpisna št Pisno
18130212 67 % (7)

 

Morfologija slovenskega knjižnega jezika 

Vpisna št Pisno
18161146 (Referat 2016/17?) 53 % (4)
18140708 komisija
18160285 72 % (6)
18161150 72 % (6)
18151092 55 % (4)
18161151   (Referat 2016/17?) 68 % (-6)
18150383 40 % (3)
18121597 komisija
18150388 48 % (4)
18161154 54 % (4)

 

Morfologija slovenskega knjižnega jezika – dvodisciplinarni  

Vpisna št Pisno
18161156 65 % (5)
18160145 83 % (8)
18151172 55 % (4)
18160292 prof. Žele
18161194 55 % (4)
18151225 80 % (7)
18140179 komisija
18160414 66 % (5)
18150541 51 % (4)
18160295 58 % (4)
18160296 74 % (6)
18110494 60 % (4)
18160334 51 % (4)
18160301 63 % (5)
18161158 75 % (6)
18160045 58 % (4)
18160135 69 % (-6)
18160155 85 % (8)
18160157 58 % (4)
18160163 Ni pristopila.
18150193 komisija

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Vpisna št Pisno
18141047 64 % (6)
18150294 56 % (5)
18960344 Ni pristopila.
18141289 66 % (7)
18141299 42 % (4)

 

 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika – dvodisciplinarni

Vpisna št Pisno
18088124 47 % (4)
18150393   (S) 77 % (8)
18130128 komisija
18150168 78 % (8)
18150401 Ni pristopila.
18130562 0 % (1)
18150179 40 % (4)
18150273 75 % (7)
18001438 52 % (5)
18167027 80 % (8)

 

Razpored za ustni del izpita

Komisijski izpiti v petek, 25. 8. 2017, ob 10.00.

 

Leksikologija

Petek, 25. 8. 2017, ob 9.00.

Katja Kumše
Lucija Rusl
 Diana Zevnik – Ščrbačić

 

Morfologija slovenskega knjižnega jezika 

Ponedeljek, 28. 8. 2017, ob 9.00.

Tjaša Kopina
Lara Lazar
Larisa Novak

 

Tana Benčan
Karla Ana Dolenc (Žele)
Maja Grintal
Lara Kolenc
Pia Oražem
Nika Primc
Alja Primožič

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

Torek, 29. 8. 2017, od 12.00.

Katja Bizilj
Katja Rupar

 

 

Maja Boh
Ana Jarc
Ana Semič
Zala Vidic

 

Ogled testov na govorilnih urah v četrtek, 31. 8. 2017. ob 10.30.

Saška Štumberger

Izpiti pri prof. A. Žele 24. 8. 2017 (Besedotvorje SKJ, Morfologija SKJ, Leksikologija)

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika

– pisno: 24. 8. 2017 ob 10.00 (2)

– ustno: 29. 8. 2017 od 12.00

Morfologija slovenskega knjižnega jezika

– pisno: 24. 8. 2017 ob 10.00 (2)

-ustno: 28. 8. 2017 od 9.00

Leksikologija

– pisno: 24. 8. 2017 ob 10.00 (2)

– ustno: 25. 8. 2017 od 9.00

Ustni del komisijskih izpitov za vse predmete bo v petek, 25. 8. 2017, ob 10.00.