Dnevni arhiv: 8. 9. 2017

12. letno srečanje Društva za slovansko jezikoslovje v Ljubljani od 21. do 24. septembra 2017

Društvo za slovansko jezikoslovje (Slavic Linguistics Society) povezuje jezikoslovce iz Evrope in Severne Amerike (ter tudi od drugod), ki se ukvarjajo z znanstvenim preučevanjem slovanskih jezikov. Namen društva je vzpostavljanje dialoga med jezikoslovnimi poddisciplinami ter med različnimi teoretičnimi modeli in metodološkimi pristopi.

Vsako leto organizira mednarodno znanstveno konferenco, ki se izmenično odvija v Severni Ameriki in Evropi.

Dosedanje konference SLS: 2006: Bloomington (ZDA), 2007: Berlin (Nemčija), 2008: Columbus (ZDA), 2009: Zadar (Hrvaška), 2010: Chicago (ZDA), 2011: Aix-en-Provence (Francija), 2012: Kansas (ZDA), 2013: Szczecin (Poljska), 2014: Seattle (ZDA), 2015: Heidelberg (Nemčija), 2016: Toronto (Kanada).

Letošnji letni kongres SLS-12 se bo odvijal od 21. do 24. septembra 2017 v Ljubljani v prostorih ZRC SAZU.

Glavni organizator dogodka v Ljubljani je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, soorganizatorji pa so trije oddelki FF UL, in sicer Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje.

Program konference je na povezavi:
http://www.slaviclinguistics.org

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Dne: pon, 11. 9. 2017, od 12.00 ure dalje, kabinet 217 A

  1. I) PREDMET: Sodobni slovenski roman, dvod.

URA: 12.00 do 15.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Adamlje, T.

Bačić, D.

Drožina, A.

Gerbec, T.

Gorjan, N.

Intihar, N.

Kovač, M.

Kropivnik, L.

Liponik, V.

Medved, P.

Misson, N.

Mrvič, R.

Okorn, B.

Strožer, M.

Zevnik-Ščrbačič, D.

Zupančič, Š.

 

  1. II) PREDMET: PK 1 Sodobni slovenski roman

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Conde, S.

Prašnikar, K.

III) PREDMET: Sodobni slovenski roman

URA: 16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Marn, M.

Pruščević, M.

 

  1. IV) PREDMET: Literarna interpretacija

URA: 17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Mavrin, A.

  1. V) PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Parežnik. P.