Izpitni roki iz Teorije literarnega diskurza (in Medbesedilnosti) pri prof. dr. Marku Juvanu

Izpiti iz Teorije literarnega diskurza za sloveniste 1. letnika druge stopnje (eno- in dvopredmetne) ter za študente primerjalne književnosti (predmet LT2: Medbesedilnost) bodo 7. junija, 20. junija, 7. septembra in 20. septembra, vsakič z začetkom ob 9. uri, v kabinetu 209a.