Pisno pri prof. dr. E. Kržišnik – POPRAVEK

Pisni del izpita iz slovenske frazeologije je seveda  v predavalnici 18 – tako piše tudi v VIS-u.