Dnevni arhiv: 5. 6. 2017

Razpored ustnih izpitov pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju (izpitni rok 5. 6. 2017)

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

USTNO: četrtek, 8. 6. 2017, ob 11.30 v kabinetu 536c

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika in pregled opisne slovnice slovenskega jezika (glasoslovje in naglasoslovje)

USTNO: četrtek, 8. 6. 2017, ob 9.30 v kabinetu 536c

 

PRAVOREČNA IN PRAVOPISNA NORMA slovenskega knjižnega jezika

PISNO: ponedeljek, 5. 6. 2017,  14.00 v predavalnici 18

VPIS OCEN IN OGLED PISNEGA IZPITA: četrtek, 8. 6. 2017, ob 10.30 v kabinetu 536c

 

BESEDILNA FONETIKA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

ODDAJA SEMINARJEV IN VPIS OCEN: četrtek, 8. 6. 2017, ob 11.00 v kabinetu 536c (pregled seminarskih nalog bomo imeli v ponedeljek, 5. 6. 2017, ob 12.30 (za prijavljene na 1. izpitni rok) oz. v četrtek, 8. 6. 2017, ob 12.30 (za vse ostale)).

 

JAVNO GOVORNO NASTOPANJE

ODDAJA SEMINARJEV IN VPIS OCEN:  četrtek, 8. 6. 2017, ob 12.00 v kabinetu 536c

 

Ogled pisnih izpitov bo možen tudi v četrtek, 8. 6. 2017, 12.30 v kabinetu 536c med rednimi govorilnimi urami.

S spoštovanjem,

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Delavnica dramskega pisanja

Z novo sezono bo Simona Hamer  v SNG Drama Ljubljana prevzela programski sklop Novih branj, ki se bo osredotočil na mlade dramatike in dramatičarke (do 30. leta). Nova branja je zastavila kot platformo laboratorijskega soustvarjanja, s končno odrsko uprizoritvijo napisanih kratkih dramskih tekstov – rok za prijavo pa je 1. september. Vabljeni vsi študentje, ki se želite izpopolniti v pisanju dramskih besedil. Podrobnejše informacije pri izr. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol.

Dnevniki pedagoške prakse pri didaktiki slovenskega jezika

Študenti drugega letnika dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študija, ki ste mi dnevnike že oddali, jih lahko do petka, 9. junija, vzamete iz mojega predalčka v pisarni Oddelka za slovenistiko. Dnevnike študentov enopredmetnega študija bom kar sama izročila izr. prof. dr. Alenki Žbogar.

Študenti drugega letnika eno- ali dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študija, ki dnevnikov še niste oddali in še niste bili na pogovoru o pedagoški praksi, pa mi lahko dnevnike pedagoške prakse prinesete še v sredo, 7. junija, med 9. in 11. uro ali v ponedeljek, 12. junija, v času govorilnih ur. Če se kdo v teh terminih na more oglasiti osebno, lahko v tednu od 12. do 16. junija (prej bo namreč predalček poln že pregledanih dnevnikov) dnevnik pusti kar v predalčku v pisarni Oddelka ter me o tem obvesti po e-pošti.

Lep pozdrav

Jerca Vogel

PUBLICISTIČNO IN PROPAGANDNO BESEDILO – izpit

Izpita iz Publicističnega in propagandnega besedila v četrtek, 8. 6. 2017, NE BO.

Prosim, da mi vsi, ki ste v četrtek nameravali priti na izpit (zaenkrat nihče), čimprej pišete.

Izpit bo mogoče (ustno ali pisno) opravljati ali v sredo, 7. 6., kadarkoli med 9h in 13h ali pa v ponedeljek, 12. 6., prav tako kadarkoli med 9h in 13h. Lahko pa tudi katerikoli drug dan do 14. 7.

STROKOVNO BESEDILO – izpit

Izpita iz Strokovnega besedila v četrtek, 8. 6. 2017, NE BO.

Prosim, da mi vsi, ki ste v četrtek nameravali priti na izpit (zaenkrat samo 1 študentka), čimprej pišete.

Izpit bo mogoče opravljati (ustno ali pisno) v sredo, 7. 6., kadarkoli med 9h in 13h ali pa v ponedeljek, 12. 6., prav tako kadarkoli med 9h in 13h.

Izpit bo mogoče opravljati tudi katerikoli drug dan do 14. 7. 2017.

 

 

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Slovenska frazeologija: pisno v četrtek, 8. 6. 2017, ob 10h v pred. 2; ustno v ponedeljek, 12. 6., in torek, 13. 6. 2017, ob 11h (natančnejši razpored bo objavljen skupaj z rezultati pisnega dela).

Uvod v študij jezika: v četrtek, 8. 6. 2017, ob 12.30h.

Jezikovna norma in jezikovna kultura: v petek, 9. 6. 2017, ob 11h.

Normativno, (jezikovno)zvrstno in besedilnovrstno urejanje besedila: po dogovoru.

Komisijski izpiti bodo v četrtek, 8. 6. 2017, ob 11h v kabinetu.