Dnevni arhiv: 12. 9. 2017

Ustni izpiti iz slovenske frazeologije

Ustni del izpita bo jutri, 13. 9., ob 13.30h (E) in ob 14.30h (D). Komisijski izpiti ob 11.30h.  Vpogled ob 13h.

Rezultati pisnega dela:

  • enopredmetni
Vpisna št Delna ocena
18120251 6
18960344 5
18140308 5
18090677 6
18120260 7
  • dvopredmetni
Vpisna št Delna ocena
18140470 7
18140313 8
18130478 6
18850352 5
18131201 7
18140263 6
18131193 6
18130416 5