Dnevni arhiv: 3. 1. 2018

Karierni dan za Filozofsko fakulteto – KULTURA KATALIZATOR DRUŽBENEGA NAPREDKA – PRIJAVA

Z NAMI BODO:

 1. Narodna galerija
 2. Cankarjev dom

3.SMG Slovensko mladinsko gledališče

 1. Kinoteka
 2. Kino Šiška – center urbane kulture
 3. Zavod Kersnikova
 4. Pritličje
 5. ŠKUC
 6. CEED Slovenija

KJE: FF, Aškerčeva 2, predavalnica Rimljanka R1C (vhod z Rimske ulice)

KDAJ: 16. 1. 2018 od 15:00 do 19:00

PRIJAVA NA HITRE ZMENKE/ PREDSTAVITVE PODJETJEM

do 11. 1. 2018

Vsi sodelujoči boste vključeni v pripravljalno delavnico, ki bo 11. 1. 2018 ob 10:00 – 13:00 na FF, Aškerčeva 2, Rimljanka R1C in je obvezna.

Kulturni sektor je gonilna sila ustvarjalnosti. Ustvarjalnost pa je temelj razvoja družbe.

Dogodek je namenjen predstavitvi organizacij, vaši osebni predstavitvi organizacijam, medsebojnemu spoznavanju in navezovanju stikov in  ustvarjanju priložnosti za sodelovanja v prihodnosti.

Program:

15.00 – 15.30 REGISTRACIJA

15.30 – 16.30 MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE  (kratke 1 minutne prestavitve s strani organizacij in s strani študentov)

16.30 – 16.40 KRATEK ODMOR

16.40 – 16.50 ORGANIZACIJE VOLIJO (izbira študentov s katerimi se želijo bolje spoznati)

16.50 – 17.20 MREŽENJE (razgovori organizacij z izbranimi študenti – delo v skupini)

17.20 – 17.30 ŠTUDENTJE KROŽIJO (kroženje študentov in skupinski razgovori študentov z izbranimi organizacijami)

17.30 – 18.00  VSESPLOŠNO MREŽENJE

18.00 – 18.20 EVALVACIJA

PRIJAVA

Dogodek je za študente brezplačen. Število mest je omejeno.

Več informacij na: neza.hlebanja@ff.uni-lj.si

Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2018 (247. javni razpis)

Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2018 (247. javni razpis)  | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2018/2019 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2018 (247. javni razpis)

Objava razpisa: 27. 12. 2017 na spletni strani sklada in portalu e-Uprava

Rok prijave: Prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 31. 5. 2018.

Vrednost razpisa: 53.000,00 EUR

Višina štipendije: Za študijsko leto 2018/2019 štipendija vključuje:

 • mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EUR;
 • enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.

Šolnina se ne plačuje.

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 247. javni razpis).

Štipendije za program Fulbright za leto 2019 (242. JR)

Štipendije za program Fulbright za leto 2019 (242. JR) | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2019 (242. JR)

Objava: 27. 12. 2017

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR

Predmet razpisa: štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2019, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.

Namen in višina štipendij: 

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
 • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:

 • 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
 • 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2020

Način prijave: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2019 – 242. JR«.