Dnevni arhiv: 11. 6. 2018

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Slovenska frazeologija:

pisno 14. 6. 2018 ob 12h, pred. 15;

ustno od ponedeljka, 18. 6. 201, dalje – natančnejši razpored bo objavljen skupaj z rezultati pisnega dela.

 

Jezikovna norma in jezikovna kultura:

Dvopredmetni: petek, 15. 6. 2018, ob 11h

Enopredmetni: petek, 15. 6. 2018, ob 11.30h (A–K); ob 15h (P–Z).

 

Uvod v študij jezika: četrtek, 14. 6. 2018, ob 12.30h

 

Komisijski izpiti: v četrtek, 14. 6. 2018, ob 13h.

Ustni izpiti pri Morfologiji SKJ in Besedotvorju SKJ

Morfologija SKJ – komisijsko za študente, ki izpit opravljajo 4., 5. ali 6.

– v petek, 15. 6. 2018, ob 10. uri.

Morfologija SKJ

– v ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 8. uri (6 študentov), ob 12. uri (ostali).

Besedotvorje SKJ

– pri Saški Štumberger v torek, 19. 6. 2018, ob 9. uri;

– pri Andreji Žele v torek, 19. 6. 2018, ob 12. uri.