Dnevni arhiv: 4. 7. 2018

Morfologija slovenskega knjižnega jezika – rezultati in razpored za ustni del

 

Vpisna št Pisno
18150533   (S) 74 % (6)
18170476 100 % (10)
18170341 94 % (9)
18171033 65 % (5)
18170140 95 % (10)
18101333   (S) Ni pristopil.
18160296 Komisija
18170344 92 % (9)
18170049 85 % (8)
18170274 84 % (8)
18170016 97 % (10)
18170317 105 % (10)
18170275 85 % (8)
18170277 61 % (5)
18170279 94 % (9)
18170280 95 % (10)
18170514 99 % (10)
18170320 89 % (9)

 

18151092 komisija
18161151 77 % (7)
18170336 82 % (7)

 

Ustno: 5. 7. 2018 v kabinetu 210A

Ob 9.00

1.      Katarina Černe
2.      Urh Ferlež
3.      Monika Gril
4.      Hana Kastelic
5.      Špela Mehić
6.      Maja Ravnikar
7.      Sarah Rink
8.      Karmen Strel
9.      Blaž Šoba
10.  Nina Štular
Ob 11.00
11.  Nuša Vešligaj
12.  Gal Viršek Žiger
13.  Nataša Zlatnar
14.  Maruša Žibred

 

15.  Larisa Novak
16.  Tinkara Volk

 

Govorilne ure, na katerih si boste lahko ogledali izpite, bodo v petek, 6. 7. 2018, ob 10. uri.

 

Saška Štumberger

Besedotvorje SKJ, rezultati pisnega dela izpita in razpored za ustni del pri S. Štumberger

Vpisna št Pisno
18160412 97 % (10)
18160274 71 % (7)
18160146 60 % (6)
18160292 77 % (8)
18160118 84 % (8)
18160424 89 % (9)
18151225 38 % (3)
18150488 75 % (7)
18160296 45 % (4)
18160297 67 % (7)
18150138 82 % (8)
18160298 85 % (9)
18160152 102 % (10)
18161158 82 % (8)
18150139 85 % (9)
18160155 71 % (7)
18150307 71 % (7)
18160562 64 % (6)
18160762   (S) 71 % (7)
18160304 85 % (9)
18150312 90 % (9)
18160203 84 % (8)
18160162 89 % (9)
18160163 63 % (6)
18160306 86 % (9)

 

Vpisna št Pisno
18161144 60 % (6)
18161145 82 % (8)
18160202 88 % (9)
18151089 74 % (7)
18140708 64 % (6)
18161150 89 % (9)
18161231 90 % (9)
18151092 80 % (8)
18160289 90 % (9)
18160291 77 % (8)

 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika – razpored za ustni del

  1. 7. 2018 ob 9.00
1.      Urša Ambrožič
2.      Manja Arnšek
3.      Ana Cotič
4.      Karla Ana Dolenc
5.      Mihaela Drobnič
6.      Sara Guzelj
Ob 10.00
7.      Ana Kovačič
8.      Rok Kuralt
9.      Manja Ocepek
10.  Pia Oražem
11.  Klementina Pačnik
12.  Alja Primožič
Ob 11.00
13.  Maja Redenšek
14.  Andraž Stevanovski
15.  Sara Strajnar
16.  Barbara Švigelj
17.  Neža Tomažič
18.  Larisa Trdina
Ob 12.00
19.  Manca Uršič
20.  Julija Vačovnik
21.  Ana Zelenko

 

22.  Patricija Berglez
23.  Sara Brcar
24.  Lana Djuratovič
Ob 13.00
25.  Nejc Faganel
26.  Nika Janežič
27.  Lara Lazar
28.  Lučka Majcenovič
29.  Urša Noč
30.  Pia Rednak
Ob 14.00
31.  Jana Vaupotič

 

32.  Uroš Ferrari Stojanović
33.  Nika Lončar

 

Govorilne ure, na katerih si boste lahko ogledali izpite, bodo v petek, 6. 7. 2018, ob 10. uri.

 

Saška Štumberger

KŠR – rezultati (Žbogar)

REZULTATI IZPITA IZ KNJIŽEVNOSTI ZA ŠOLSKO RABO

Predmet: PK2 Književnost za šolsko rabo (Specialni del ped. modula)
Izpitni rok: 26.6.2018, 09:00, didaktična predavalnica
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18153559 dobro (7)
18153074 prav dobro (8)
18163207 zadostno (6)
18153082 nzd (4)
18163145 dobro (7)
18163095 prav dobro (8)
18163285 delna ocena odjava
18163434 prav dobro (9)
18163298 prav dobro (8)
18153604 ni pristopil

 

Predmet: SL2 Književnost za šolsko rabo – D P
Izpitni rok: 26.6.2018, 09:00, didaktična predavalnica
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena
18163265 prav dobro (8)
18153180 prav dobro (8)
18163324 prav dobro (9)

Vpogledi v pisne izpite so možni do 12. 7. 2018 ob predhodni najavi na moj fakultetni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij! Alenka Žbogar