Mesečni arhiv: avgust 2018

Slovenska frazeologija – rezultati testa in ustni del izpita

Ustni del izpita (po abecednem zaporedju):

  • dvodisciplinarni – ponedeljek, 3. 9. 2018, ob 10h
  • enodisciplinarni – torek, 4. 10. 2018, ob 10h

Rezultati pisnega dela: vpogled – ponedeljek in torek ob 10h

  • enodisciplinarni
18141047 9
18150296 8
18140708 5
18120258 7
18141051 7
18090846 8
18150389 9
18150390 6
18130568 7
  • dvodisciplinarni
18088124 6
18140878 7
18150333 7
18140317 7
18140320 9
18110610 8
18150179 7
18150306 8
18150147 5
18130564 7
18150310 7
18120139 8

OBVESTILO ENOPREDMETNIM ŠTUDENTOM 2. L. DRUGOSTOPENJSKEGA MAG. ŠTUDIJA PED. SLOVENISTIKE (2018/19)

Spoštovani enopredmetni slovenisti 2. letnika magistrske pedagoške slovenistike!

Pedagoška praksa je sestavni dela vašega pedagoškega študija. V št. l. 18/19 bo individualna pedagoška praksa za SL E (2. l.) potekala od konca septembra do konca novembra. Učitelje – mentorje na osnovnih ali srednjih šolah si poiščete sami. Z oddelčno tajnico uredite zavarovanje ter preverite, ali je s šolo že sklenjena pogodba o partnerstvu. Če šola želi še kakšna dodatna potrdila o sodelovanju, mi to sporočite.

Praksa, ki naj bo čim bolj strnjena, naj traja 15 delovnih dni. V tem času hospitirate pri mentorjevem pouku slovenskega jezika in književnosti, svoja opažanja zapisujete po dnevih v dnevnik prakse (dostopen bo na visu). Dnevnik je vodič po vaših dejavnostih v času pedagoške prakse in pripomoček pri njihovi refleksiji in evalvaciji. Usmerja vas k načrtnemu opazovanju dogajanja v razredu, v njem poročajte o svojem sodelovanju pri učni uri, utemeljujte izbrane cilje, vsebine in metode, razmišljajte o izvedbi opazovanih mentorjevih učnih ur in oblikujte nove predloge.

Učne ure skupaj z mentorjem analizirajta celostno: upoštevajta didaktični vidik (cilji, vsebine, metode), strokovni vidik (raba knjižnega jezika, poznavanje snovi) in splošni pedagoški vidik (komunikacija v razredu, upoštevanje razvojnih značilnosti učencev, dajanje konstruktivnih povratnih informacij), pa tudi podrobno (analitično) (prim. obrazec za podrobno opazovanje učne ure iz jezika in književnosti). Z mentorjem se pogovarjajte o uporabljenih gradivih in ga prosite, naj vam omogoči vpogled v šolsko dokumentacijo (priprave, časovna razporeditev snovi). Čim prej, tj. že drugi ali tretji dan, izvajajte dejavne kratke in vnaprej pripravljene intervencije pri mentorjevih urah jezika in književnosti. Temu pravimo mini nastopi. Izvedite jih čim več (a najmanj po tri iz književnosti in iz jezika). Oceni jih mentor po 3-stopenjski lestvici (opravil/-a, dobro opravil/-a, odlično opravil/-a). Sodelujte pri mentorjevih govorilnih urah, morebitnih roditeljskih sestankih, pedagoških konferencah in drugih mentorjevih aktivnostih (npr. ekskurzijah). Seznanite se z vzgojno problematiko.

Pred odhodom na prakso na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pošljite ime in priimek učitelja – mentorja, njegov elektronski naslov, podatke o šoli (naziv, naslov) ter vaše podatke. Mentorju bom posredovala okvirna navodila za uspešen potek pedagoške prakse in mu po končani praksi izdala Potrdilo o mentorstvu, ki ga bo lahko uveljavljal pri svojem napredovanju v nazive.

Prakso bomo evalvirali in reflektirali na fakultetnih sestankih, ki se jih zagotovo udeležite. Prvi sestanek bo v torek, 2. 10. 2018, ob 13h v 102. Termini ostalih srečanj bodo objavljeni med obvestili na oddelčni spletni strani.

Na Katedri za didaktiko slovenščine smo vam in vašim mentorjem z veseljem na razpolago z dodatnimi nasveti, pojasnili in informacijami. Oglasite se lahko po elektronski pošti ali osebno v času govorilnih ur.

V imenu didaktične katedre vam želim uspešno individualno pedagoško prakso in vas do torka, 2. 10., ob 13h prijazno pozdravljam.

izr. prof. dr. Alenka Žbogar

 

Razpis za študentsko delo na projektu Noč raziskovalcev

za potrebe projekta Noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! potrebujemo 4 študente, ki bi izvajali ankete. Anketiralo bi se 3 dni po 2h/dan. Plačilo: 5,33 EUR bruto. Prijave zbiramo na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si

 

ŠE DODDATNO ZA ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO, ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO, ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO IN ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

Za potrebe projekta Noč raziskovalcev potrebujemo 3-5 študentov, ki bi opravljali monitoring na glavnem dogodku, ki bo 28. 9. 2018 na Novem trgu.

Prijave zbiramo do 30. 8. 2018.

 

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Slovenska frazeologija – pisno v četrtek, 30. 8. 2018, ob 10h v pred. 2, ustno v ponedeljek in torek, 3. In 4. 9. 2018 (seznam po pregledu pisnega dela).

Jezikovna norma in jezikovna kultura – petek, 31. 8. 2018, ob 11h.

Komisijski izpiti četrtek, 30. 8. 2018, ob 11.30h.

 

Obvestilo izr. prof. dr. Urške Perenič

Spoštovane kolegice in kolegi,

ker sem bila v minulem študijskem letu odsotna zaradi porodniškega dopusta, je v urniku pri izbirnih predmetih Literatura in kulturne ustanove ter Literatura in mediji še vedno navedenih več terminov, tudi kolegov, ki so me nadomeščali. Toliko terminov pri predmetih se seveda ne bo izvajalo, ampak kot je to običajno (možne so tudi še nekatere uskladitve urnika z vami, in sicer v okviru razpoložljivosti predavalnic).V tem trenutku ste seveda prav lepo vabljeni, da se prijavite k obema predmetoma. Naj še dodam, da so študentje v okviru teh dveh predmetov doslej nekatere svoje uspešne seminarje razvili v magisterije, kar tudi tokrat ni izključeno, če vas tematike zanimajo. Pa lep pozdrav in uspešno štud. leto, Urška Perenič

Urška

Rezultati pisnih izpitov iz Besedotvorja SKJ in razpored za ustni del

18151074 nezadostno (5)
18161144  68 % (7)
18161149 nezadostno (5)
18151092 nezadostno (5)
18161156 nezadostno (5)
18160145   86 % (9)
18151225   90 % (9)
18150132   60 % (6)
18151072 nezadostno (5)
18160195   68 % 87)
18160045 nezadostno (5)
18160135   82 % (8)
18160157   80 % (8)
18150037   69 % (7)

 

Ustno: v sredo, 29. 8., ob 9. uri.

Tana Benčan
Maja Grintal
Ana Kepic
Metka Krapež
Nika Primc

 

Ob 10. uri:

Uršula Rojs
Jerica Vidergar
Patricija Berglez

 

Ogled testov na mojih govorilnih urah v sredo, 29. 8., ob 11. uri.

Saška Štumberger

Rezultati pisnih izpitov iz Morfologije SKJ in Leksikologije ter razpored za ustni del

Morfologija slovenskega knjižnega jezika – dvodisciplinarni

Vpisna št Pisno
18161164 79 % (7)
18170446 57 % (4)
18151172 83 % (8)
18170340 64 % (5)
18170556 89 % (9)
18150541 komisija
18170277 71 % (6)

 

Leksikologija – dvodisciplinarni 

Vpisna št Pisno
18150393 69 % (7)
18177148 77 % (8)
18150179 60 % (6)
18150147 63 % (6)

Leksikologija 

Vpisna št Pisno
18150294 67 % (7)

Morfologija slovenskega knjižnega jezika

Vpisna št Pisno
18170332 64 % (5)
18151092 komisija
18170843 83 % (8)

 

Ustno: 27. 8. ob 9. uri.

Jošt Bobnar
Maja Boh
Marja Filipčič Redžić
Diana Pivc
Eva Razpotnik

 

  1. 8. ob 10. uri.
Nina Šulc
Katja Brodarič
Urška Celin
Mateja Jelaska Čefarin
Nika Švigelj

 

Komisijski izpiti bodo v torek, 28. 8., ura bo sporočena kasneje. Ogled testov na mojih govorilnih urah v sredo, 29. 8., ob 11. uri.

Saška Štumberger

Slovenska proza 1900–1950: razpored izpitov

Ponedeljek 27. 8. 2018, # 218
8.00 Lana Djuratovič
Nejc Faganel
Doris Jeretina
Matej Knez
9.00 Lučka Majcenovič
Nina Strmole
Urša Ambrožič
Valentina Ambrožič
10.00 Amadeja Ancelj
Maja Boh
Maja Grintal
Katja Grum
11.00 Miša Jerman Matkovič
Renata Keković
Ana Kepic
Ana Kovačič

Torek 28. 8. 2018, # 218
8.00 Rok Kuralt
Ana Medved
Manja Ocepek
Katja Ogorevc
9.00 Alja Primožič
Veronika Pucelj
Ana Rakovec
Maja Redenšek
10.00Klemen Sagadin
Sara Strajnar
Simona Šinkovec
Barbara Švigelj
11.00 Larisa Trdina
Manca Uršič
Julija Vačovnik
Jerica Vidergar

Uvod v literarno teorijo: rezultati pisnega in razpored pri ustnem delu izpita

Spoštovani kolegice in kolegi,

rezultati pisnega preverjanja znanja iz Uvoda v literarno teorijo 22. avgusta so sledeči:

18161146 = 12 točk (nzd)
18151074 = 17 točk (6)
18150132 = 22 točk (8)
18150402 = 27 točk (9)

V ponedeljek, 27. avgusta, se na ustnih izpitih pri prof. Marijanu Doviću (kabinet 209 b) razvrstite po naslednjem zaporedju:

10.00:
Karin Kovaček
Rok Kuralt
Sara Brcar
Valentina Vrbos

11.00:
Ana Pestotnik
Ana Kepic
Karla Ana Dolenc

12.00:
Valentina Ambrožič
Gea Gregorič

14.00:
Pia Oražem
Maja Grintal
Ana Kovačič
Mojca Kranjec

15.00:
Zala Podkrižnik
Ana Medved
Barbara Okorn
Jerca Vidergar

Lep pozdrav,
Andraž Jež

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ V PONEDELJEK, 27. 8. 2018

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Dne: pon, 27. 8. 2018 , od 15.30 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 15.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Šterk, T.

Zgaga, K.

Žunič, N.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman, PK1

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Norčič, Z.

Pacher, E.

Škrinjar, S.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman

URA: 17.00

Janežič, N.

Skaza, B.

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 17.00

Berden, K.

Filipčič Redžič, M.

Frankol, E.

Pribožič, K.

Sršen, P.

Vrbos, V.

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 18.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Brcar, S.

 

PREDMET: Literarna interpretacija

URA: 18.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:

Kovič, A.

Razpored (pisnih) in ustnih izpitov pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju (izpitni rok 24. 8. 2018)

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

PISNO: v petek, 24. 8. 2018, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 13.15 v kabinetu 536c

 

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: v petek, 24. 8. 2018, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 13.30 v kabinetu 536c (ogled testov in vpis ocen)

 

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: v petek, 24. 8. 2018, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 13.45 v kabinetu 536c

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.00 v kabinetu 536c (vpis ocen)

 

Govorna tehnika

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.00 v kabinetu 536c (vpis ocen)

 

Uporabna slovenščina

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.15 v kabinetu 536c (vpis ocen)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

PISNO: v petek, 24. 8. 2018, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.15 v kabinetu 536c

 

Ogled pisnih izpitnih testov bo v četrtek, 30. 8. 2018, ob 14.15 in naslednji četrtek na rednih govorilnih urah.

 

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar