Mesečni arhiv: september 2018

Obvestilo izr. prof. dr. Urške Perenič za vse študente

Obveščamo vas, da se bodo vsa predavanja in seminarji (Uvod v literarno teorijo, Literatura in kulturne ustanove, Literatura in mediji) pri izr. prof. dr. Urški Perenič pričela v ponedeljek 8. 10. O nadomestnih terminih v prvem tednu izpadlih ur bodo študentje obveščeni naknadno. To velja tudi za vaje pri taistih predmetih, ki jih bo izvajal asist. dr. Andraž Jež. Uspešen začetek študijskega leta!

Skladnja – VAJE (E in DVO)

Vaje iz Skladnje bodo potekale v dveh skupinah, in sicer:

– ob ponedeljkih, 13h-14.30 (za vse enopredmetne študente + 15 dvopredmetnih št.), v predavalnici 116.

– ob sredah, 8.10-9.40 (za vse ostale dvopredmetne študente), predavalnica bo javljena naknadno.

Vaje so skupne tako za enopredmetne kot dvopredmetne študente.

Seznam, na katerega se za ponedeljkove vaje vpišete dvopredmetni študentje, visi na vratih kabineta 536/c. Seznam velja le za ponedeljkovo skupino. Prosim, da se na seznam vpišete le tisti, ki res nameravate redno obiskovati vaje.

Enopredmetni študentje lahko hodite na vaje tudi ob sredah, vendar le, če najdete zamenjavo z dvopredmetnimi študenti.

Če bi se izkazalo, da bi večina študentov namesto ob sredah raje imela vaje ob petkih dopoldan, bomo vaje prestavili na petek.

Z vajami bomo začeli v ponedeljek, 8. 10. 2018, oz. v sredo 10. 10. 2018.

Mojca Smolej

 

Jezikoslovni magistrski seminar – 2. letnik 2. stopnje

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bo v študijskem letu 2018/19 potekal jezikoslovni magistrski seminar pri treh izvajalcih: pri prof. Kranjc, Smole in Orel. Skupno srečanje bo v sredo, 3. 10. 2018, ob 13. uri, v predavalnici št. 024. Študente prosimo, da se zanesljivo udeležite predstavitvenega srečanja, na katerem se boste prijavili na izbrani seminar.

 

Izbirni predmet Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice (I. Orel, 3. letnik)

Namesto izbirnega predmeta Poimenovalna tipologija bo letos po nekajletnem presledku spet možno izbrati predmet Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice, ki se izvaja v poletnem semestru ob ponedeljkih med 10.30 in 13. uro (1 ura predavanj, 1 ura seminarja in 1 ura vaj).
Predmet dopolnjuje, utrjuje in nadgrajuje vsebino obveznega predmeta Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja (E) oz. del predmeta Pregled zgodovine slovenskega jezika (D), ki se izvaja v istem semestru. Pri obeh predmetih kot tudi na pisnih izpitih se je pokazala potreba po dodatnem utrjevanju predvsem oblikoslovnega pa tudi skladenjskega predznanja, po uzaveščanju in zgodovinskem utemeljevanju knjižne norme in neknjižne rabe, kar posebej omogočajo tudi seminar in vaje.
Vsebine, ki jih bomo obravnavali, boste lahko sami predlagali.
Obveznost bodo opravljene vaje in krajše seminarsko delo na tematiko po Vašem izboru in v povezavi s strokovno literaturo.
Izbirni predmet bo pripomogel k doseganju boljših rezultatov pri obveznem predmetu in hkrati omogočil sprotni študij za izpit pri njem, obenem bo poglabljal izbrane zanimive ali težje oblikoslovne in skladenjske teme.

Prijazno vabljeni.

Izbirni predmet Literatura in kulturne ustanove

 

Literarni magistrski seminar

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bodo v študijskem letu 2018/19 potekali štirje literarni magistrski seminarji: dva v zimskem semestru (Hladnik, Pezdirc Bartol) in dva v poletnem semestru (Bjelčevič, Zupan Sosič). Enopredmetniki in dvopredmetniki nepedagogi izberete dva seminarja, v vsakem semestru enega, dvopredmetni pedagogi pa enega od štirih. V vsaki skupini je največ 15 študentov. Pri prof. Hladniku se bo seminar pričel 3.10. ob 9.40 v predavalnici 209c, pri prof. Pezdirc Bartol pa 8. 10. ob 16.10 v predavalnici 209c. Študente, ki boste obiskovali magistrski seminar v zimskem semestru, prosimo, da se zanesljivo udeležite prvega srečanja, saj se bomo dogovorili o načinu dela in si razdelili seminarske teme.

Slovensko, slovaško in prekmursko v Murski Soboti in Lendavi

Kako sta slovenski in slovaški kulturni prostor povezana danes? Na dogodku bomo predstavili slovaško-slovenske literarno-kulturne odnose v stični pokrajini – Prekmurju. Predstavili bomo tudi problematiko diglosije na osnovi prekmurskega jezika in pobude za učenje prekmurščine v šolah. Projekciji filma Pout Štefana Kardoša in Jožeta Glažarja (2018) bo sledil pogovor z avtorji, predstavitev raziskovalnih aktivnosti in pogostitev s kratkim kulturnim programom.
Kraj: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (Naslov: Zvezna ul. 10, Murska Sobota)

Strokovno besedilo – obvezno in izbirno

Predmet Strokovno besedilo se bo kot obvezni in izbirni predmet izvajal v zimskem semestru ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob. 1.

Kot izbirni predmet se bo lahko izvajal tudi v letnem semestru, in sicer v obliki konzultacij (število študentov do 10) ali predavanj (število študentov več kot 10).

Na prvi uri predavanj se bomo dogovorili tudi za obliko izvedbe vaj, ki so vodene individualno, zato posebnih skupinskih vaj ni.

Mojca Smolej

Erasmus v UKRAJINI

Oddelek za slovenistiko ima podpisan mednarodni sporazum z Nacionalno univerzo Ivana Franka v Lvovu in Univerzo Tarasa Ševčenka v Kijevu.

Za letni semester 2018/19 sta razpisani dve prosti mesti za študijsko izmenjavo na navedenih univerzah. (Na obeh se izvaja tudi lektorat za slovenščino.)

Vse zainteresirane študente prosim, da se čimprej zglasijo pri meni. Prijavijo se lahko študentje prve in druge stopnje.

Mojca Smolej (mojca.smolej@ff.uni-lj.si, govorilne ure: ponedeljek ob 9h v kabinetu 536/c)

 

 

Vabljeni na avdicijo za zbor in oktet Filozofske fakultete

Dragi študentje,

če se lahko pohvalite s čim več kot le veseljem do posluha in ste pripravljeni zapeti tudi zunaj toplega objema svoje domače drvarnice, ste lepo vabljeni na avdicijo za zbor in oktet Filozofske fakultete, ki ga z ljubečo, a trdno roko vodi dr. Tjaša Ribizel. Avdicija se bo odvila v četrtek, 20. 9. ob 18.00 v sobi 535b.

Poleg večne slave in možnosti, da se lahko umetniško udejstvujete in sodelujete na številnih dogodkih (da ne omenjamo dejstva, da lahko to uveljavljate tudi kot izbirni predmet, za katerega vas bodo nagradili s 6 kreditnimi točkami), je vredno omeniti tudi to, da je naš oktet letos nastopil celo v produkciji Mladinskega gledališča, in sicer v vekopomni predstavi Odilo. Oratorij. Zatemnitev, ki je ravnokar gostovala tudi v Beogradu in jo jeseni čaka tudi gotova zmaga na Borštnikovem srečanju.

Če vam je petje torej v užitek (in hkrati tudi tistim, ki vas poslušajo), lepo lepo vabljeni v to izjemno motivirano, a hkrati tudi izjemno uživaško druščino.

Z lepimi pozdravi!

 

 

Lep pozdrav/Best regards,

Obdobja in slogi v slovenski književnosti

Spoštovani, študentje, ki so v štud. letu 2017/18 poslušali predavanja iz predmeta pri prof. dr. Novak Popov, ki je nadomeščala izr. prof. dr. Urško Perenič, in bi želeli septembra opravljati izpit pri predmetu, prosimo, da to čim prej sporočijo na naslov urska.perenic@gmail.com (Ob tem naj dodamo, da je bilo zadostno število rokov sicer že razpisano, da pa gre za nekakšen dodatni rok.) 

Strokovno besedilo – obvezno in izbirno

Predmet Strokovno besedilo se bo kot obvezni in izbirni predmet izvajal v zimskem semestru ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob. 1.

Kot izbirni predmet se bo lahko izvajal tudi v letnem semestru, in sicer v obliki konzultacij (število študentov do 10) ali predavanj (število študentov več kot 10).

Na prvi uri predavanj se bomo dogovorili tudi za obliko izvedbe vaj, ki so vodene individualno, zato posebnih skupinskih vaj ni.

Mojca Smolej