Dnevni arhiv: 4. 9. 2018

Obdobja in slogi v slovenski književnosti

Spoštovani, študentje, ki so v štud. letu 2017/18 poslušali predavanja iz predmeta pri prof. dr. Novak Popov, ki je nadomeščala izr. prof. dr. Urško Perenič, in bi želeli septembra opravljati izpit pri predmetu, prosimo, da to čim prej sporočijo na naslov urska.perenic@gmail.com (Ob tem naj dodamo, da je bilo zadostno število rokov sicer že razpisano, da pa gre za nekakšen dodatni rok.)