Mesečni arhiv: oktober 2018

Seminar iz didaktike slovenskega jezika

Spoštovani študenti,

seminar iz didaktike slovenskega jezika v petek, 2. novembra 2018, zaradi kolektivnega dopusta odpade. V petek, 9. novembra 2018, bo tako seminar potekal za študente enopredmetnega študija.

Še enkrat vsem želim lepe praznične dneve in čim manj dežja. Jerca Vogel

Literatura in mediji ter Literatura in kulturne ustanove (Urška Perenič)

Pri obeh predmetih je predviden tudi obisk medijskih ustanov oz. terensko delo. V letošnjem študijskem letu 2018/19 sem se v dogovoru z vami, študentkami in študenti, na izbranih medijskih ustanovah dogovorila za obiske ob ponedeljkih in torkih (prijazno prosim, da zraven upoštevate, da se moramo kot obiskovalci tudi mi do neke mere prilagoditi gostiteljem). Točka 3., s katero sem vas v grobem seznanila na zadnjem srečanju, bo naknadno dopolnjena. Kot je tudi razvidno iz urnika, nobeno predavanje oz. seminar ne odpade, ampak ga nadomešča obisk ustanove.

Upam, da bodo ti trije obiski oz. delo na terenu za vse vas zanimivo in navdihujoče!

1. Pon., 26. 11. obisk na RTV (namesto 9. 11.)

 • 9.00: sprejem pri kulturni urednici, scenaristki in režiserki Maji Didović Bahar,
 • 9.45: spremljanje snemanja oddaje Umetni raj v studio,
 • 11.00: sprejem pri kulturnem novinarju Boštjanu Jurečiču, obisk kulturne redakcije.

2. Pon., 3. 12.:, obisk na MK (namesto 16. 11.)

 • 13.00: sprejem pri vodji uredništva učbenikov Alenki Kepic Mohar s predstavitvijo.

3. [Tretji obisk bo potekal v 3 oz. 4 skupinah, v katere se bomo razdelili naknadno; predvidena sta dva obiska, za dve skupini v torek 27. 11., za preostali dve v torek 4. 12. Vsak posamezni obisk vključuje sprejem pri odgovorni urednici na radiu s predstavitvijo, aktivno sodelovanje študentov pri delavnicah pri pripravi kulturnih novic, spremljanje produkcije. Za posamezno srečanje si rezervirajte predvidoma 4 ure.]

K posameznim obiskom je treba pripraviti kratka poročila, ki jih lahko oddate do izteka semestra. Za morebitna vprašanja sem na voljo po e-pošti in v času gov. ur. Prav lep pozdrav vsem!

Vabilo na predstavitev študentskega projekta (ŠIPK)

V ponedeljek, 22. 10., bomo ob 10.30  v pred. 4 na Filozofski fakulteti UL predstavili Študentski inovativni projekt za družbeno korist, znan pod kratico ŠIPK, z naslovom Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP), ki je trajal od 1. marca do 30. junija 2018.

Naš zunanji partner je bila Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok, mentorice in študentje pa so poleg s FF bili tudi s Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) in Naravoslovnotehniške fakultete (NTF). Osnovni cilji projekta so bili: zasnova interaktivnega slovarskega sestavka in izdelava spletne aplikacije s celostno grafično podobo za interaktivni (tematski) narečni slovar katerega koli (slovenskega) narečnega govora in pomoč domačinom pri začetku izdelave narečnega slovarja govora Loškega Potoka. Aplikacija je dosegljiva na naslovu: http://slovar-orodja.si/.

Prijazno vabljeni!

prof. dr. Vera Smole (nosilka projekta)

Obvestilo glede vaj pri predmetu Fonetika in fonologija SKJ in govorilne ure pri izr. prof. dr. H. Tivadar v ponedeljek, 15. 10. 2018

Drage študentke in dragi študentje!

Kot ste že bili obveščeni na predavanjih v preteklih tednih, bomo imeli najmanj v naslednjih 2 tednih vaje vsi skupaj ob sredah od 8.00 do 9.00 v predavalnici 2. O začetku vaj v fonolaboratoriju boste obveščeni pravočasno, takoj ko bo novi redni asistent lahko nastopil službo. O izvedbi seminarja se bomo z enopredmetniki dogovorili to sredo.

Govorilnih ur jutri, tj. v ponedeljek, 15. 10. 2018, ne bo zaradi sestanka na MIZŠ v zvezi s študenti s posebnim statusom, zato bodo četrtkove govorilne ure vsaj za 1 uro daljše (12.30–14.30).

Prosim za razumevanje.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Seminar iz didaktike slovenskega jezika

Spoštovani študenti 2. letnika pedagoškega magistrskega študija slovenistike,

kot smo se dogovorili na predavanjih v ponedeljek, bo prvo seminarsko srečanje prihodnji petek, tj. 19. 10. 2018, in sicer za študente enopredmetnega študija. Jutri, tj. v petek, 12. 10., pa se lahko – če imate kakršno koli vprašanje, povezano z obveznostmi pri predmetu ali s svojimi posebnimi študijskimi okoliščinami – v času seminarja in med rednimi govorilnimi urami oglasite pri meni v kabinetu 210.

Lepo vas pozdravljam.
Jerca Vogel

Obvestilo izr. prof. dr. A. Žbogar vsem SL 2 E, D (pedagoška)

Spoštovane študentke, dragi študenti pedagoške magistrske slovenistike!

Dovolite mi, da vam ob začetku študijskega leta 2018/19 nanizam nekaj osnovnih informacij v zvezi z organizacijo, strukturo in obveznostmi pri mojih predmetih.

Za enopredmetne in dvopredmetne pedagoške sloveniste (1. in 2. letnik) bom v zimskem in poletnem semestru izvajala naslednje predmete.

 • Didaktika književnosti:
  • Za dvopredmetne 2. letnik: 15 ur predavanj v zimskem semestru (ob petkih v p. 18); 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102);
  • Za enopredmetne 1. letnik: 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v zimskem semestru (ob petkih v p. 18) in 15 ur predavanj v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102)[1].
 • Izpit: Na pisni izpit iz DK lahko pristopite le v poletnih in/ali jesenskih rokih. Zimski roki so namenjeni lanskim študentom. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature DK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Dodatna gradiva za sprotno delo (obrazec za podrobno opazovanje učne ure, vzorec učne priprave ipd.).
 • Individualna pedagoška praksa na osnovni/srednji šoli:
  • Za enopredmetne 2. letnik (hospitacije, nastopi, ZS): 15 dni, 3 tedne čim bolj strnjeno v času od oktobra do konca novembra 2018 (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva so objavljena na visu. Po končani praksi se na refleksivno evalvacijskem pogovoru oglasite pri A. Žbogar. Prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.);
  • Za dvopredmetne 1. letnik (hospitacije, nastopi, PS): 5 delovnih dni (od marca do konca junija 2019). (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva bodo objavljena na visu.)
 • Izpit: Ocenjujeta učiteljica mentorica in podpisana. Takoj po končani praksi se oglasite pri A. Žbogar na refleksivno evalvacijskem pogovoru. Na pogovor prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.
 • Gradiva na visu:
  • Pedagoška praksa 18/19 – nekaj napotkov (PPT s preko 57 drsnicami, kjer pojasnjujem zgradbo, organizacijo, namen, cilje, vsebine itd. prakse);
  • Pismo mentorjem 18/19;
  • Dnevnik prakse 18/19 (tj. dnevnik prakse na šoli, ki ga redno izpolnjujete in ga izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega s strani mentorja prinesete na individualni refleksivno-evalvacijski razgovor z A. Žbogar v času njenih govorilnih ur takoj po končani praksi). 
 • Književnost za šolsko rabo:
  • za dvopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 15 ur seminarja (ZS ob torkih 019);
  • za enopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 30 ur seminarja (ZS ob torkih 019).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v zimskih, poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KŠR 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje).
 • Kompetence pri pouku književnosti:
  • Za enopredmetne[2] sloveniste: 15 predavanj in 15 seminarja (v PS ob sredah v pred. 2).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KPK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Gradiva v zvezi z govornim nastopom, razlagalnim, domišljijskim spisom, razlagalnim in razpravljalnim esejem ipd.

Vsa nadaljnja in bolj izčrpna navodila v zvezi s študijsko literaturo in seminarskimi obveznostmi pri mojih pedagoških predmetih boste prejeli na prvem srečanju. S predavanji in seminarji bom začela predvidoma po 22. 10. 2018, točni datumi prvih srečanj bodo objavljeni na oddelčni spletni strani.

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo elektronsko. Želim vam uspešen študij in vas prijazno pozdravljam! Srečno, Alenka Žbogar

[1] Vaje iz DK v poletnem semestru izvaja red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, prav tako vaje iz Opazovalne prakse pri obeh specialnih didaktikah.

 

Škrabčeva nagrada prof. dr. Andreji Žele

Nagrado ustanove patra Stanislava Škrabca letos prejme red. prof. dr. Andreja Žele, iskrene čestitke!

Podelitev bo 25. oktobra v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Ob isti priložnosti bodo podeljene tudi štipendije petnajsti generaciji štipendistov Ustanove Stanislava Škrabca.

 

 

Slovar sopomenk sodobne slovenščine na Lingvističnem krožku

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI

vabi na 1158. sestanek
v ponedeljek, 15. oktobra 2018, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Predavali bosta:
dr. Polona Gantar in dr. Špela Arhar Holdt,

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani

(Fakulteta za računalništvo in informatiko in Filozofska fakulteta).

Tema predavanja:

Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Možnosti in meje uporabniškega sodelovanja.

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Študente prvega letnika 2.st. (dvopredmetni pedagoški) obveščam, da bomo imeli uvodno uro za seminar iz pedagoške prakse jutri, v torek, 9. 10. 2018 ob 18h v predav. 4. Naša srečanja bodo nadalje dveurna, zato pa ne vsak teden. Predvideni datumi so: 23. 10.; 13. 11.; 27. 11.; 11. 12. in 8. 1. 2019.

Na svidenje in lep pozdrav. Red. prof. dr. Boža Krakar Vogel

Mednarodna študentska konferenca Cankar i(n) mi

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

 1. in 9. decembrabo naFilološki fakulteti v Beogradu potekala mednarodna študentska konferenca Cankar i(n) mi. Vabljeni smo študentje iz različnih delov sveta. Naša naloga je, da pripravimo članek, ki je povezan i Ivanom Cankarjem, lahko gre za lingvistični članek, literarni, primerjalni, prevajalski, kulturno-antropološki … Prijave sprejemajo do 15. 10. 2018. (Več informacij najdete na priloženi fotografiji.)

Po pogovoru s profesorico dr. Majo Đukanović (Filološka fakulteta, Beograd), bodo najverjetneje izdali tudi mednarodni zbornik, to pa je za študente lepa priložnost za objavo članka v mednarodni publikaciji.

Jeziki konference so: slovenščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, črnogorščina, makedonščina in bolgarščina.

Prevoz si moramo študentje organizirati sami, nastanitev pa bo najverjetneje pri lokalnih študentih.

Za informacije smo odprti:

–       E-naslov: majadjukan@outlook.comandraz.stevanovski@gmail.com

–       Facebook: Darko Ilin, Andraž Stevanovski

–       Facebook strani dogodka:

https://www.facebook.com/events/1948688885226054/

https://www.facebook.com/cankarferencija/

Prijavo s prispevkom lahko do 15. 10. pošljete na naslov v vabilu, lahko pa tudi meni.

Prijazno Vas pozdravljam, hvaležen beograjskim slovenistom,

Andraž Stevanovski

 

 

Obvestilo doc. dr. Darje Pavlič

V času od 8. do 19. 10. bom službeno odsotna, zato v tem času ne bom imela govorilnih ur.

 

Odpadla predavanja iz Slovenske kratke proze bomo nadomestili 29. 10., 5. 11., 12. 11. in 19. 11. ob 12.10 v predavalnici 012. Nadomestna termina za seminar iz SSKP sta 26. 11. in 3. 12. ob 16.20 v predavalnici 209C.

 

Predavanja iz Sodobne slovenske poezije bomo nadomestili 29. 11. in 6. 12. ob 9.40 v predavalnici 2.

 

 

 

Znanstvena in strokovna terminologija, pojasnilo glede vaj

Kot sem vas obvestila po VIS-u, so vaje obvezne samo za Enep s 4 kt. Ker ste opozorili, da se vam petkov termin prekriva z drugimi obveznostmi, vas obveščam, da bomo uvodno uro imeli tako, kot je bilo najprej načrtovano – v sredo ob 13.00 v kabinetu 210a. Prosim, da se srečanja udeležite samo tisti, ki ste vpisali predmet za 4 kt, nato pa bomo skupaj poiskali nov termin za vaje.
Saška Štumberger