Dnevni arhiv: 11. 10. 2018

Obvestilo izr. prof. dr. A. Žbogar vsem SL 2 E, D (pedagoška)

Spoštovane študentke, dragi študenti pedagoške magistrske slovenistike!

Dovolite mi, da vam ob začetku študijskega leta 2018/19 nanizam nekaj osnovnih informacij v zvezi z organizacijo, strukturo in obveznostmi pri mojih predmetih.

Za enopredmetne in dvopredmetne pedagoške sloveniste (1. in 2. letnik) bom v zimskem in poletnem semestru izvajala naslednje predmete.

 • Didaktika književnosti:
  • Za dvopredmetne 2. letnik: 15 ur predavanj v zimskem semestru (ob petkih v p. 18); 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102);
  • Za enopredmetne 1. letnik: 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v zimskem semestru (ob petkih v p. 18) in 15 ur predavanj v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102)[1].
 • Izpit: Na pisni izpit iz DK lahko pristopite le v poletnih in/ali jesenskih rokih. Zimski roki so namenjeni lanskim študentom. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature DK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Dodatna gradiva za sprotno delo (obrazec za podrobno opazovanje učne ure, vzorec učne priprave ipd.).
 • Individualna pedagoška praksa na osnovni/srednji šoli:
  • Za enopredmetne 2. letnik (hospitacije, nastopi, ZS): 15 dni, 3 tedne čim bolj strnjeno v času od oktobra do konca novembra 2018 (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva so objavljena na visu. Po končani praksi se na refleksivno evalvacijskem pogovoru oglasite pri A. Žbogar. Prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.);
  • Za dvopredmetne 1. letnik (hospitacije, nastopi, PS): 5 delovnih dni (od marca do konca junija 2019). (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva bodo objavljena na visu.)
 • Izpit: Ocenjujeta učiteljica mentorica in podpisana. Takoj po končani praksi se oglasite pri A. Žbogar na refleksivno evalvacijskem pogovoru. Na pogovor prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.
 • Gradiva na visu:
  • Pedagoška praksa 18/19 – nekaj napotkov (PPT s preko 57 drsnicami, kjer pojasnjujem zgradbo, organizacijo, namen, cilje, vsebine itd. prakse);
  • Pismo mentorjem 18/19;
  • Dnevnik prakse 18/19 (tj. dnevnik prakse na šoli, ki ga redno izpolnjujete in ga izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega s strani mentorja prinesete na individualni refleksivno-evalvacijski razgovor z A. Žbogar v času njenih govorilnih ur takoj po končani praksi). 
 • Književnost za šolsko rabo:
  • za dvopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 15 ur seminarja (ZS ob torkih 019);
  • za enopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 30 ur seminarja (ZS ob torkih 019).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v zimskih, poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KŠR 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje).
 • Kompetence pri pouku književnosti:
  • Za enopredmetne[2] sloveniste: 15 predavanj in 15 seminarja (v PS ob sredah v pred. 2).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KPK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Gradiva v zvezi z govornim nastopom, razlagalnim, domišljijskim spisom, razlagalnim in razpravljalnim esejem ipd.

Vsa nadaljnja in bolj izčrpna navodila v zvezi s študijsko literaturo in seminarskimi obveznostmi pri mojih pedagoških predmetih boste prejeli na prvem srečanju. S predavanji in seminarji bom začela predvidoma po 22. 10. 2018, točni datumi prvih srečanj bodo objavljeni na oddelčni spletni strani.

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo elektronsko. Želim vam uspešen študij in vas prijazno pozdravljam! Srečno, Alenka Žbogar

[1] Vaje iz DK v poletnem semestru izvaja red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, prav tako vaje iz Opazovalne prakse pri obeh specialnih didaktikah.