Mesečni arhiv: november 2018

Vabilo na Svetovne dneve na FF – Klanec in Tisoč ur bridkosti …

Prisrčno vabljeni v ponedeljek, 3. 12., v predavalnico 4 v pritličju Filozofske fakultete:

ob 18. uri bomo igrali družabno igro Klanec, ob 19. uri pa si ogledali film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja Dušana Moravca in Matjaža Pikala, s pogovorom z ustvarjalcem na koncu. Več na https://centerslo.si/na-tujih-univerzah/kulturni-projekti/#Cankar

Sodelavci Centra za slovenščino

Odsotnost Saške Štumberger do 6. 12. 2018

Obveščam vas, da do četrtka, 6. 12., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina,  ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 12. 12. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine, dogovorjene obveznosti pri Znanstveni in strokovni terminologiji se premaknejo za en teden (oddaja predstavitev na 12. 12., prvi del predstavitev na 13. 12.).

Saška Štumberger

Fonetično-logopedsko predavanje profesorjev iz Kanade, 28. 11. 2018

V sredo, 28. 11. 2018, smo ob 10.30 v predavalnici št. 2 na Oddelku za slovenistiko v sodelovanju z Oddelkom za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete  pri predmetu Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika gostili profesorja dr. Josepha P. Stembergerja (Department of Linguistics) in profesorico dr. Barbaro May Bernhardt (School of Audiology and Speech Sciences) z ugledne kanadske univerze University of British Columbia.

Predavanje

Po uvodnem pozdravu doc. dr. Damjane Kogovšek (Pedagoška fakulteta) in izr. prof. dr. Hotimirja Tivadarja je dr. Joseph P. Stemberger v slovenskem jeziku predstavil nelinearno oz. večlinearno fonologijo v kontekstu razvoja otroškega govora. Nelinearna fonologija je nadpomenka za različne fonološke teorije, ki nadgrajujejo in dopolnjujejo segmentno raven fonologije, kot jo opisuje generativna fonologija, in sicer z obravnavo zloga, stopice, prozodične besede, naglasa itd. Na kratko je bila predstavljena teorija avtosegmentalne fonologije, lastnostne geometrije in fonologije zloga, nato pa so bili pristopi nelinearne fonologije aplicirani na realne slovenske in angleške primere, ki jih srečamo pri razvoju otroškega govora. Omenjene teorije se v praksi izkažejo za zelo uporabne pri delu logopedov.Predavanje

V drugem predavanju pa je dr. Barbara May Bernhardt predstavila klinično logopedsko aplikacijo nelinearne fonologije pri delu z otroki. Poudarila je, da pri logopedskem delu ne smemo iskati napak pri otroškem govoru, temveč moramo izhajati iz otrokovih fonoloških zmožnosti in te nadgrajevati. Cilj raziskav je določiti otrokovo fonološko zmožnost v njegovem maternem jeziku pri določeni starosti ter to znanje uporabiti za ugotavljanje, kateri otroci pri določeni starosti potrebujejo pomoč logopeda in odraslih pri razvoju govora. V okviru njihovega projekta raziskujejo tudi slovenščino (dr. Martina Ozbič) in pripravljajo seznam besed in krajših povedi, s pomočjo katerih lahko pri posameznem otroku določimo, ali ta potrebuje pomoč logopeda. Gradiva so dostopna na spletni strani: http://phonodevelopment.sites.olt.ubc.ca/practice-units/slovene/.

Predavanje

Profesorja želita s tovrstnimi raziskavami oz. analizami ugotoviti in definirati sistem fonološkega razvoja, globalno in specifično za posamezni jezik. Praktično pa to pomeni možnost za razvoj učinkovitega instrumentarija in uporabnega diagnostičnega sredstva za ugotavljanje fonoloških spretnosti kot kazalcev bodočega govornega razvoja.

Predavanje Predavanje

asist. Luka Horjak

 

 

SL2: Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Obveščam, da v torek, 27. 11., odpade predavanje Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika. Hkrati prosim, če imate do naslednjega predavanja, 4. 12., pripravljene odstavke besedil z izbranega strokovnega področja (za skupno terminološko analizo glagolskih zvez) v seminarskem delu. Prof. dr. Andreja Žele

Odsotnost Saške Štumberger

Obveščam vas, da do četrtka, 29. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina,  ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 5. 12. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine, dogovorjene obveznosti pri Znanstveni in strokovni terminologiji se premaknejo za en teden (oddaja predstavitev na 5. 12., prvi del predstavitev na 6. 12.).

Saška Štumberger

Fonetično-logopedsko predavanje profesorjev dr. Josepha P. Stembergerja in dr. Barbare May Bernhardt iz Kanade (28. 11. 2018)

Drage študentke, študentje, kolegice in kolegi!

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto (vodja doc. dr. Damjana Kogovšek) bomo v sredo, 28. 11. 2018, ob 10.30 v predavalnici 2 na našem Oddelku gostili profesorja iz Kanade, ki bosta imela predavanja v okviru predavanj Fonetike in fonologije slovenskega knjižnega jezika; tema predavanja bo uvod v nelinearno fonologijo in klinična aplikacija – SLT-test.

Gostujoča profesorja dr. Joseph P. Stemberger, Ph.D., Department of Linguistics (jezikoslovec) in dr. Barbara May Bernhardt, Ph.D., Professor, School of Audiology and Speech Sciences (logopedinja) prihajata z ugledne kanadske univerze University of British Columbia.

Oba profesorja sta vpeta v veliko mednarodnih projektov, še posebej se ukvarjata z otrokovim fonološkim in govornim razvojem, še posebej razvoj predšolskih otrok, in sicer primerjalno med različnimi jeziki (angleško, nemško, slovensko, kitajsko, arabsko govorno področje). S tovrstnimi raziskavami oz. analizami želita ugotoviti in definirati sistem fonološkega razvoja, globalno in specifično za posamezni jezik. Praktično pa to pomeni možnost za razvoj učinkovitega instrumentarija in uporabnega diagnostičnega sredstva za ugotavljanje fonoloških spretnosti kot kazalcev bodočega govornega razvoja.

Predavanje iz fonetike bo v slovenščini, klinična logopedska aplikacija pa v angleščini.

Izročki bodo tako v slovenskem kot tudi angleškem jeziku.

Lepo vabljeni.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Doc. dr. Damjana Kogovšek

Strokovno besedilo

Predavanje iz Strokovnega besedila bo v četrtek, 22. 11. 2018, zaradi službene poti v Zagreb odpadlo.

Za nadomeščanje odpadle ure se bomo dogovorili na naslednjem predavanju.

Mojca Smolej

Znanstveno besedilo

Prisotnost na predavanju iz Znanstvenega besedila je v torek, 20. 11. 2018, OBVEZNA.

Prisotnost se bo štela kot del obveznosti za opravljanje izpita.

Predavanje bo na Tobačni v čitalnici ob 11.40.

Mojca Smolej

Odpoved predavanj, vaj in govorilnih ur pri Saški Štumberger

Obveščam vas, da do srede, 21. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina, ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 28. 11. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine.

V petek, 23. 11., bomo Zgodovino slovenskega jezika jezika in jezikoslovja izvedli, kot je bilo dogovorjeno.

Saška Štumberger

Išče se IKT-študent

Pozdravljeni, iščemo IKT (informacijsko komunikacijskotehnološko) pismenega študenta ali diplomanta, zainteresiranega oz. odprtega za književnost, ki bi pomagal pri pripravi interaktivnega berila. Zainteresirani kandidati oz. kandidatke naj se oglasijo na urska.perenic@gmail.com , da vas bom lahko usmerila naprej. Hvala za hiter odziv in lep pozdrav!

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce:

Javni razpis za prosti delovni mesti prevajalec/lektor (m/ž) v Šoli za tuje jezike

Dolžnost se opravlja v nazivu PREVAJALEC VII/1 (civilna oseba), z začetkom v 28. plačnem razredu (začetna bruto plača brez dodatkov 1269,78 EUR). Delovni mesti sta v Šoli za tuje jezike Slovenske vojske, s sedežem Poljče, Begunje na Gorenjskem.
Podrobnosti razpisa

https://www.postanivojak.si/razpisi-za-vojaske-sluzbe

 

Wikivir 2019

Pri projektu Wikivir, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo, smo s korekturami, predvidenimi za letos, zaključili in tipkanje plačali. Odpiramo načrt za 2019. Veterani in novi sodelavci s študentskimi
napotnicami vabljeni k sodelovanju in k vpisu na seznam sodelavcev. Na seznam neurejenih del sproti z dLiba dodajamo sveže digitalizirane romane. Trenutno so prosti npr. Tone BrdarVelika ljubezen: Roman iz preteklih dni, Domovina 1936/37; Albin PrepeluhMina: Roman, SN 1910 (pretipkati še od poglavja 13 do 32); Fran GovekarSvitanje, SN 1920 št. 44 sl.; Luka Svetec: Vladimir i KosaraSlovenska bčela 1851 dLib št. 1, str. 4, str. 19, 35, 51, 69; Engelbert GanglSad greha, Drama, 1901. -- miran hladnik

Razpis Erasmus+ za študijsko izmenjavo 2019/2020 in razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020

Na spletni strani mednarodne pisarne sta objavljena Erasmus+ razpis za študijske izmenjave in Erasmus+ razpis za prakso za leto 2019/2020.

Študentje natisnjeno prijavo oddate oddelčni koordinatorici Mojci Smolej.

Rok za prijavo preko VISa in natisnjene prijave s prilogami na oddelku (pri oddelčni koordinatorici) je do vključno torka 18. 12. 2018.

Pripravljamo tudi informativni dan za zainteresirane študente, ki bo v petek 23. 11. 2018 ob 14. uri v predavalnici št. 15.

Mojca Smolej

POZIV za oddajo vlog za gostovanje na Ohio State University

POZIV
za oddajo vlog za gostovanje v Centru za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v letu 2019
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
glavni namen »Slovenske raziskovalne iniciative« v partnerstvu s Centrom za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v Columbusu (Center for Slavic and East European Studies ‒ Ohio State University) je izmenjava slovenskih in severnoameriških raziskovalk in raziskovalcev. V okviru iniciative je za slovensko stran vsako leto na voljo enomesečno gostovanje v Columbusu. Omenjena Center in Državna univerza gostujočim slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem omogočita bivalni in delovni prostor ter dostop do ustanov in gradiv, pomembnih za njihovo raziskovanje, na primer do knjižnic in posebnih zbirk. Okvirni termin naslednjega gostovanja je leto 2019. Dejanski termin enomesečnega gostovanja določita izbrana kandidatka/kandidat in Center.
Prosimo, da svoje vloge s kratko obrazložitvijo načrtovanega dela (največ dve strani), šifro raziskovalke/raziskovalca in življenjepisom, ki je osredotočen zgolj na opis področja raziskovalnega dela in pet najpomembnejših rezultatov (največ ena stran), do 20. decembra 2018 pošljete na naslov: drago.kunej@zrc-sazu.si. Priporočamo, da pred prijavo poizveste (npr. na spletnih straneh kot http://library.osu.edu/), katera gradiva na Državni univerzi v Ohiu ali v bližnjih ustanovah (npr. Državni univerzi v Clevelandu) bi bila lahko relevantna za vašo raziskavo.
Vloge bo pregledala tričlanska komisija: dr. Drago Kunej (ZRC SAZU) kot predsednik, dr. Žarko Lazarević (Inštitut za novejšo zgodovino) in dr. Michael Biggins (Society for Slovene Studies). Izbrana bo najvišje ocenjena vloga.
S spoštovanjem in pozdravi,
Žarko Lazarević,
Michael Biggins,
Drago Kunej
V Ljubljani, 6. 11. 2018

Vabilo na 37. simpozij Obdobja – Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski

Vabimo vas na slovesni začetek 37. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, ki bo v četrtek, 15. 11. 2018, ob 9.00 v Zbornični dvorani glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, glavni vhod), ter na predavanja, ki bodo prav tako potekala v prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12). Program dvodnevnega 37. simpozija Obdobja, na katerem bo 31 udeležencev iz 5 držav predstavilo 30 referatov, si lahko ogledate na https://centerslo.si/simpozij-obdobja/37-simpozij-obdobja/program-37-simpozija-obdobja/. Kot poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.

 

Prireditev prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Predsednika 37. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Urška Perenič in izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič, strokovna sodelavca 37. simpozija Obdobja dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič.

 

OBVESTILO RED. PROF. DR. BOŽE KRAKAR VOGEL GLEDE NADOMEŠČANJA IZR. PROF. DR. ALENKE ŽBOGAR V ČASU NJENE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

V času bolniške odsotnosti izr. prof. dr. Alenka Žbogar bom prevzela nekatere njene predmete po nekoliko spremenjenem urniku:

Tisti, ki imate seminar pri predmetu Književnost za šolsko rabo (E in D), boste prihajali ob torkih ob 18h v predav. 4.  Pridružili se boste študentom, ki imajo takrat seminar  Pedagoška praksa pri meni. Začeli bomo 13. 11.

Drugo:

-        Didaktika književnosti: 1h predavanj ob petkih ob 14h! v predav. 18

-        Didaktika književnosti, seminar za 1. l. E, 1h: petek, 14.50 – 15. 15. 35., predav. 18.

-        Književnost za šolsko rabo – predavanja za E in D, 15. 40  – 17. 10 (2 uri), ob petkih, predav. 02.

Petkove dejavnosti se začnejo 16. 11. 2018.

Pedagoška praksa se bo izvajala v poletnem semestru predvidoma pri prof. dr. Alenki Žbogar.

Glede izpitov idr. se bomo naknadno dogovarjali s prof. Žbogarjevo.

Na svidenje naslednji teden.

Prof. dr. Boža Krakar Vogel

Znanstveno besedilo

V torek, 6. 11. 2018, bomo pri Znanstvenem besedilu določili datume izpitov oz. predstavitev seminarskih nalog, zato je udeležba na uri zelo priporočljiva.

20. 11. 2018 je udeležba na predavanju obvezna!

Mojca Smolej