Mesečni arhiv: december 2018

Projekt Glas študentov

Pozdravljeni,

 

»Dragocenost osebnih zgodb je v njihovi resničnosti. Kaže nam človeško različnost in nas opozarja, da smo drug drugemu lahko najboljši učitelji.«

Populacija oseb s posebnimi potrebami je zelo raznolika v svojih primanjkljajih in potrebah. Kdo le, ve o tem več, kot one same in ljudje, ki so z njimi vsak dan v stiku? Ravno zato se nam zdi pomembno, da vsi, ki ste se prepoznali v zgornjem opisu nam, tutorjem za študente s posebnimi potrebami, posredujete svoje zgodbe z vsakdana, da skupaj z vami osvetlimo to temo še z malce bolj osebnega vidika. S tem pa opozorimo, da je vsaka oseba individuum s svojimi potrebami in ima ne glede na »primanjkljaje« vsak, ki naj bi imel posebne potrebe, tudi svoja močna področja.

 

V okviru tutorstva za študente s posebnimi potrebami Filozofske fakultete, se bo v prihodnjih mesecih, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto, odvil projekt Glas študentov. Ta se bo zaključil z enodnevnim simpozijem, na temo posebnih potreb v učnem procesu, ki bo potekal na Filozofski fakulteti predvidoma v mesecu maju. Del tega dogodka bodo tudi izpovedi osebnih zgodb iz vsakdana oseb s posebnimi potrebami.

 

Pomembno se nam zdi, da se o tej temi ne govori le iz strokovnega vidika, ampak da ponudimo glas tudi osebam, ki bi radi spregovorili in z bralci delili delček svoje zgodbe.

Naprošamo vas, da sporočilo posredujete vsem članom in še komu, za katerega menite, da bi želel, da tudi njegova zgodba dobi svoj glas.

Rok oddaje osebnih zgodb v pisni obliki: 25.2.2019

Dolžina napisanega: polovica lista formata A4

Za pošiljanje zgodb in dodatne informacije smo dosegljivi na: publikacija.ff@gmail.com

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo.

 

 

 

Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Spoštovani kolegi, na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen razpis za prvo zaposlitev učiteljev začetnikov, starih do 29 let:

 

/RAZPIS/ Nova zaposlitvena priložnost za učitelje začetnike in začetnike pomočnike vzgojiteljev. Objavili smo razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2019″, ki omogoča zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov in 61 učiteljev začetnikov starih do 29 let. Rok za oddajo prijav je 22. januar 2019 do 11. ure. Podrobnosti in prijavni obrazci so objavljeni na naši spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10605/

 

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Študente pri predmetih Didaktika književnosti, Didaktika književnosti  – seminar in Književnost za šolsko rabo obveščam, da v petek, 4. 1. 2019, ne bomo imeli pouka. Srečamo se torej naslednji petek, 11. 1., in nadaljujemo s predvidenim programom. Izpit iz KŠR bo v ponedeljek, 21.1., ob 16h, v predav. 4. Gradivo je na visu.

 

Študenti, ki obiskujete Pedagoško prakso pri pouku KN ob torkih, boste seminar 8. 1. 2019 imeli po programu. Za interni pisni preizkus se vam ni treba prijavljati. Gradivo je na visu.

 

Vsem želim vesele praznike in veliko uspehov v novem letu. Boža Krakar Vogel

 

 

SKLADNJA – VAJE

V sredo, 19. 12. 2018, zaradi zasedenosti predavalnic dodatnih vaj NE bomo imeli.

V sredo bodo (le) redne vaje, in sicer  po urniku (med 8h in 9.30).

Ker si kar nekaj študentov želi dodatnih vaj še pred kolokvijem, imamo lahko vaje 3. ali 4. 1., ko bo kar nekaj predavalnic (preverjeno) praznih.

Študente naprošam, da mi čimprej sporočite, ali bi imeli dodatne vaje 3. oz. 4. 1. (dopoldan).

Mojca Smolej

Mednarodni praznik žensk: POVABILO K SODELOVANJU

Drage študentke in študenti slovenistike!

 

Letošnji dan žena bomo obeležile malo drugače kot do sedaj in sicer z medoddelčno razstavo! Razstava, ki se bo otvorila en dan pred mednarodnim praznikom, 7. marca 2019, bo namenjena predstavljanju uspešnih, a manj poznanih slovenskih in tujih družboslovk, humanistk in jezikoslovk.

Vsak oddelek bo razstavljal po eno slovensko in eno tujo predstavnico.

 

Kateri 2, se sprašujete?

O tem boste odločali vi! :)

 

Organizatorke razstave, predstavnice v ŠOFF in ŠSFF vas zato prosimo, da nam sporočite, katere so po vašem mnenju izjemne slovenske in tuje slovenistke, ki bi jih radi na razstavi predstavili širši javnosti.

 

Vaše predloge z utemeljitvami sprejemamo do 20. decembra 2018 na elektronski naslov 8.marec.ff@gmail.com.

 

__________________________________________________________________________________

 

International Women’s Day: AN INVITATION TO PARTICIPATE

 

Dear, students of Slovenian studies!

 

This year’s Women’s Day will be commemorated in a slightly different way than usually; with a cross-departmental exhibition!

The exhibition, which will open one day before the international holiday, on the 7th of March 2019, will be dedicated to the presentation of successful but less known Slovene and foreign female social scientists, humanists and linguists. Each department will exhibit one Slovene and one foreign woman representative.

 

Which 2, you ask?

Well, the decision depends on you :)

 

The organizers of the exhibition, representatives in ŠOFF and ŠSFF, would therefore like to ask you voice your opinion on which outstanding Slovene and foreign woman Slovenian language experts should be presented to the general public on this exhibition.

 

Send us your argumented suggestions by the 20th of December 2018 to the e-mail 8.marec.ff@gmail.com.

 

SL2: Znanstvena in strokovna terminologija – sprotno obvestilo

Pozdravljene, glede na to, da smo zadnjič sklenile, da se še enkrat v tem koledarskem letu dobimo ta četrtek, 13. decembra, moram žal zaradi še drugih obveznosti to zadnje letošnje predavanje (seminar) prestaviti na četrtek, 20. decembra dobimo se po urniku v kabinetu 210A.  Do takrat pa prosim pripravite čim več uporabnih jezikoslovnih terminov z razpoložljivimi opredelitvami, da jih bomo skupaj pokomentirali. Prof. dr. Andreja Žele

Izvajanje obveznosti pri Saški Štumberger

Obveščam vas, da bodo ta teden obveznosti potekale po urniku. Pri vajah iz leksikologije je na vrsti druga skupina, o predstavitvi seminarjev pri Uvodu v študij jezika se bomo dogovorili na srečanju, za vaje pri predmetih, ki jih izvajamo kot konzultacije, pa predlagam:

Znanstvena in strokovna terminologija: oddaja referatov do 12. 12., predstavitve 13. 12., 20. 12., 3. 1. 2019.

Zgodovina jezika in jezikoslovja: oddaja predstavitev do 19. 12., predstavitve 21. 12., seminarske naloge do 9. 1., poprava 11. 1. 2019.

Poglavja iz frazeologije: frazemi v slovarju – oddaja do 12. 12., predstavitve 13. 12. 2018.

Pri načrtovanju obveznosti sem upoštevala vaše predloge. Če sem kaj pozabila ali vam kateri od terminov ne ustreza, prosim, da me na to opozorite po e-pošti.

Saška Štumberger

Učitelj slovenskega in angleškega jezika na francoski osnovni šoli v Ljubljani

OPIS DELA: poučevanje slovenščine kot maternega in tujega jezika, poučevanje angleščine ter likovne umetnosti v angleščini

TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas, 12 mesecev, nadomeščanje delavke na porodniški

VRSTA ZAPOSLITVE: krajši delovni čas, 20h/teden

NAČIN PRIJAVE: po el. pošti na secretariat@efljubljana.com ali na poštni naslov

Kontaktna oseba: ga. Jasmina Erjavec, tel. 01 429 14 99

OPOMBE: sprejemamo prijave absolventov; prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu z otroki; osnovno znanje francoskega jezika je dodaten plus pri prijavi

Prijave sprejemamo do torka, 11. decembra 2018.

 

Mednarodna francoska šola v Ljubljani/Ecole française de Ljubljana
Ul. Dušana Kraigherja 2
1000 Ljubljana

http://www.efl.si/