Mesečni arhiv: junij 2019

Rezultati kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja in razpored za ustne izpite pri prof. Bjelčeviču v ponedeljek, 1. 7.

Spoštovani, tule so rezultati včerajšnjega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja:

18180198: nzd
18170446: nzd
18170022: nzd
18170015: nzd
18180180: nzd
18180762: 8
18180329: 8
18180318: 8

Ustni izpiti pri prof. Bjelčeviču bodo potekali v ponedeljek, 1. 7., od 15. ure v kabinetu 217/a, in sicer v naslednjem vrstnem redu:

15.00
18180762
18180329
18180318
18180175

16.00
18181091
18181089
18180189

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Poletni urnik knjižnice

1.–12. 7.: pon., tor., čet., pet. od 8. do 15. ure, sre. od 8. do 17. ure.

15.–31. 7.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure, sre. od 9. do 17. ure.

1.–16. 8.: ZAPRTO zaradi kolektivnega dopusta.

19. 8.–30. 9.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure, sre. od 9. do 17. ure.

Zaradi selitve dela gradiva lahko pride do sprememb, o katerih vas bomo sproti obveščali na spletnih straneh obeh oddelkov. Svetujemo vam, da pred obiskom  preverite, ali je knjižnica odprta.​ Priporočamo vam, da si pravočasno izposodite in podaljšate študijsko gradivo. Gradivo, ki ga boste rezervirali preko Cobissa med 1. in 16. avgustom, bomo pripravili 19. avgusta. Na ta dan bomo tudi razdolžili gradivo, ki ga boste v času kolektivnega dopusta vrnili v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37).

Obvestilo knjižnice

V petek, 28. junija 2019, bo knjižnica zaradi selitve gradiva ZAPRTA. Knjige lahko vrnete tudi v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37). Na dan selitve zamudnine ne bomo zaračunavali.

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Pripomba: izpit bo potekal en dan, ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …

 

Dne: sre, 26. 6. 2019, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 8.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 8

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman  (PK1)

URA: 10.30 do 11.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:1

 

Od 11.00 do 14.30 so druge obveznosti, nato spet izpiti ob 14.30.

 

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 14.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 3

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman 1 (SL1)

URA: 15.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:4

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 20

 

 

Razpored pisnih in ustnih izpitov pri izr. prof. dr. H. Tivadarju (izpitni rok 26. 6. 2019)

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 12.30 v kabinetu 536 c

 

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 12.00 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

 

Govorna tehnika

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 10.30 v kabinetu 536 c

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 10.30 v kabinetu 536 c

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 11.00 v kabinetu 536 c _________________________________________________________________________

 

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: torek, 2. 7. 2019, ob 13.00 v kabinetu 536 c

 

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: torek, 2. 7. 2019, ob 14.00 v kabinetu 536 c

 

Ogled pisnih testov bo na ustnih izpitih in na govorilnih urah v četrtek, 4. 7. 2019, ob 12.00.

Lep praznik želim,

                                                                                                                                izr. prof. dr. H. Tivadar

Besedotvorje SKJ, pisno 3. 7. 2019

Obveščam vas, da bodo za izpitni rok, katerega pisni del je 3. 7. 2019, ustni izpiti zadnji dan poletnega izpitnega obdobja, tj. v petek, 5. 7. 2019.

Izpit pri Besedotvorju SKJ je celota, sestavljena iz pisnega in ustnega dela. To pomeni, da morajo pisni del ponovno opravljati vsi študenti, ki so padli na ustnem.

Saška Štumberger

Rezultati izpita iz didaktike slovenskega jezika (11. 6. 2019)

Rezultati so predstavljeni v naslednjem zaporedju: številka indeksa, ocena seminarskega dela (40 % ocene), ocena pisnega izpita v odstotkih (60 % ocene) in KONČNA OCENA.
18163266: opravljeno; 60,5 % (zadostno 6); ZADOSTNO 6
18173459: odlično (10); 86 % (prav dobro 9); ODLIČNO 10
18173548: prav dobro (9); 74 % (dobro 7); PRAV DOBRO 9
18173465: prav dobro (9); 84 % (prav dobro 9); PRAV DOBRO 9
18173211: prav dobro (9); 86 % (prav dpbro 9); PRAV DOBRO 9
18173353: prav dobro (9); 75 % (dobro 7); PRAV DOBRO 8
18173387: prav dobro (8); 78 % (prav dobro 8); PRAV DOBRO 8
18173451: odlično (10); 86 % (prav dobro 9); ODLIČNO 10

Želim vam lepo poletje, Jerca Vogel

Vabilo na mednarodno poletno delavnico, etnološka dediščina v prostoru doline zgornje Kolpe in Čabranke

Spoštovane kolegice in kolegi, drage študentke in študenti, bliža se avgust in s tem čas za našo raziskovalno delavnico v obmejnem prostoru Hrvaške in Slovenije, že trinajsto po vrsti.

V sklopu projektov delovne skupine za ljubitelje etnologije pri Slovenskem etnološkem društvu in Etnološke zbirke Palčava šiša, ob sodelovanju Pokrajinskega muzeja Kočevje, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Društva Osilniška dolina, Matice Hrvatske ogranak Čabar, Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar in še koga, tudi letos organiziramo poletni tabor v Plešcih na Hrvaškem. Na njem bomo terensko delo posvetili območju na obeh bregovih Kolpe v okolici vasi Turke in zaselkov nad njo, Ribjeka in Mirtovičev. Snemali bomo in poskusili razvozlati izvore arhitekture tradicionalnih stavb, raziskovali zgodbe prebivalcev, beležili ustno izročilo v lokalnih govorih. Hodili bomo po terenu, obiskovali  oba bregova mejne reke Kolpe, se pogovarjali z domačini o nekdanjih dejavnostih in njihovem življenju,  izvajali avdio-vizualna snemanja narečnih pripovedi (govori na obeh straneh doline so vpisani v registra nesnovne dediščine obeh držav – RS in RH). Zgodbe bomo beležili, umeščali v naravni prostor in analizirali njihove povezave. Več o preteklih delavnicah in objavah, ki so sledile si lahko preberete v poročilih v Glasnikih SED ali na digitalni knjižnici Slovenije.

Delavnica bo potekala v času od sobote, 10. avgusta do sobote, 17. avgusta, terensko delo se bo odvijalo od  9. do 17. ure, vsak večer bodo sledile različne spremljevalne prireditve, ki se jih udeležuje tudi ostala javnost: delavnice, filmske projekcije, predavanja, literarni in pripovedni večer, ki se bodo odvijali v Plešcih, a tudi v drugih krajih po dolini. Vsak od udeležencev se predstavi s svojimi izkušnjami. V soboto, 17. avgusta delavnico zaključimo s celodnevno prireditvijo: pohodom na Sveto Goro z dnevom odprtih vrat kulturne dediščine v Zamostu in Plešcih, vaškim sejmom in prireditvijo na trgu. O natančnejšem programu boste še obveščeni.

Udeleženci, ki bodo sodelovali na delavnici, lahko prespijo v prenočiščih na Plešcih na Hrvaškem (pribl. 15,00 €/osebo na dan z zajtrkom), za študente je na voljo brezplačno skromnejše prenočišče in prehrana. Na teren se bomo vozili skupaj, prostora je za štiri sopotnike. Več informacij lahko dobite pri Marku Smole, tel. 041 744 828.

Cena delavnice, na kateri bo poskrbljeno za prehrano na terenu, je 25,00 € za člane SED s plačano članarino za leto 2019, za ostale in nečlane pa 35,00 €. Ostale stroške (spanje in hrano, prevoz do lokacije delavnice in nazaj) plača vsak udeleženec sam.

Študentke in študenti, ki lahko delo opravljajo tudi kot študijsko prakso, so oproščeni plačila kotizacije. Ker pri delavnici sodeluje s sofinanciranjem preko projektov Palčave šiše tudi Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bomo študentom pokrili stroške prevoza, prehrane in bivanja. Za možnost brezplačne nastanitve in vsega ostalega se je potrebno dogovoriti z organizatorjem.

 

Posebno vabljene študentke in študentje iz Slovenije in Hrvaške ter iz ostalega zamejstva! Program podpirata Ministrstvo za kulturo RS ter Urad vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Vse informacije so dostopne tudi na spletni strani SED: www.sed-drustvo.si ali pri Marku Smole, tel. +386 41 744 828, s katerim se je treba pred prijavo dogovoriti o možnostih in pogojih vaše udeležbe.

Kotizacijo po dogovoru za prijavo plačate na TRR SED (SI56 0208 3001 6028 646 – reference 00 900). Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma do petka, 12. 7. 2019, na naslov: info@sed-drustvo.si ali na +386 31 714 405 (Stanka Glogovič).

 

Prijavite se čim prej, saj so mesta omejena. Lepo vabljeni!

 

 

 

 

Delovna skupina za ljubitelje                                                                Predsednica SED

mag. Marko Smole                                                                              Alenka Černelič Krošelj, l.r.

 

 

 

Obvestilo knjižnice

V petek, 21. junija 2019, bo knjižnica zaradi selitve gradiva ZAPRTA. Knjige lahko vrnete tudi v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37). Na dan selitve vam zamudnine ne bomo zaračunavali.

Dodatni izpitni termin za julijski rok pri izpitu Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja – 3. letnik E

Zaradi prekrivanja julijskega izpitnega roka pri dveh izpitih za enopredmetne študente 3. letnika bo dodatni termin za tiste, ki boste opravljali v tem roku oba izpita, v četrtek, 4. 7. 2019, ob 10. uri v predavalnici 012. Tiste, ki boste prišli pisat izpit v četrtek, prosim, da mi to sporočite po e-pošti (irena.orel@ff.uni-lj.si). Ostali pišete izpit v razpisanem terminu, tj. v sredo, 3. 7., ob 10. uri.
Za neljubo prekrivanje se Vam opravičujem.

Želim Vam uspešne priprave na izpite in Vas lepo pozdravljam,
Irena Orel

Ogled testov pri Uvodu v študij slovenske književnosti

Uspeh pri petkovih testih iz Uvoda v študij slovenske književnosti si poglejte na VIS-u, svoj test pa si lahko pridete ogledat v kabinet 218 v ponedeljek 17. 6. ob 12.00 ali naslednji ponedeljek ob 11.00. Ocene ni bilo mogoče zaključiti tistim, ki jim še kaj od obveznosti manjka, npr. tipkarska naloga ali kompenzacijsko tipkanje. Ponovno vpisani lahko uveljavljajo svoje lanske dosežke, vendar morajo nanje sami pokazati, ker jih učitelj na VIS-u ne vidi.  — miran hladnik

Rezultati in razpored ustnih izpitov, Morfologija SKJ

Anonimizirani rezultati pisnega izpita (1. rok, 13. 6. 2019)

Vpisna št. Odstotek Ocena
18180058 83 % pdb (8)
18180762 74 % zd (6)
18180309 76 % db (7)
18180310 85 % pdb (8)
18170340 65 % nzd (5)
18171033 71 % zd (6)
18180461 77 % db (7)
18150541 komisija komisija
18180316 94 % odl (10)
18180317 59 % nzd (5)
18180318 93 % pdb (9)
18180182 83 % pdb (8)
18180184 73 % zd (6)
18180319 91 % pdb (9)
18180186 88 % pdb (9)
18180467 84 % pdb (8)
18180321 70 % zd (6)
18180791 79 % db (7)
18180188 84 % pdb (8)
18150286 83 % pdb (8)
18180323 77 % db (7)
18181144 86 % pdb (8)
18180190 94 % odl (10)
18180326 82 % pdb (8)
18180327 64 % nzd (5)
18170015 61 % nzd (5)
18180196 75 % zd (6)
18180197 73 % zd (6)
18180983 89 % pdb (9)
18170798 77 % db (7)
18180329 69 % nzd (5)
18170022 51 % nzd (4)
18180202 85 % pdb (8)
18180076 Ni pristopil Ni pristopil
18170066 80 % db (7)
18181117 68 % nzd (5)
Vpisna št. Odstotek Ocena
18180298 56 % nzd (4)
18180300 65 % nzd (5)
18180301 52 % nzd (4)
18180975 66 % nzd (5)
18180304 68 % nzd (5)
18170268 83 % pdb (8)
18181091 54 % nzd (4)

Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v torek, 18. 6., in sredo, 19. 6.

Torek, 18. 6., ob 9. uri

18170268
18180058
18180762
18180309
18180310
18171033
18180461
18180316
18180318
18180182

Torek, 18. 6., ob 11. uri

18180184
18180319
18180186
18180467
18180321
18180791
18180188
18150286
18180323
18181144

Sreda, 19. 6., ob 9. uri

18180190
18180326
18180196
18180197
18180983
18170798
18180202
18170066

Komisijski izpit bo v sredo, 19. 6., ob 11. uri

Ogled negativnih testov je v ponedeljek, 17. 6., med 11. in 13. uro v kabinetu 210A

 

 

Rezultati izpita pri Besedotvorju slovenskega knjižnega jezika in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18170905 75 % (7)
18170332 23 % (5)
18161149 44 % (5)
18170334 81 % (8)
18151074 63 % (6)
18161221 58 % (–6)
18161152 48 % (5)
18170843 72 % (7)
18170336 68 % (7)
18170914 66 % (7)
18161156 66 % (7)
18170337 86 % (9)
18170338 92 % (9)
18161164 75 % (7)
18170175 81 % (8)
18170084 90 % (9)
18170085 85 % (9)
18160147 74 % (7)
18170086 92 % (9)
18170140 74 % (7)
18160295 59 % (–6)
18170343 80 % (8)
18160195 82 % (8)
18110494 48 % (5)
18170107 74 % (7)
18170108 90 % (9)
18170344 78 % (8)
18160334 74 % (7)
18160045 48 % (5)
18170346 87 % (9)
18170210 72 % (7)
18170273 76 % (8)
18170049 68 % (7)
18170274 93 % (9)
18170845 68 % (7)
18170016 85 % (9)
18170100 92 % (9)
18170317 90 % (9)
18170275 88 % (9)
18170276 78 % (8)
18170279 89 % (9)
18170740 77 % (8)
18170280 91 % (9)

 

Razpored za ustni del izpita v ponedeljek, 17. 6. 2019

Ob 9. uri:

18161156
18170337
18170338
18161164
18170175
18170084

 

Ob 10. uri:

18170085
18160147
18170086
18170140
18160295
18170343

 

Ob 11. uri:

18160195
18170107
18170108
18170344
18160334
18170210

 

Ob 12. uri:

18170273
18170049
18170274
18170845
18170016
18170100

 

Ob 14. uri:

18170317
18170275
18170276
18170279
18170740
18170280

Ob 15. uri:

18170905
18170334
18151074
18161221
18170843
18170336
18170914

 

V četrtek ob 9. uri:

18170346

 

Obveščam vas, da bo prvo vprašanje na ustnem izpitu preverjanje prebrane literature, nato sledita dve vprašanji s seznama, ki ste ga dobili.

Teste si boste lahko ogledali na govorilnih urah v četrtek, 20. junija 2019, ob 10.30.

Saška Štumberger

Kompetence pri pouku knjiž. – rezultati pisnega izpita (Žbogar)

REZULTATI PISNEGA IZPITA IZ KOMPETENC PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

 

Vpisna št. Ocena Ocena vaj
18173394 prav dobro (8) opravil
18173458 prav dobro (9) opravil
18173172 prav dobro (8) opravil
18163266 odlično (10) opravil
18173459 prav dobro (8) opravil
18173523 prav dobro (9) opravil
18173355 prav dobro (8) opravil
18173555 odlično (10) opravil

Vpogled v teste je možen v petek, 28. 6., ob prehodnem dogovoru na moj službeni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

Did. knjiž. – rezultati pisnega dela izpita (Žbogar)

Rezultati izpita iz didaktike književnosti

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18173512 delna ocena pisno LS zd (6)

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18153265 dobro (7) zd (6)

Vpogled v test je možen v petek, 28. 6., ob prehodnem dogovoru na moj službeni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

Zaključni pogovor o pedagoški praksi pri didaktiki slovenskega jezika

Spoštovani študenti in študentke,

zaključni pogovori o pedagoški praksi pri didaktiki slovenskega jezika bodo za vse, ki ste mi dnevnik prakse že oddali, potekali v torek, 18. 6., od 9. do 13. ure in v sredo, 19. 6., od 9. do 13. ure v kabinetu. Da bi se izognili predolgemu čakanju, vas prosim, da mi po e-pošti sporočite, ali boste na pogovor prišli in kateri dan bi vam bolj ustrezal.

Lepo vas pozdravljam.

Jerca Vogel

Razvoj informacijske pismenosti

Spoštovani študentke in študenti, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pod vodstvom prof. dr. Andreja Šorga poteka projekt razvoja inteligentnega sistema za razvoj informacijske pismenosti. Del tega sistema bodo vprašalniki, ki so trenutno v fazi razvoja in se testirajo. Da bi bili testi veljavni, potrebujejo odgovore študentov najrazličnejših študijskih smeri. Zato prosijo študente Filozofske fakultete, da izpolnijo anketo na povezavi https://www.1ka.si/a/222051

Izpit pri predmetu JEZIKOVNA NORMA IN JEZIKOVNA KULTURA

 

  1. rok: 13. 6. 2019

 

Pisno preverjanje:  11.00–13.30 (209c)

 

Ustno preverjanje po razporedu:

 

13.30–14.30:

– 18161144

– 18160202

– 18161150

– 18161231

 

14.30–15.30:

– 18150382

– 18160288

– 18151092

– 18151074

 

15.30–16.30:

– 18160289

– 18141299

– 18160290

– 18160291

 

16.30–17.30:

– 18160300

– 18160304

– 18160162

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 11. 6. 2019) pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju – POPRAVEK

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 8.00 v kabinetu 536 c

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 10.30 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

Govorna tehnika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Javno govorno nastopanje

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c ali sreda, 12. 6. 2019, 12.30 v kabinetu 536 c

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 11.00 v kabinetu 536 c

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 12.00 v kabinetu 536 c

 

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko FF UL

Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Tel.: +386 1 241 13 12

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela

Ustni izpiti bodo v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 11h enodisciplinarni, ob 12h dvodisciplinarni (A–L) in v torek, 11. 6. 2019, ob 11h dvodisciplinarni (M–Ž).

Vpogled pred začetkom ustnih izpitov, tj. v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 10.30h .

Rezultati pisnega dela:

ENODISCIPLINARNI

Vpisna št Ocena
18161144   5
18160202   8
18161231   7
18160288   5
18151092   5
18151074   5
18160289   5
18141299   5
18160290   8
18150389   5
18160291   6

 

DVODISCIPLINARNI

Vpisna št Ocena
18160412   8
18150025   6
18161156   5
18160039   8
18160146   5
18160424   9
18140179   5
18150132   6
18150401   5
18160298   6
18160300   5
18160756   5
18160607   6
18160155   7
18160757   9
18160303   7
18150307   6
18160157   5
18160158   7
18160159   5
18160562   5
18160351   7
18160304   8
18150312   8
18160203   7
18150193   5

 

 

Obvestilo – izpit iz Svetovne književnosti pri prof. Vrečku

Študenti, ki ste poslušali predmet Svetovna književnost pri prof. Janezu Vrečku in bi želeli izpit opravljati pri njemu, se lahko udeležite razpisnih rokov, ki so razpisani za komparativiste:

 

  • 6. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15;
  • 7. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15;
  • 9. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15.

 

Da ne bo prišlo do zmede pri prijavah na izpite iz Svetovne književnosti, ki jih sedaj izvaja prof. Matajc, se ne prijavljate prek Visa, ampak prijavo na izpit sporočite na e-naslov: anja.mrak@ff.uni-lj.si.