Dnevni arhiv: 10. 6. 2019

Razvoj informacijske pismenosti

Spoštovani študentke in študenti, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pod vodstvom prof. dr. Andreja Šorga poteka projekt razvoja inteligentnega sistema za razvoj informacijske pismenosti. Del tega sistema bodo vprašalniki, ki so trenutno v fazi razvoja in se testirajo. Da bi bili testi veljavni, potrebujejo odgovore študentov najrazličnejših študijskih smeri. Zato prosijo študente Filozofske fakultete, da izpolnijo anketo na povezavi https://www.1ka.si/a/222051

Izpit pri predmetu JEZIKOVNA NORMA IN JEZIKOVNA KULTURA

 

  1. rok: 13. 6. 2019

 

Pisno preverjanje:  11.00–13.30 (209c)

 

Ustno preverjanje po razporedu:

 

13.30–14.30:

– 18161144

– 18160202

– 18161150

– 18161231

 

14.30–15.30:

– 18150382

– 18160288

– 18151092

– 18151074

 

15.30–16.30:

– 18160289

– 18141299

– 18160290

– 18160291

 

16.30–17.30:

– 18160300

– 18160304

– 18160162

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 11. 6. 2019) pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju – POPRAVEK

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 8.00 v kabinetu 536 c

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 10.30 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

Govorna tehnika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Javno govorno nastopanje

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c ali sreda, 12. 6. 2019, 12.30 v kabinetu 536 c

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 11.00 v kabinetu 536 c

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 12.00 v kabinetu 536 c

 

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko FF UL

Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Tel.: +386 1 241 13 12