Dnevni arhiv: 24. 6. 2019

Razpored pisnih in ustnih izpitov pri izr. prof. dr. H. Tivadarju (izpitni rok 26. 6. 2019)

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 12.30 v kabinetu 536 c

 

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 12.00 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

 

Govorna tehnika

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 10.30 v kabinetu 536 c

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 10.30 v kabinetu 536 c

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 11.00 v kabinetu 536 c _________________________________________________________________________

 

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: torek, 2. 7. 2019, ob 13.00 v kabinetu 536 c

 

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: torek, 2. 7. 2019, ob 14.00 v kabinetu 536 c

 

Ogled pisnih testov bo na ustnih izpitih in na govorilnih urah v četrtek, 4. 7. 2019, ob 12.00.

Lep praznik želim,

                                                                                                                                izr. prof. dr. H. Tivadar