Dnevni arhiv: 12. 6. 2020

Slovenska frazeologija – 2. rok

Če se okoliščine (v zvezi z epidemijo) ne bodo spremenile na slabše, bo 2.rok izpita iz slovenske frazeologije potekal na običajen (in s študijskim načrtom usklajeni) način, tj. s kratkim (a za pristop k ustnemu delu odločevalnim) testom – vzorec ste že imeli priložnost reševati in je še vedno dostopen v Gradivu na Visu. Ševilka predavalnice, v kateri bo potekal pisni del, bo objavljena pred izpitom.
Opozorilo: Enodisciplinarni študentje morajo pred pristopom k izpitu oddati seminarsko nalogo.

Slovenska frazeologija – rezultati izpita, vpogled

Rezultati (pisnega) izpita pri predmetu slovenska frazeologija.
Če želite vpogled, sporočite do nedelje, 14. 6., do 17. ure. Vpogled bo možen v ponedeljek, 15. 6., v času govorilnih ur (ob 16h), in sicer po seznamu, ki bo objavljen na oddelčni spletni strani v nedeljo zvečer (najkasneje do 22. ure).

– Dvodisciplinarni:
Vpisna št OCENA
18170175 7
18160292 8
18170476 8
18140179 6
18160296 5
18170343 6
18150399 6
18160195 5
18170107 6
18150402 5
18170344 6
18170110 6
18160265 9
18170346 6
18160135 6
18160155 8
18170273 7
18170274 7
18160159 8
18170100 10
18170317 9
18160180 8
18170277 7
18160162 9
18170279 7
18187105 7
18170320 10

– Enodisciplinarni (opozorilo: ZA PRISTOP K IZPITU JE OBVEZNA ODDAJA SEMINARSKE NALOGE!):
Vpisna št OCENA
18170905 7
18150387 5
18170336 5
18170914 5

SL1 Morfologija SKJ – ocene, vpogled, komisija

Končne ocene izpitov iz Morfologije SKJ so vpisane v VIS. Neopravljen pisni del pomeni nepristop k ustnemu delu, to sta zadnji dve vprašanji s pisnega dela.

Vpogled pisnega dela izpita je možen v torek, 16. 6. 2020, od 9. do 10.45 ure v kabinetu 210a. Obvezna je predhodna najava na luka.horjak@ff.uni-lj.si.

Komisijski izpiti bodo v torek, 16. 6. 2020, ob 11. uri v kabinetu 218a. Ta je namenjen le študentom, ki izpit opravljajo 4. ali 5.

 

Izpiti pri Saški Štumberger

Ker dobivam v zvezi z izpiti veliko vprašanj, vas obveščam, da bodo izpiti pri Besedotvorju SKJ in Uvodu v študij jezika samo ustni. O tem, ali bodo potekali na daljavo ali v kabinetu, boste obveščeni najkasneje 5 dni pred izpitom.