Dnevni arhiv: 23. 8. 2020

SL1 Morfologija, nov termin vpogleda

Vpogled pisnega dela izpita je možen v torek, 25. 8. 2020, od 11. do 13. ure na daljavo preko aplikacije Zoom. Obvezna je predhodna najava na luka.horjak@ff.uni-lj.si do ponedeljka, 24. 8., do 12. ure.

Povezavo in približno uro boste dobili ob najavi; za vsakega študenta predvidevam pribl. 15 min časa.

Lep pozdrav, Luka Horjak


 

Pravni pouk:

Peti odstavek 13. člena Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji:

(5) Kandidatka ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izdelek v roku sedem dni od objave rezultata izpita. Ocena odgovorov na posamezna vprašanja mora biti razvidna. Ocenjevalka je dolžna zagotoviti vpogled. Vpogled se praviloma izvaja v okviru rednih kontaktnih in govorilnih ur ocenjevalke, razen če ocenjevalka hkrati z objavo rezultatov izpita določi čas in kraj vpogleda drugače.