Dnevni arhiv: 25. 8. 2020

Ustni izpiti za izpitni rok 26. 8. 2020 (H. Tivadar)

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

Kot je bilo napovedano, bodo izpiti in/ali zagovori seminarskih nalog v izpitnem roku 26. 8. 2020 potekali na daljavo, in sicer 26. avgusta 2020 ob 15. uri na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/85006175948

Na izpit na daljavo pridite tudi kolegi, ki še niste opravili vseh obveznosti (seminarske naloge), za katere smo bili dogovorjeni do konca avgusta. Do 5. septembra namreč želim zaključiti vse odprte izpitne prijave (predvsem predmet Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije).

Zadnji letošnji izpitni rok je razpisan za 7. 9. 2020, natančna ura in razpored bosta znana najkasneje en dan pred izpitom, kot vedno, na spletni strani Oddelka za slovenistiko. Za dodatne informacije sem vam na voljo tudi po e-pošti oz. na rednih četrtkovih ZOOM-govorilnih urah (povezava je na oddelčni spletni strani pri izpitnih rokih), kar nekateri pridno izkoriščate.

S spoštovanjem,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Izpiti pri Besedotvorju SKJ 27. 8. 2020

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v predavalnici 119 od 10. ure naprej. Prijavljenih je 11 študentov; seznam, na katerega se vpišete, je objavljen na Wikiverzi: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Besedotvorje_SKJ_27._8._2020.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

Izpiti pri Uvodu v študij jezika 26. 8. 2020

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v predavalnici 119 od 10.30 naprej. Prijavljena sta dva študenta, na Wikiverzi pa sem pripravila seznam, na katerega se vpišete: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Uvod_v_%C5%A1tudij_jezika_26._8._2020.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger