Marko Stabej

IMG_4461

(Ljubljana, 11. 6. 1965)

Izpitni roki in govorilne ure

Dr. Marko Stabej (1965), redni profesor za slovenski jezik. Kot gostujoči profesor je deloval na Univerzi na Dunaju, v Mariboru, v Celovcu, v Zagrebu ter na Univerzi na Primorskem. Med 2003 in 2006 ter 2009 in 2016 je bil predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Univerzi v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s sodobno in zgodovinsko sociolingvistiko, besediloslovjem, jezikoslovno stilistiko in s korpusnim jezikoslovjem. Bil je sourednik referenčnega korpusa slovenskega jezika FIDA (1998–2000), vodja projekta Sporazumevalni prag za slovenščino (2000–2003, knjižna oblika 2004), aplikativnega raziskovalnega projekta Jezikovni viri za slovenščino (2003-2005, rezultat korpus FidaPLUS, www.fidaplus.net ), projekta Slovensko korpusno omrežje (2004-2006) in aplikativnega projekta Jezikovnopolitični portal Republike Slovenije Jezikovna Slovenija (2014-2017). Kot predstavnik Univerze v Ljubljani je sodeloval v projektu Dylan znotraj 6. okvirnega programa EU (2006-2011), ki se je ukvarjal s ključnimi vidiki večjezičnosti v EU. 2009-2011 je bil član nacionalne skupine za pripravo bele knjige na področju šolstva, 2011 imenovan za vodjo skupine, ki je novembra 2011 pripravila osnutek novega nacionalnega programa za jezikovno politiko RS. Član raziskovalne programske skupine Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave.

elektronska pošta: marko.stabej@ff.uni-lj.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1277

kabinet
209