Simona Kranjc

Simona Kranjc

(26. 10. 1968)

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1992 diplomirala iz slovenščine in primerjalne književnosti.

Od leta 1992 je zaposlena na Filozofski fakulteti, najprej kot mlada raziskovalka, potem v štud. letu 1998/99 kot asistentka, od leta 1999 pa je docentka za slovenski knjižni jezik in stilistiko. Leta 1995 je magistrirala s temo o Razvoju govora predšolskih otrok, leta 1998 pa doktorirala s temo o Skladnji v otroškem govoru od prvega do tretjega leta (oboje na Filozofski fakulteti v Ljubljani).

V svojih univerzitetnih predavanjih obravnava predvsem skladnjo in pragmatiko, poleg tega pa se v svojih raziskavah loteva tudi psiholingvistike (učenja prvega jezika – bila je članica Področne kurikularne komisije za vrtce, kjer je vodila delovno skupino za jezik). Je avtorica razprav s področja govorjenega diskurza in učenja prvega jezika, učbenikov za osnovno šolo ter recenzentka učbenikov in priročnikov za vrtec in osnovno šolo.

Od aprila 2017 je vodja katedre za slovenski knjižni jezik, od julija 2017 pa predstojnica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Izbor iz bibliografije: Otroški govor, Jezik in slovstvo, 1992/93; Slovenščina v vrtcu, Jezik in slovstvo, 1996/97; Govorjeni diskurz, Jezik in slovstvo, 1996/97; Notranji in zunanji vplivi na slovnično zmožnost otrok v zgodnjem obdobju razvoja govora. V: A. Vidovič Muha (ur.). Jezik in čas. (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996; Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999.

elektronska pošta: simona.kranjc@ff.uni-lj.si

Bibliografija v sistemu Sicris


telefon
+ 386 1 241 1290

kabinet
214