Alojzija Zupan Sosič

(Trbovlje, 13. 3. 1964)

Alojzija Zupan Sosič, rojena 13. 3. 1964 v Trbovljah, je diplomirala 1988 na Filozofski fakulteti iz slovenščine in srbohrvaščine, leta 1998 pa še iz primerjalne književnosti in literarne teorije kot dodatnega predmeta. Magistrirala je s temo Ljubezen in erotika v sodobni slovenski poeziji, leta 2001 pa doktorirala s temo Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Po diplomi je poučevala slovenski jezik in književnost na srednjih šolah v Ljubljani, leta 1998 pa se je zaposlila kot asistentka stažistka za slovensko književnost na Filozofski fakulteti. Tu od leta 2002 predava sodobno slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko. Objavila je knjige in razprave v slovenščini in drugih jezikih; je tudi soavtorica srednješolskih učbenikov. Področja njenega znanstvenega zanimanja so: sodobna slovenska pripoved, predvsem najnovejši slovenski roman, slovenska ljubezenska poezija, literatura žensk, spolna identiteta, teorija pripovedi in literarna interpretacija. S svojimi prispevki je sodelovala na mednarodnih konferencah in simpozijih doma in v tujini; kot gostujoča profesorica predava na številnih univerzah izven domovine.

Izbor iz bibliografije:

  • Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura (Novi pristopi), 2003.
  • Robovi mreže, robovi jaza: Sodobni slovenski roman. Maribor: Litera, 2006.
  • Na pomolu sodobnosti ali O književnosti in romanu. Ljubljana: Litera, 2011.
  • Postklasična teorija pripovedi. Slavistična revija 61.3 (2013): 495–507.
  • Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi. Primerjalna književnost 36.3 (2013): 61–85.
  • Pripovedovalec in fokalizacija. Primerjalna književnost 37.3 (2014): 47–72.
  • Slovene literature since 1990. After Yugoslavia: the cultural spaces of a vanished land. Stanford: Stanford University Press, 2014, 265–272.
  • Spolna identiteta in sodobni slovenski roman. Primerjalna književnost 28.2 (2005): 93–113.
  • V tebi se razraščam. Antologija slovenske erotične poezije (izbrala in spremno besedilo napisala Alojzija Zupan Sosič). Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Kondor), 2008.
  • Za literarno interpretacijo. Jezik in slovstvo 59.2/3 (2014): 117–128.

elektronska pošta: alojzija.zupan-sosic@guest.arnes.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1298

kabinet
217a

Govorilne ure v štud. letu 2016/17:

zimski semester: četrtek, 13.00 do 14.30

letni semester: sreda, 18.30 do 20.00

V času izpitnega obdobja bodo govorilne ure pri red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosič potekale drugače kot običajno; v sredo, 25. 1. 2017, od 18.00 do 19.00, v četrtek, 9. 2. 2017, od 10.00 do 13.00, lahko pa tudi po dogovoru.