Jerca Vogel

1-IMG_1189

(Ljubljana, 6. 11. 1970)

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1995 diplomirala iz slovenščine in umetnostne zgodovine. Po diplomi je do leta 1997 poučevala slovenski jezik in književnost na Srednji šoli za farmacijo in zdravstvo ter Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, od leta 1997 pa je kot asistentka stažistka za didaktiko slovenskega jezika zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Pripravlja in vodi vaje in hospitacije iz didaktike slovenskega jezika, v svojem raziskovalnem delu pa se ukvarja predvsem s poslušanjem kot temeljno sporazumevalno sposobnostjo. Je recenzentka več učbenikov in priročnikov za osnovno ali srednjo šolo.

Glavna dela: Poslušanje pri pouku književnosti, Jezik in slovstvo, 1998/99.

elektronska pošta: jerca.vogel@ff.uni-lj.si

Bibliografija v sistemu Cobiss


telefon
+ 386 1 241 1278

kabinet
210