Vsi prispevki, ki jih je objavil/a tajnistvo

SLOVENSKA FRAZEOLOGIJA – rezultati pisnega dela in razpored za ustni del

  1. REZULTATI PISNEGA DELA
  2. Enodisciplinarni
18161149 7
18161151 7
18161221 7
18170336 8
18170914 7

 

  1. Dvodisciplinarni
Vpisna št Pisno
18161156 5
18170337 7
18170338 7
18161164 6
18170084 8
18151225 5
18160262 7
18160147 8
18170140 7
18151072 6
18170108   (S) 8
18160334 5
18160045 6
18170210 7
18170845 6
18120842 7
18170016 7
18170275 10
18170276 6
p18170740 7
18170280 9
18160307 7

 

Vpogled je možen v torek 7. 7. 2020 ob 11h.

 

  1. RAZPORED USTNIH IZPITOV

Pozitivno opravljeni pisni del je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.

Ustni izpiti si sledijo v razmiku 20 minut, in sicer:

  • Petek, 3. 7. 2020: Antloga (12.00), Podbersič (12G.20), Strel (12.40), Vincek (13.00), Zupančič (13.20), študentka iz dodatke skupine – po dogovoru (13.40).
  • Ponedeljek, 6. 7. 2020 – Šušteršič (11.20); ENODISCIPLINARNI- Jeretina (11.40), Novak (12.00), Volk (12.20), Zevnik (12.40); DVODISCIPLINARNI: Božnik (13.00), Brodarič (13.20), Glavan (13.40), Horvat (14.00), Hüll (14.20).
  • Torek, 7. 7. 2020 – Kastelic (11.20), Koroša (11.40), Medvešček (12.00),  Podkrižnik (12.20), Poklukar (12.40), Sever (13.00), Sršen (13.20), Štular (13.40), Viršek Žiger (14.00).

Rezultati sredinega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja in razpored na petkovih ustnih izpitih

Spoštovani,

tule so rezultati sredinega kolokvija iz SK19S.

18191034 – 8 (35 točk)
18190397 – 7 (31 točk)
18190405 – 7 (30,5 točk)
18190391 – 6 (24 točk)
18191035 – nzd (19 točk)
18170556 – nzd (12,5 točk)
18190485 – nzd (11,5 točk)

Sledi še razpored na ustnih izpitih pri prof. Bjelčeviču v petek, 3. 7., ob 13.30 v kabinetu 217/a.

18190405
18191034
18190391
18190397

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Razpored izpitov na drugem junijskem izpitnem roku (H. Tivadar, 29. 6. 2020)

Spoštovani!

Izpiti bodo v 2. in 3. izpitnem obdobju letos potekali pretežno na daljavo – pisno bodo izvedeni samo pisni deli pri izpitih Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika in Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika.

Ustno izpraševanje bo potekalo preko ZOOM (preko ZOOM boste tudi izvedeli rezultate pisnega izpita), in sicer na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw 

Zaradi pregledovanja seminarskih del in pisnih izpitov bodo izpitni dnevi pri nekaterih predmetih malo zamaknjeni (glej razpored spodaj, kjer navajam ure in pri številčnejših predmetih tudi vpisne številke študentov, kakor se boste zvrstili na izpitu!).

Če bo prišlo do kakršnih koli sprememb, boste o tem obveščeni na tem mestu, tj. na spletni strani Oddelka za slovenistiko (za dodatne informacije in vprašanja pa sem na voljo na govorilnih urah, ki so ob četrtkih ob 12.30 po ZOOM, kot je objavljeno pri izpitnih rokih na tej spletni strani).

Natančen razpored izpitov 2. junijskega roka:

Slovenistični predmeti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Pisno: ponedeljek, 29. 06. 2020, 17:00-18:00, predavalnica R1-A

Ustno: sreda, 1. 07. 2020, 9.30 preko Zoom-povezave 

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika

Pisno: ponedeljek, 29. 06. 2020, 17:00-18:00, predavalnica R1-A

Ustno: sreda, 1. 07. 2020, 11.00 preko Zoom-povezave 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo): torek, 30. 06. 2020, 11.30 preko Zoom-povezave

Javno govorno nastopanje 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo): torek, 30. 06. 2020, 13.00 preko Zoom-povezave

 

SL2 Jezik v gledališču in filmu

Ustno (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo – s končnimi popravki): četrtek, 2. 07. 2020, ob 12.00

________________

Predmeti na zahodni slavistiki

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): sreda, 1. 07. 2020, 11.30 preko Zoom-povezave 

Uporabna slovenščina 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): sreda, 1. 07. 2020, 13.30 preko Zoom-povezave 

Želim uspešno zaključno pripravo na izpit in se vidimo na izpitu.

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Slovenska frazeologija – 1. 7. 2020

Pisni del izpita iz slovenske frazeologije bo v sredo 1. 7. ob 11.30h v predavalnici 18. Tisti, ki bodo ob tem času opravljali pisni izpit pri prof. Orlovi, bodo pisni del iz slovenske frazeologije pisali isti dan, tj. 1. 7., ob 12.30h v predavalnici 209. Pozitivno opravljeni pisni del je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita. Rezultati pisnega dela bodo objavljeni na oddelčni spletni strani v četrtek 2. 7. Z ustnimi izpiti bomo začeli v ponedeljek 6. 7., izjemoma in po dogovoru lahko tudi prej – o tem sem bomo dogovorili na pisnem delu.

Razpored za ustne izpite pri Uvodu v študij jezika v torek, 30. 6. 2020, od 10.30

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v kabinetu 218a. Prijavljeni sta 2 študentki, na Wikiverzi pa sem pripravila seznam, na katerega se vpišete: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Uvod_v_%C5%A1tudij_jezika.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=5570.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

 

Razpored za ustne izpite pri Besedotvorju SKJ v ponedeljek, 29. 6. 2020, od 10.30

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v predavalnici 209c. Prijavljenih vas je 20, na Wikiverzi pa sem pripravila seznam, na katerega se vpišete: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Besedotvorje_SKJ.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Zaradi koronavirusa pisnega dela ne bo, tvorjenke pa vas bom vprašala ustno. Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=6708.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

 

Obvestilo red. prof. dr. Mateje Pezdirc Bartol

V torek, 30. 6., bodo ob 12. uri govorilne ure pri red. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol v kabinetu 209b. Vsi, ki želite diplomirati ali magistrirati pod mojim mentorstvom v jesenskem roku, se, prosim, oglasite ali pa mi pišite po e-pošti, da se dogovorimo o nadaljnjem delu. Nekateri ste mi že pisali.

Besediloslovje, izpit

Spoštovane in spoštovani,

izpit pri predmetu Besediloslovje bo potekal na https://us02web.zoom.us/j/8140710139 po spodnjem razporedu. Ker vas je prijavljenih precejšnje število, bo izpit potekal v dveh dnevih – ker pa je vmes praznik in petkov kolektivni dopust, je drugi dan lahko šele v ponedeljek. Če kdo izpita utemeljeno ne more opravljati v ponedeljek, naj se mi javi, da najdemo skupno rešitev. Lepo vas pozdravljam, Marko Stabej

Sreda, 24. 6. 2020

9.00:
18161146
18180299
18150300
18180303
18180975

10.00:
18180175
18180058
18180762
18180310
18170446

11.30
18180313
18170084
18180333
18180315
18180316

12.30
18180180
18180182
18180319
18180321
18180791

Ponedeljek, 29. 6.
9.00
18180188
18180323
18161158
18160868
18170015

10.00
18170918
18180196
18180197
18180329
18180202

SEZNAM ZA USTNE IZPITE 22. in 23. 6. 2020 PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Izpit bo potekal klasično, v mojem kabinetu (ne preko zuma) in bo zaradi velikega števila študentov potekal dva dni; ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …Predlagam, da se razvrstite po abecednem redu, posamezniki pa lahko po dogovoru ta vrstni red preskočijo. Pri izpitu bomo upoštevali varnostne (korona) predpise, tako kot je dogovorjeno.

Dne: po, 22. 6. 2020, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A
PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvopredmetni
URA: 8.00–14.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 23

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.
URA: 15.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

PREDMET: Pripovedno besedilo
URA: 15.30–17.30
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 9

PREDMET: Lit. interpretacija
URA: 17.30
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

PREDMET: Motivi in teme
URA: 17.30– 18.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

Dne: to, 23. 6. 2020, od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)
URA: 15.00–17.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:9

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1)
URA: 17.00–18.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 4

Cankarjeva nagrada to nedeljo

Vabimo vas na prvo podelitev Cankarjeve nagrade za najboljše slovensko leposlovno delo preteklega leta. Nagrado bomo podelili v nedeljo, 21. 6. 2020, ob 17. uri v Cankarjevem lazu na Vrhniki oziroma v Cankarjevi knjižnici Vrhnika (v primeru slabega vremena).

Na prireditvi bodo nastopili harmonikar Nejc Grm z deli Uroša Rojka in Lojzeta Lebiča ter dramska igralka Draga Potočnjak z Belo krizantemo Ivana Cankarja. Slavnostni govornik bo Tone Partljič, avtorji Simona Semenič, Vinko Möderndorfer, Sebastijan Pregelj in Brane Senegačnik pa bodo v pogovoru z Agato Tomažič pripovedovali o svojih nominiranih delih. Nagrajenca bo med prireditvijo izbrala žirija v sestavi Ana Geršak, prof. dr. Darja Pavlič, Matej Bogataj, akademik Niko Grafenauer in prof. Ivan Verč (predsednik). Zbrane bodo pozdravili direktorica Cankarjeve knjižnice Vrhnika Sonja Žakelj, župan Občine Vrhnika Daniel Cukjati in podpisani.

Prisrčno vabljeni na poklon Cankarju in sodobni slovenski književnosti.

Marko Golja,
predsednik Upravnega odbora Cankarjeve nagrade

Zgodovina SKJ, izpit

Spoštovani,

izpit pri predmetu Zgodovina SKJ bo v ponedeljek, 22. 6. potekal na: https://us02web.zoom.us/j/8140710139 po temle razporedu:

9.00

18197060
18171033
18180179
18180319

10.00

18181078
18180196
18180198
18180304

Uspešen študij,
Marko Stabej

Rezultati kolokvija in razpored pri ustnem izpitu iz Slovenske književnosti 19. stoletja

Spoštovani,

tu so rezultati današnjega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja.

18190405 – 10 (nzd)
18190581 – 11,5 (nzd)
18190890 – 15 (nzd)
18180198 – 20,5 (nzd)
18190987 – 26,5 (6)
18190418 – 29,6 (6/7)
18190284 – 30,5 (7)
18181140 – 32 (7)
18190365 – 38 (8)
18180466 – 39,5 (8/9)

Sledi razpored na ustnih izpitih pri prof. Bjelčeviču v sredo, 17. junija 2020, v kabinetu 217/a.

13.30:
18190987
18190418
18190284
18181140

14.30:
18190365
18180466
18190010 (*če ste v enem od prejšnjih rokov že opravili kolokvij)
18190293 (*če ste v enem od prejšnjih rokov že opravili kolokvij)
18190407 (*če ste v enem od prejšnjih rokov že opravili kolokvij)

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Govorilne ure v četrtek, 18. 6. 2020, in v poletju 2020 (H. Tivadar)

Pozdravljene, pozdravljeni, ta teden (18. 6. 2020) bodo govorilne ure preko ZOOM-a zaradi neodložljivih obveznosti 3 ure kasneje, in sicer ob 15.30:

https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw

Redne četrtkove govorilne ure preko ZOOM bom imel vse do 23. 7. 2020 ob 12.30 (z izjemo seveda naslednjega četrtka, ki je praznični), po poletnem dopustu pa se na govorilne ure na ZOOM (ali v kabinet 536 c) vrnem 27. 8. 2020.

Lep pozdrav, se vidimo,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Slovenska frazeologija – 2. rok

Če se okoliščine (v zvezi z epidemijo) ne bodo spremenile na slabše, bo 2.rok izpita iz slovenske frazeologije potekal na običajen (in s študijskim načrtom usklajeni) način, tj. s kratkim (a za pristop k ustnemu delu odločevalnim) testom – vzorec ste že imeli priložnost reševati in je še vedno dostopen v Gradivu na Visu. Ševilka predavalnice, v kateri bo potekal pisni del, bo objavljena pred izpitom.
Opozorilo: Enodisciplinarni študentje morajo pred pristopom k izpitu oddati seminarsko nalogo.

Slovenska frazeologija – rezultati izpita, vpogled

Rezultati (pisnega) izpita pri predmetu slovenska frazeologija.
Če želite vpogled, sporočite do nedelje, 14. 6., do 17. ure. Vpogled bo možen v ponedeljek, 15. 6., v času govorilnih ur (ob 16h), in sicer po seznamu, ki bo objavljen na oddelčni spletni strani v nedeljo zvečer (najkasneje do 22. ure).

– Dvodisciplinarni:
Vpisna št OCENA
18170175 7
18160292 8
18170476 8
18140179 6
18160296 5
18170343 6
18150399 6
18160195 5
18170107 6
18150402 5
18170344 6
18170110 6
18160265 9
18170346 6
18160135 6
18160155 8
18170273 7
18170274 7
18160159 8
18170100 10
18170317 9
18160180 8
18170277 7
18160162 9
18170279 7
18187105 7
18170320 10

– Enodisciplinarni (opozorilo: ZA PRISTOP K IZPITU JE OBVEZNA ODDAJA SEMINARSKE NALOGE!):
Vpisna št OCENA
18170905 7
18150387 5
18170336 5
18170914 5

Izpiti pri Saški Štumberger

Ker dobivam v zvezi z izpiti veliko vprašanj, vas obveščam, da bodo izpiti pri Besedotvorju SKJ in Uvodu v študij jezika samo ustni. O tem, ali bodo potekali na daljavo ali v kabinetu, boste obveščeni najkasneje 5 dni pred izpitom.

Razpored izpitov na prvem junijskem izpitnem roku (H. Tivadar, 11. 6. 2020)

Spoštovani!

Izpiti bodo v 2. in 3. izpitnem obdobju letos potekali pretežno na daljavo – pisno bodo izvedeni samo pisni deli pri izpitih Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika in Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika.

Ustno izpraševanje bo potekalo preko ZOOM (preko ZOOM boste tudi izvedeli rezultate pisnega izpita in popravke v seminarskih delih), in sicer na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw

Zaradi pregledovanja seminarskih del in pisnih izpitov bodo izpitni dnevi pri nekaterih predmetih malo zamaknjeni (glej razpored spodaj, kjer navajam ure in pri številčnejših predmetih tudi vpisne številke študentov, kakor se boste zvrstili na izpitu!).

Če bo prišlo do kakršnih koli sprememb, boste o tem obveščeni na tem mestu, tj. na spletni strani Oddelka za slovenistiko (za dodatne informacije in vprašanja pa sem na voljo na govorilnih urah, ki so ob četrtkih ob 12.30 po ZOOM, kot je objavljeno pri izpitnih rokih na tej spletni strani).

Natančen razpored izpitov 1. junijskega roka:

Slovenistični predmeti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Pisno: četrtek, 11. 06. 2020, 8:00-9:00, predavalnice R1-A, R1, R2, VHOD RIMSKA

Ustno: torek, 16. 06. 2020, 10.00 preko Zoom-povezave (oba naenkrat)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 12.00 preko Zoom-povezave – vse 3 prijavljene naenkrat!

 Javno govorno nastopanje 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo):

četrtek, 11. 06. 2020, ob 11.00

18181091

18180298

torek, 16. 06. 2020, 11.00

18170068

18170306

18160414

18181089

18180303

18170049

18170268

18180197

18190301

18170421

 

SL2 Jezik v gledališču in filmu

Ustno (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo – s končnimi popravki): četrtek, 11. 06. 2020, ob 12.00

________________

 

Predmeti na zahodni slavistiki

Uporabna slovenščina 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 13.00

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 13.30

 

Želim vam uspešno zaključno pripravo na izpit in se vidimo na izpitu.

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Izpiti pri Besedotvorju SKJ

Drage študentke in študenti,

ker v zvezi z izpitom dobivam veliko vprašanj, vas obveščam, da se na izpit prijavite tako kot običajno, o izvedbi ustnega dela (pisnega testa zaradi koronavirusa ne bo) pa boste pravočasno obveščeni.

Lepo vas pozdravljam.

Saška Štumberger

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Vsi, ki ste nameravate opravljati izpit bodisi iz didaktike književnosti (1. sem.) ali iz opazovalne prakse, se prosim prijavite za isti datum, 16. 6. ob 10h. Takrat boste dobili po mailu  vsak svoja pisna vprašanja, na katera boste odgovorili do 12h. Lep pozdrav. B. Krakar Vogel

SEZNAM ZA USTNE IZPITE 8. 6. 2020, PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

 

Ustni izpiti bodo ta ponedeljek, 8. 6. 2020, potekali preko zuma, ob vsakem predmetu imate navedeno uro, natančen razpored sem vam poslala po VIS-u, tule spodaj je še zum povezava.

Dne: po, 8. 8. 2020, od 8.00 ure dalje

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvopredmetni

URA: 8.00–11.00

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman SL1

URA: 11.00–12.30

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvodisciplinarni

URA: 12.30–13.30

 

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)

URA: 15.00–16.30

 

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 16.30–18.30

 

PREDMET: Pripovedno besedilo – izbirni

URA: 19.00–19.30

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 19.30

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83430003246?pwd=SEtVWG5XU1VEakNHdjRzRmNKNmsvQT09

lp, Alojzija

 

 

 

 

 

 

 

Besediloslovje, izpit

Razpored ustnih izpitov pri predmetu Besediloslovje, 9. in 10. 6. 2020, na: https://us02web.zoom.us/j/8140710139.

Torek, 9. 6.

9.00
18197060
18180179
18160414
18161146
18170268

10.00
18180298
18180299
18180304
18180975
18181088

11.30
18181089
18181091
18180058
18171033
18170556

12.30
18180461
18180315

 

Sreda, 10. 6.
9.00
18180318
18180184
18181078
18180467
18970442

10.00
18180189
18180190
18180326
18180003
18170944

11.30
18180195
18180983
18170798
18180198
18180076
18170066

USTNI JUNIJSKI IZPITI pri red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosič

 

 

Prvi junijski rok, 8. 6. 2020, bo potekal za vse predmete preko zuma, tako kot smo se dogovorili na začetku glede na želje nekaterih študentov. Seznam za prvi rok bom sporočila ta petek, ko vam bom po VIS-u poslala seznam in povezavo na zum. Tule vsem prijavljenim ponavljam kratka navodila, ki sem jih že na našem spletnem srečanju razložila, da se boste lažje pripravili na izpit. Ta bo potekal za vsakega študenta 15 minut, obsegal bo vprašanja iz celotne snovi ter branja vaših romanov (ali pesmi pri predmetu Motivi in teme slovenske književnosti), odlomkov iz romanov in literature na seznamu, ki ste ga prejeli na začetku in je prav tako objavljen na VIS-u.

 

Drugi junijski rok, tj. 22. 6. 2020, pa bo potekal za vse predmete spet na klasičen način, torej ustni izpiti v mojem kabinetu, tj. 217 A.

Poglobljeno branje in učenje vam želim, Alojzija

 

Izpiti pri M. Stabeju

Vsi izpiti pri vseh predmetih bodo v prvem roku poletnega izpitnega obdobja potekali ustno prek videokonference. Razporede izpitov bom izdelal in objavil po koncu prijavnega roka, torej za predmet:

Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje jutri, v četrtek, 4. 6. (izpiti se bodo začeli v ponedeljek, 8. 6., ob 9.00)

Besediloslovje v petek, 5. 6. (izpiti se bodo predvidoma začeli v torek, 9. 6., ob 9.00)

Družbene razsežnosti slovenskega jezika v torek, 9. 6. (izpiti se bodo začeli v petek, 12. 9. ob 9.00)

Pri izbirnem predmetu Digitalni jezikovni viri za slovenščino se o izpitih dogovorimo individualno.

Povezave za videokonference bom objavil skupaj z razporedom. Informacije o poteku in tehničnih pogojih za opravljanje izpita na daljavo so na voljo tule. Prilagajanje razporeda glede na vaše morebitne druge izpitne obveznosti bo na voljo po objavi razporeda (samo v res nujnih primerih), s komunikacijo po e-pošti.

Želim vam uspešen študij in dobre povezave :).

Izpiti pri prof. dr. A. Žbogar (4. 6. 2020)

Obveščam vas, da bodo delni izpiti iz Didaktike književnosti, izpit iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti in didaktiki slovenskega jezika 1 ter izpit iz Kompetenc pri pouku književnosti potekali v četrtek, 4. 6. 2020, od 15h do 17.45 preko  https://meet.jit.si. Natančno povezavo sem prijavljenim poslala na njihove elektronske naslove. V primeru kakršnih koli težav v zvezi z opravljanjem izpita na daljavo ali v primeru, da niste prejeli mojega pisma s povezavo, na kateri bo potekal izpit, mi pišite na moj fakultetni elektronski naslov.

Izpitni razpored (4. 6. 2020):

ob 14.10: 18183349

ob 14.35: 18183370

ob 15h: 18183453

ob 15.35: 18183114

ob 16h: 18173239

ob 16.15: 18183487

ob 16.40: 18193086

ob 17.10: 18193355

Za izpit na daljavo potrebujete osebni dokument ter delujočo avdio in video povezavo. Prosim, da se na izpit priklopite točno ob razpisani uri in ne prej. Uspešen študij vam želim, Alenka Žbogar

 

DJVS

bo danes ob 17.00 tule: https://us02web.zoom.us/j/86750819515. Vljudno prosim, da svoje seminarske predstavitve tempirate na največ 10 minut.

Lep pozdrav,
Marko Stabej

IZPIT PRI PREDMETU DIDAKTIKA SLOVENSKEGA JEZIKA TER ZAKLJUČEVANJE PREDMETA PEDAGOŠKA PRAKSA IZ DIDAKTIKE SLOVENSKEGA JEZIKA

IZPIT PRI PREDMETU DIDAKTIKA SLOVENSKEGA JEZIKA TER ZAKLJUČEVANJE PREDMETA PEDAGOŠKA PRAKSA IZ DIDAKTIKE SLOVENSKEGA JEZIKA OZ. PEDAGOŠKA PRAKSA IZ DIDAKTIKE SLOVENSKEGA JEZIKA IN DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI 2

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

izpit pri predmetu Didaktika slovenskega jezika bo v junijskem roku v skladu z navodili UL potekal ustno in na daljavo. Začel se bo, kot je predvideno, 9. junija ob 10. uri in trajal do 13. ure – če bo prijavljenih več, pa se bo nadaljeval še 10. junija, prav tako ob 10. uri. Natančen razpored bodo prijavljeni kandidati dobili osebno po e-pošti skupaj z nekaj izvedbenimi navodili in povezavo za prijavo.

Študenti, ki pedagoško prakso iz didaktike slovenskega jezika opravljate prek sprotnih nalog oz. ob pomoči pri učenju na daljavo, (bo)ste povratne informacije dobivali osebno po e-pošti. Z vsemi morebitnimi vprašanji pa se lahko oglasite na govorilnih urah, ki bodo v prvem tednu junija. O tem, kdaj in v katerem “virtualnem kabinetu” bodo potekale, vas bom obvestila predvidoma v petek.

Zaključni pogovor s študenti, ki so pedagoško prakso opravljali na osnovni ali srednji šoli, pa bo potekal 9. junija ob 13. uri. Srečanje bo namenjeno predvsem izmenjavi izkušenj in predstavitvi dobrih praks, vabilo zanj pa vam bo poslala po e-pošti. Tiste, ki se ga zaradi drugih obveznosti ne boste mogle udeležiti, bi prosila le, da me o tem obvestite.

Lepo vas pozdravljam in vam želim veliko delovne vneme in (tudi) delovnih uspehov v mesecu, ki prihaja.

Jerca Vogel

Izposoja in vračanje knjižničnega gradiva v juniju 2020

Knjižnice OHK FF do preklica ostajajo ZAPRTE. Gradivo si lahko izposodite po predhodnem naročilu po e-pošti. Od 25. 5. 2020 dalje je možno vračanje gradiva v tri knjižne nabiralnike, ki se nahajajo za steklenimi vhodnimi vrati FF, ali priporočeno po pošti na naslov ustrezne oddelčne knjižnice. Od 1. junija 2020 dalje bosta izposoja in vračanje gradiva potekala v pisarni OHK (v pritličju, soba 37), knjižni nabiralniki bodo v avli FF. Vrnjeno gradivo bo tri dni zadržano v karanteni. Zamudnin v tem času ne bomo zaračunavali. Podrobnejša navodila najdete na spletni strani OHK: http://www.ff.uni-lj.si/OHK/OHK

Vabilo k vpisu v Klub alumnov na Oddelku za slovenistiko

Spoštovani,

vsem, ki ste zaključili študij, želim uspešno poklicno pot. Vabim vas, da ohranite stike z nami tudi tako, da se včlanite v Klub alumnov Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vpišete se po spletu: https://alumniul.online, vpis pa vam bo omogočil tudi naslednje ugodnosti: https://www.uni-lj.si/alumni/ugodnosti_za_alumne_ul/.

Saška Štumberger, predsednica Kluba alumnov na Oddelku za slovenistiko

Morebitne tehnične težave za pristop k izpitom na daljavo

Zaradi priprav na izpite v poletnem izpitnem obdobju, ki bodo najverjetneje potekali na daljavo, v tajništvo oddelka (mateja.robida@ff.uni-lj.si) sporočite, če imate tehnične težave, zaradi katerih ne bi mogli pristopiti k izpitom oz. jih opravljati na daljavo. Minimalne tehnične zahteve za ustne in pisne izpite so: internetna povezava, možnost namestitve aplikacije (zoom ali skype), mikrofon in kamera za prenos zvoka in slike. Te tehnične zahteve večinoma izpolnjujejo pametni telefoni, tablice in večina računalnikov. V kolikor pa nimate možnosti opravljati izpita na daljavo, sporočite do ponedeljka, 25. 5. 2020, in bomo individualno poiskali rešitve.

Govorilne ure po ZOOM-u (H. Tivadar)

Pozdravljene, pozdravljeni, tako kot vedno na oddelčni spletni strani opozarjam in posebej vabim na govorilne ure (predavanja so po urniku na ZOOM-u, gradiva na ViS-u, debatiramo pa na naših FB-skupinah itd.) ob 12.30:

https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw

Sicer pa bom v tem času ves čas tudi na e-mailu.

Lep pozdrav, se vidimo,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Današnji seminar JPJN

bo ob 12.10 tule: https://us02web.zoom.us/j/81523088872. Prosim za čim bolj zanesljivo udeležbo, saj se bomo dogovorili o načinu in vrstnem redu seminarskih predstavitev v zadnjih dveh srečanjih.

Lep pozdrav,
Marko Stabej

Besediloslovje

bo danes ob 13.00 tule: https://us02web.zoom.us/j/89460889522.

Posnetek bo pod običajnimi pogoji dostopen za tiste, ki so se zanj prijavili.

Lep pozdrav,
Marko Stabej

Digitalni jezikovni viri za slovenščino

bodo zaradi nujnih administrativnih oddelčnih opravil danes šele ob 12.00 na https://us02web.zoom.us/j/87067940571. Končali bomo po urniku ob 13.00. Po visu danes dopoldne zaradi vzdrževalnih del žal ni mogoče obveščati.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
Marko Stabej

Zbiranje prispevkov za literarni zbornik Cvetka

Študentje slovenistike in primerjalne književnosti pripravljamo izdajo literarnega zbornika Cvetka, ki bo izšel v študijskem letu 2020/21. Sodelujete lahko študentje vseh stopenj, ki obiskujete programa slovenistika in/ali primerjalna književnost. Prispevke pošljite na naslov cvetka.zbirka@gmail.com ter jim dopišite svoje ime, smer in letnik študija.

Rok za oddajo prispevkov je 13. 5. 2020. Veseli bomo vašega sodelovanja!

 

Uredniški odbor revije Cvetka

Javno preizkusno predavanje – asist. dr. Januška Gostenčnik

V torek, 5. maja 2020, ob 9.35 bo javno preizkusno predavanje za izvolitev v naziv docentka za slovenski jezik imela asist. dr. Januška Gostenčnik.

Naslov predavanja: Kostelsko narečje dolenjske narečne skupine

Vsebina: Predavanje bo obravnavalo govore kostelskega narečja dolenjske narečne skupine, ki ležijo ob Čabranki in zgornjem toku reke Kolpe v Gorskem kotarju, in sicer tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. V uvodnem delu bo območje zemljepisno zamejeno. V osrednjem delu bo poudarek na glavnih (glasoslovnih) kriterijih, ki uvrščajo kostelsko narečje v dolenjsko narečno skupino, temu bo sledil sinhroni opis narečja s poudarkom na glasoslovju in oblikoslovju. Utemeljena bo uvrstitev krajevnih govorov na hrvaški strani meje znotraj slovenskega jezikovnega sistema.

Govorni nastop bo potekal preko spleta, in sicer preko programa Zoom, na povezavi https://us02web.zoom.us/j/84333543993. Predavanje bo spremljala računalniška predstavitev. Za študente slovenistike in primerjalnega slovanskega jezikoslovja bo izroček dostopen preko VIS-a, za preostalo publiko pa na predavanju v obliki priponke.

Pomoč socialno ogroženim študentkam in študentom

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

 

Mineva peti teden, odkar se je študijski proces premaknil v virtualno okolje. S fizičnim premikom iz fakultetnega okolja smo se mnogi študentje in študentke odmaknili tudi iz delovnega okolja. Ob študijskem procesu namreč številni opravljajo študentsko delo, ki imajo različne motive: pridobivanje novih izkušenj, raziskovanje novih področij, dodaten zaslužek, plačevanje osnovnih življenjskih stroškov … Prav slednji motiv največkrat žal prevladuje in je trenutno razlog, da mnoge študente in študentke pesti skrb za preživetje. V času pandemije večina študentskih del miruje, nevzdržno pa ostajajo plačila najemnine stanovanja, položnice za stroške, plačilo šolnine za izredne študentke in študente, nakup hrane in tako naprej.

Ker se na Filozofski fakulteti zavedamo, da ima lahko izpad študentskega dela hude posledice, vam v nadaljevanju pošiljamo nekaj povezav, na katere se lahko obrnete po pomoč v teh razmerah.

 

Petka za nasmeh nudi pomoč pri nakupu in dostavljanju osnovnih živil in potrebščin ljudem, za katere se predvideva, da bi jim okužba s koronavirusom lahko povzročila resne zdravstvene težave (kronične bolezni), in ki nimajo nikogar, ki bi jim lahko pomagal. Več informacij najdete na tem naslovu.

 

Pakete s hrano za socialno ogrožene omogoča tudi dobrodelna organizacija Anina zvezdica.

 

Društvo psihologov Slovenije je na enem mestu zbralo informacije, ki vam lahko pomagajo pri soočanju s strahom, negotovostjo, skrbjo, žalostjo, brezupom in podobnimi občutki. Več informacij najdete tule.

 

Študentje in študentke psihologije na Filozofski fakulteti UL ponujajo kratke, strokovne in uporabne psihološke napotke. Kontaktirate jih lahko preko njihove facebook strani.

 

Pomoč najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom ponuja tudi Filozofska fakulteta. Vodstvo FF je skupaj s Študentskim svetom pripravil pomoč v obliki nakupa hrane v trgovini Mercator. Za več informacij se, prosimo, obrnite na spletno stran Filozofske fakultete.

 

V trenutnem času je tudi pomembno, da izkažemo solidarnost in pomoč tistim, ki to potrebujejo. Vsi, ki lahko ponudite pomoč v obliki prostovoljnega dela, se lahko na spodnjih dveh povezavah javite kot prostovoljci oziroma prostovoljke.

 

Petka za nasmeh

Filantropija

Rdeči križ Slovenije

 

Veselimo se dne, ko bomo zopet skupaj na Filozofski fakulteti. Do takrat vam želimo uspešen študijski proces in veliko zdravja!

 

Študentski svet FF UL

 

Predstavitev dispozicije doktorske disertacije Luka Horjaka

V petek, 17. 4. 2020, bo ob 13.00 pri predmetu SL1 Besedilna fonetika preko Zoom-a potekala javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije Luka Horjaka z naslovom Fonetično-fonološki principi kodifikacije sodobnega slovenskega govorjenega jezika. Mentor je red. prof. dr. Hotimir Tivadar, člani komisije pa red. prof. dr. Mojca Smolej, red. prof. dr. Smiljana Komar in izr. prof. dr. Marko Liker. Vabljeni!

https://zoom.us/j/98077222401?pwd=anR1YUJTd1hrRjBWdUFiVnlvQmRCdz09

Meeting ID: 980 7722 2401

Password: 015147

Besediloslovje

bo danes ob 13.00 tule: https://zoom.us/j/92540014858. Za tiste, ki želijo posnetek zaradi utemeljene/upravičene odsotnosti, velja enak postopek kot zadnjič (z upanjem, da bom pravočasno pritisnil gumb za snemanje :)).

Lepo vas pozdravljam,
Marko Stabej

WEBINAR o slovenskih narečnih aplikacijah

V četrtek, 16. aprila 2020, od 17.00 do 18.00 bo viš. pred. dr. Alenka Kavčič s FRI UL izvedla FRI WEBINAR: Odkrijte bogastvo slovenskih narečij. Predstavljeni bosta dve spletni aplikaciji: Interaktivna karta slovenskih narečnih besedil (IKBN) in Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP). Osredotočili se bomo na funkcionalnosti obeh aplikacij ter predstavili možnosti, ki jih nudi vpeljava IKT v jezikoslovju, z vidika popularizacije področja in dostopnosti širši javnosti. Prikazan bo tudi primer odličnega interdisciplinarnega
projekta, pri katerem so produktivno sodelovali strokovnjaki s področij računalništva (razvijalci spletne aplikacije), grafičnega oblikovanja (celostna podoba aplikacije in multimedijski elementi) in jezikoslovja, tj. študenti slovenistike z mentorico prof. dr. Vero Smole (priprava vsebine). Prijavite se na naslov (da bo prijava uspešna, nujno izpolnite rubriko Ticket 1):
https://akademijafri.si/izobrazevanja/izobrazevanje/fri-webinar-odkrijte-bogastvo-slovenskih-nare%C4%8Dij/
Povezavo do webinarja boste po prijavi prejeli na vaš e-mail naslov v
četrtek, 16. aprila 2020, 30 minut pred pričetkom.

*UDELEŽBA JE BREZPLAČNA.*

Prošnja za izpolnitev perceptivnega testa o kakovosti glasu in govora doktorantke Jelke Breznik

Drage kolegice, dragi kolegi, drage študentke, dragi študentje!

Posredujem prošnjo svoje doktorantke za reševanje perceptivnega testa o kakovosti glasu in govora. Lepo prosimo za izpolnitev vseh 3 sklopov.  S spoštovanjem in hvaležnostjo, red. prof. dr. H. Tivadar:

Spoštovani!

V okviru svoje doktorske disertacije raziskujem kakovost glasu in govora. Obseg preučevanja zajema tudi ocenjevanje govorne dejavnosti poklicnih govorcev pred govornim usposabljanjem in po njem. Raziskava je lahko uspešno in kakovostno izvedena le z vašo pomočjo, zato vas vljudno prosim za sodelovanje.  Ocenjevanje poteka v elektronski obliki v treh sklopih, ker gre za različne pogoje snemanja.  K vsakemu vprašalniku so pripeti posnetki, ki jih lahko poslušate in hkrati ocenjujete.

Do vprašalnikov lahko dostopate na naslednjih povezavah:

1. sklop:  https://govornik.limequery.com/717424?lang=sl

2. sklop: https://govornik.limequery.com/297955?lang=sl

3. sklop: https://govornik.limequery.com/589765?lang=sl

Opomba: Posnetki delujejo v brskalnikih, ki znajo predvajati wave format. To pa so Edge, Safari, Firefox, Opera. Ne delujejo pa v Chrome.

Lepo vas pozdravljam,
Jelka Breznik

 

Posnetki predavanja Besediloslovje

Spoštovane in spoštovani,

nekateri ste izrek(a)li željo po posnetkih predavanja
Besediloslovja. Raje seveda imam, da se družimo v živo. Za tiste pa, ki se jim predavanje prekriva z drugimi obveznostmi, lahko posredujem tudi posnetek predavanja. Če si to želite, mi pišite na službeni naslov in mi hkrati zaupajte, s čim se vam predavanje prekriva. Za tiste, ki obiskujejo lektorat ruščine, že vem :). Pa obljubiti boste morali, da posnetek zadržite zase in da ga boste po opravljenem izpitu izbrisali …

Lepo vas pozdravljam,
Marko Stabej

Današnje govorilne ure preko ZOOM (H. Tivadar)

Drage študentke, dragi študentje, opozoril bi vas na današnje govorilne ure preko ZOOM, ki bodo od 12. ure (vsaj 1 uro) naprej preko naslednjega vabila:

Hotimir Tivadar is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: My Meeting
Time: Apr 9, 2020 12:00 PM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/6234376384?pwd=aEQ5b0hSTHZqaC9EVnl6TnpPdk52UT09

Meeting ID: 623 437 6384
Password: 957783

Sicer me pa še vedno lahko dobite tudi preko e-pošte oz. FB-skupine.

S spoštovanjem,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Nekaj obvestil in koristinih povezav

 

Mnogi se obračate na nas z vprašanji glede izposojenega gradiva. Sporočamo vam, da gradiva v času, ko je knjižnica zaprta, ni potrebno vračati ali mu podaljševati roka izposoje. Zamudnina v tem času ne teče. Gradivo boste prinesli nazaj, ko ukrepi zaradi epidemije ne bodo več potrebni in bo fakulteta spet odprta. O tem boste pravočasno obveščeni.

Radi bi vas spomnili še na nekaj spletnih povezav, ki so vam v času zaprtih knjižnic lahko v pomoč pri študiju, izpitih, pisanju seminarskih in zaključnih nalog.

Zborniki Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture:

 

 

Knjige Znanstvene založbe FF:

 

Revije Znanstvene založbe FF:

 

Slavistična revija:

 

 

Repozitorij Univerze v Ljubljani:

 

Biblos:

 

Več o informacijskih virih, ki so vam na voljo, najdete tudi na spletni strani Digitalne knjižnice OHK:

 

Za dodatne informacije nam lahko pišete na  ohk.sla@ff.uni-lj.si.

 

Želimo vam uspešen študij na daljavo in vas lepo pozdravljamo.
Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko

Kje se dobimo za JPJN

Spoštovani prvi letnik druge stopnje in drugi gostje, za današnje predavanje Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje se dobimo danes ob 8.55 na:

https://zoom.us/j/523704486?pwd=T1JQMmVhNzIwNXYxOHhPbTNBRUkzQT09

Jutrišnje predavanje JPJN

Spoštovane in spoštovani,

pravkar sem na visu objavil ppt-predstavitev predavanja Maje Bitenc prejšnjega tedna. Če bi koga zanimalo, obstaja tudi posnetek predavanja, ki ga lahko delim. Najlepša hvala, bili ste res dobra publika. Kot smo se zmenili prejšnji torek, debato o jezikovnem prilagajanju s kolegico Bitenc zaradi zanimivosti podaljšujemo tudi na jutrišnje srečanje, zato vas prosim, da pripravite bodisi kako vprašanje bodisi razmislite o delitvi lastne izkušnje v zvezi s temami, ki smo jih obravnavali zadnjič. Za to bi namenili kake pol ure srečanja, nato pa bi se od gostje poslovili in se lotili vprašanja jezikovnih pravic pa jezika in spola. Mesto srečanja bom objavil četrt ure pred predavanjem kar na tejle strani.

Se veselim srečanja in vas lepo pozdravljam,
Marko Stabej

Novi rok za oddajo referatov (UVŠSK) oz. seminarskih nalog (SK19S)

Spoštovani študentke in študentje prvih letnikov,

z nosilcema predmetov smo določili nova roka za oddajo referatov in seminarskih nalog. Rok za oddajo popravljenega referata pri Uvodu v študij slovenske književnosti (UVŠSK) je 24. april. Rok za popravljeno seminarsko nalogo pri Slovenski književnosti 19. stoletja (SK19S) (enopredmetno) je 30. april.

Po teh dveh datumih popravljanje referatov in seminarskih nalog ne bo več mogoče.

Literaturo za SK19S torej poiščite na spletu, če pa ima kdo pri tem zaradi specifične teme težave, naj mi nemudoma piše.

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Podaljšanje roka za oddajo prijav na 8. Simpozij mladih slavistov

Ker se v organizacijskem odboru zavedamo, da sta pretekla dva tedna našemu načinu življenja prinesla mnogo sprememb in da je dostop do strokovne literature v teh časih omejen, smo se odločili, da rok za oddajo povzetkov in prijav podaljšamo do 14. aprila. Upamo, da se bo do decembra situacija umirila in se bomo v Trstu lahko srečali v živo, hkrati pa se zavedamo, da so časi negotovi, vendar na izdajo zbornika z vašimi prispevki v tiskani in digitalni obliki računamo v vsakem primeru.

Hvala in lep pozdrav

 

Neža Kočnik

vodja organizacijskega odbora

Digitalni viri za slovenski jezik

Spoštovane kolegice in kolega,

zaradi smrti v družini in pogreba mora jutri, 1. 4., naše srečanje odpasti. Nadomestnega v živo ne bomo imeli, iščem pa možnost, da bi nekaj vsebine nadomestil s kakim posnetkom. Zaradi družinske situacije tudi še nisem mogel pripraviti dodatnih nalog. Prosim vas za razumevanje, hkrati pa tudi za to, da intenzivno razmišljate o možnih lastnih temah, ki bi jih obdelali v obliki seminarja. Vsako vprašanje po epošti bo dobrodošlo. V živo se dobimo naslednji teden po urniku.

Lepo vas pozdravljam,
Marko Stabej

Besediloslovje 2. 4.

Spoštovane in spoštovani,

v okviru predmeta Besediloslovje bo v četrtek, 2. 4., izvedel preskusno predavanje ob izvolitvi v naziv docenta za slovenski jezik dr. Damjan Huber, vodja strokovnih služb na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Oddelka za slovenistiko FF UL. Predavanje z naslovom Kaj vemo in kaj bi še lahko vedeli o premorih v govoru (v slovenščini) bo ob 13.00 na https://zoom.us/j/506175126, v komisiji pa smo red. prof. dr. Hotimir Tivadar, izr. prof. dr. Darinka Verdonik (Univerza v Mariboru, FERI) in red. prof. dr. Marko Stabej.

Vljudno vabljeni!
Marko Stabej

Štipendije Škrabčeve ustanove

Škrabčeva ustanova je na svoji spletni strani (https://www.skrabceva-ustanova.si/si/razpisi) objavila (17.) razpis za štipendije v študijskem letu 2020-2021 in (8.) razpis za nagrado na področju slovenističnega jezikoslovja.

Rok za štipendijski razpis je 22. maj (če pa želi kdo koga predlagati za nagrado, naj to stori do 19. junija).

JPJN in predavanje Maje Bitenc

Spoštovane in spoštovani,

v okviru predmeta Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje bo jutri, v torek 31. 3., izvedla preskusno predavanje ob izvolitvi v naziv docentke za slovenski jezik dr. Maja Bitenc, raziskovalka na Oddelku za slovenistiko FF UL. Predavanje z naslovom Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah bo ob 8.55 na https://zoom.us/j/968823530, v komisiji pa so red. prof. dr. Monika Kalin Golob, red. prof. dr. Vojko Gorjanc in red. prof. dr. Mojca Smolej. Vljudno vabljeni!

Marko Stabej

Javno govorno nastopanje – ZOOM-predavanje 26. 3. 2020 ob 8.30

Drage študentke, dragi študentje! Vseeno sem se odločil, da se jutri slišimo in malo preverimo domače naloge, naredimo nekaj vaj, odpredavamo en delček, se dogovorimo glede naših seminarskih nalog. Zato sem na ZOOM-u ustvaril srečanje (Meeting) za jutri, 26. 3. 2020, ob 8.30, vabilo sem vam poslal na vaše e-naslove v ViS-u, imate pa ga tudi na naši FB-skupini.

Lep pozdrav, se vidimo in slišimo,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Javno govorno nastopanje in Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika (1. stopnja) – izvedba predavanj na daljavo

Spoštovane študentke, spoštovani študentje predmetov Javno govorno nastopanje in Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika (1. stopnja)!

Kot ste že videli preko obvestil na ViS-u, smo naše izvajanje ur v celoti prestavili v virtualno okolje, torej e-predavanja in seminarji. Z vami komuniciram preko ViS-a, kamor vam tudi nalagam dokumente, ki jih morate preštudirati, in domače naloge, ki jih delajte ter jih boste priložili k seminarju. Če imate kakršno koli vprašanje, se oglašate preko e-pošte.

Za namen virtualnega dela in diskusije sem za študente Javnega govornega nastopanja pripravil tudi posebno Facebook-skupino, ki se imenuje Javni govor – retorika in slovenistika. Vabim vas, če se še niste (trenutno imamo 17 članov), da se naši skupini pridružite, saj bomo lahko tudi tam komentirali določene jezikovne zagate in izpostavili morebitne probleme. Sproti bom na stran nalagal tudi določene videe in dodal komentarje. Osnovni namen te skupine je, da bomo v naši FB-mikroskupnosti družbeno odgovorno delovali in izboljševali znanje o javnem nastopanju, slovenščini, retoriki in komunikaciji v sodobni družbi. Debatirali bomo seveda tudi o javni komunikaciji danes, kar je v sodobnih medijih še posebej v teh čudnih časih zelo pomembno.

Za predmet Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika bomo v naslednjem tednu tudi odprli diskusijsko FB-skupino, na kar boste povabljeni preko ViS-a, čeprav smo mi že večino naših predavanj že opravili (v živo in virtualno – še dobro, da sem imel predavanja v blok urah :)).

Če bo potreba, bomo komunicirali tudi preko Skypa oz. Zooma, kar vedno vsem ne deluje najbolje, sem pa se z nekaterimi študenti že dogovoril in preizkusil.

Predvsem pa, če je kakršno koli vprašanje, v zvezi s seminarsko nalogo oz. nalogami, se oglasite na moj e-mail, ki ga poznate: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si  Mnogi ste že pisali, samo še tako naprej!

Še enkrat pa bi vas povabil na predavanje varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev ge. Ilinke Todorovski 23. aprila 2020 (če seveda že bodo predavanja) ob 9.00 v predavalnici 116 v okviru predavanj predmeta Javno govorno nastopanje (namenjeno tudi študentom Besedilne fonetike), in sicer predstavitev dela varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev. Več o varuhinji si lahko preberete na https://www.rtvslo.si/varuh)  Vabljeni k aktivnemu sodelovanju in čim večji udeležbi! Dodatno obvestilo še objavim 2 tedna pred predavanjem – sam sem optimist in računam na to, da se po 15. aprilu vidimo, če bomo pridni!

Sicer pa pridno študirajte dano gradivo (ga je že sedaj več kot preveč za vse naše ure, če vse naloge rešite ) in seveda pripravljajte svoje seminarske naloge. Novi delovni listi pa sledijo čez 10 dni, tudi s krajšim testom.

S spoštovanjem,

Vaš red. prof. dr. Hotimir Tivadar
Oddelek za slovenistiko FF UL
Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Slovenska frazeologija

Priznam, da nisem čisto zares verjela, da ne bo zadoščalo  v tem semestru samo “malo pohiteti” s predavanji, temveč da bo treba preprosto drugače izmenjati znanje in gradivo.

Odlslej vam bom v Gradivo na Visu dajala ppt-je predavanja in ustrezno literaturo – ker so knjižnice v glavnem zaprte in literatura torej ni dostopna, boste dobili, kar imam jaz (svoje ali mogoče skenirano). Vmes bomo naredili tudi dve vaji, in sicer oblikovno in pomensko določanje frazemov – v tem delu bomo preprosto uporabili e-pošto.

Objava bo vsak teden približno v času našega siceršnjega predavanja.

Enopredmetni študentje imajo v Gradivu že  vsa navodila in literaturo za seminarsko nalogo.

Ostanite zdravi in sodelovalni.

Prof. dr. Erika Kržišnik

 

UVŠSK in SK19S – roka za oddajo popravljenih nalog prestavljena

Spoštovani,

zaradi nepredvidenih dogodkov sta aprilska roka za oddajo referata pri Uvodu v študij slovenske književnosti (eno- in dvopredmetnem) in seminarske naloge pri Slovenski književnosti 19. stoletja (enopredmetni) do nadaljnjega prestavljena. Za nov datum se dogovorimo, ko bo kaj več znanega.

Če nalogo medtem kdo popravi, jo lahko seveda (kakor doslej) vseeno odda.

Lep pozdrav,
Andraž Jež

MORFOLOGIJA SKJ_sprotno gradivo in napotki za seminarsko delo

Spoštovani, prosim, če si pod rubriko E-gradiva preberete zadnje napotke za gradiva, ki jih morate predelati pri predmetu MORFOLOGIJA SKJ (zlasti predpisane razprave, o katerih smo že govorili), enopredmetne študente slovenistike pa opozarjam še na dodatne napotke v zvezi s seminarskim delom.

Glede nadaljnjega dela in drugih oblik dela pri predmetu Morfologija SKJ boste sproti obveščani po VISu. Pozdrav zaenkrat, Andreja Žele

Od jutri po urniku Teorija literarnega diskurza prek spleta

Drage kolegice in kolegi,
to sredo, 18. 3. 2020, bom imel ob 15.30 predavanje iz Teorije literarnega diskurza v živo prek medmrežja, aplikacije Zoom (https://zoom.us/). Aplikacijo si morate najprej naložiti, tako da si pridobite uporabniško ime in geslo, prijava se potrdi prek vaše e-pošte. Navodila za uporabo Zooma sem vam naložil med gradivo na VIS, po e-pošti oz. VIS-a pa ste moji študenti prejeli še vabilo v angleščini, kjer dobite URL povezavo, prek katere se boste pridružili srečanju.  Da se pridružite, morate vnesi “meeting ID” in, če je to zahtevano, še “meeting password”. To bo prvič vsaj zame, upam, da nam bo uspelo in da se bomo vsaj na ta način srečevali še nekajkrat! Predavanje bo moralo biti zaradi zahtev ponudnika krajše, le eno šolsko uro.
LP!
Marko Juvan

Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje

Spoštovane študentke in študentje pri predmetu Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje,

upam, da ste dobro in da vam tale osama ne dela prehudih preglavic. Danes se še ne bomo slišali oz. videli v živo, to bomo poskusili naslednji torek po urniku, način vam sporočim najkasneje v ponedeljek. Trenutno pa predlagam takle delovni načrt: tema zadnjega predavanja pred dvema tednoma je bila jeziki in izobraževanje, naslednja tema pa je problematika jezikovnih pravic (s posebnim ozirom na pravice priseljencev in priseljenk po eni strani in vprašanj v zvezi s t. i. občutljivo rabo jezika na drugi). Danes objavljam nadaljevanje prezentacije predavanj, prosim, preklikajte jo vnaprej in si oglejte oz. preberite stvari, ki imajo hiperpovezavo. Hkrati pa vas prosim, da za zaključek teme jeziki in izobraževanje preštudirate do naslednjega tedna naslednji enoti (dostopni na visu): za vzpostavljanje zgodovinskega spomina poglavje Jezik v vzgoji in izobraževanju publikacije Slovenščina v javnosti (1979/1983, str. 31-46) in kot neke vrste povzetek mojih razmišljanj z nekaj dodatne bibliografije članek Jezikovni potrošnik in potrošnica (Sodobna pedagogika 2011, 102-113). Obe enoti sta del izpitne bibliografije, tako da bosta dobra naložba :).

Uspešno delo v tehle nenavadnih pomladnih dneh vam želim, in seveda zdravja,

Marko Stabej