Vsi prispevki, ki jih je objavil/a tajnistvo

Literarni večer

V torek, 15. decembra, so študentje pripravili še literarni in glasbeni večer, na Zoomu pa je bilo kmalu več kot 150 pravokotnikov. Večer v Gallusovi dvorani, pardon, iz domačega fotelja je povezoval Andraž Stevanovski, ki je tudi pripravil povezovalni program. 12 študentk in študentov je prebralo svoja dela, pesmi, ki so jim pri srcu, pa so z nami delile tudi štiri profesorice. Nejc Praznik nam je ob kitari pričaral poletje, Marko Stabej pa se je ob klaviaturah melanholično spraševal o vremenu in smislu. Lucija Mirkac je zapela eno tako žmohtno – avtorsko narečno namreč, Mateja Pezdirc Bartol pa je na klavirju v domove pričarali pravi ples v maskah. Andrej Rozman – Roza, skrivni gost večera, ki je svoje bistroumne in kritične pesmi z nami delil že prej, je druženje sklenil z vrsticami, da »sovraštvo je huda bolezen«. No, med slovenisti in slovenistkami je bila tokrat »samo ljubezen, eno in edino upanje«, da se bomo kmalu lahko tako družili tudi v živo.

Fotografije: https://slov.si/mh/galerije/koronalit/index.html

Nova fakultetna in oddelčna spletna stran

Od četrtka (17. 9.) naprej ima Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani novo spletno stran (https://www.ff.uni-lj.si/), katere podstran je tudi stran Oddelka za slovenistiko (https://slov.ff.uni-lj.si/). Ta še ni popolnoma pripravljena za samostojno obratovanje, zato zaenkrat in začasno stran slov.si še puščamo pri življenju, a ne za dolgo. Hvala za razumevanje.

Literarni magistrski seminar

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bodo v študijskem letu 2020/21 potekali štirje literarni magistrski seminarji: dva v zimskem semestru (Hladnik, Pezdirc Bartol) in dva v poletnem semestru (Bjelčevič, Zupan Sosič). Enopredmetniki in dvopredmetniki nepedagogi izberete dva seminarja, v vsakem semestru enega, dvopredmetni pedagogi pa enega od štirih. V vsaki skupini je največ 15 študentov. Pri prof. Hladniku se bo seminar pričel  v sredo 7. 10. ob 9.40 v predavalnici 209c, pri prof. Pezdirc Bartol pa v ponedeljek 5. 10. ob 16.10 v predavalnici 4. Študente, ki boste obiskovali magistrski seminar v zimskem semestru, prosimo, da se zanesljivo udeležite prvega srečanja, saj se bomo dogovorili o načinu dela in si razdelili seminarske teme.

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela

 • Enodisciplinarni
Vpisna št Ocena
18150387   (7 db)
18150388   (10 odl)
18170336   (8 pd)

 

 • Dvodisciplinarni
Vpisna št Ocena
18160297   (6 zd)
18150138   (9 pd)
18150402   (8 pd)
18030385   (8 pd)
18160307   (7 db)

 

Ustni izpiti bodo v ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 11h (vpisna štev. 18150138 – po dogovoru), ob 11.20h (enodisciplinarni), ob 12.30h (dvodisciplinarni).

Ped. praksa – vabilo na sestanek (za SLE, 2.l. v 20/21)

Spoštovane bodoče enopredmetne slovenistke 2. letnika magistrske pedagoške slovenistike, dragi kolegi!

 

Vse, ki bi želeli pedagoško prakso opravljati že septembra, vabim na sestanek, ki bo v petek, 11. 9., ob 15h na https://meet.jit.si/PPSLE . Pogovorili se bomo o organizaciji, ciljih in poteku prakse, pa tudi o morebitnih drugih odprtih vprašanjih. V pričakovanju skorajšnjega snidenja vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

Nujno obvestilo glede ped. prakse v 20/21 (SLE, 2. l.)

Spoštovane bodoče enopredmetne slovenistke 2. letnika magistrske pedagoške slovenistike!

Pedagoška praksa pri slovenščini na osnovni ali srednji šoli  naj bi bila tudi v št. l. 20/21 sestavni del vašega pedagoškega študija. Zaradi ponovnega hitrega širjenja koronavirusne bolezni vam na Katedri za didaktiko slovenščine priporočamo, da se na prakso v zimskem semestru št. l. 20/21 odpravite čim prej. Učiteljico – mentorico si lahko poiščete sami (lahko tudi v domačem kraju), lahko pa vam jih poskušamo poiskati mi (v Ljubljani in okolici).

Študijski program predvideva, da 15-dnevna praksa v zimskem semestru poteka v čim bolj strnjeni obliki. V tem času hospitirate pri mentoričinem pouku slovenskega jezika in književnosti, svoja opažanja zapisujete po dnevih v dnevnik prakse ter poleg ostalih nastopov obvezno izvedete dva izpitna nastopa iz književnosti.

Če se boste na prakso odpravile pred začetkom št. l. 20/21, torej že septembra, mi to obvezno javite na moj fakultetni elektronski naslov. Posredovala vam bom natančnejša navodila v zvezi z organizacijo, izvedbo in potekom prakse, vam in vaši mentorici pa poslala vso dokumentacijo. Sporočite mi tudi ime in priimek kontakt vaše mentorice, njen elektronski naslov in podatke o šoli (naziv, naslov).

Če se boste na prakso odpravile od oktobra dalje, boste natančnejša navodila prejele na seminarju iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti (na urniku ob četrtkih od 13h do 14.30 v pred. 233).

Na Katedri za didaktiko slovenščine smo vam in vašim mentoricam na razpolago z nasveti, pojasnili in dodatnimi informacijami. Z veseljem vam bomo svetovali in vam skušali pomagati pri odpravljanju morebitnih težav.

Z lepimi pozdravi, Alenka Žbogar

PS

Z oddelčno tajnico uredite zavarovanje za čas pedagoške prakse ter preverite, ali je s šolo že sklenjena pogodba o partnerstvu. V nasprotnem primeru tajnica v sodelovanju s fakultetnim Centrom za pedagoško izobraževanje pogodbo pripravi in jo pošlje šoli v podpis. Če šola želi še kakšna dodatna potrdila o sodelovanju, mi to sporočite.

Razpored ustnih izpitov za izpitni rok 7. 9. 2020 (H. Tivadar)

Pisni izpiti iz Fonetike in fonologije bodo potekali v živo, kot je objavljeno v ViS-u, in sicer 7. 9. 2020 ob 12.00 v predavalnici 2, kjer bodo tudi ustni izpiti takoj po pisnem delu (13.30), kar je že objavljeno.

Ustni izpiti oz. zagovor seminarskih nalog pri drugih mojih izpitih pa bodo izvedeni preko aplikacije ZOOM, in sicer po spodnjem zaporedju na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/86385424149?pwd=NXIvd05kU2VKbzRGOS9nM0N0TllVdz09

Govorna tehnika

TOREK, 8. 9. 2020, ob 13.30

18193355

18193310

18183348

Javno govorno nastopanje 

TOREK, 8. 9. 2020, ob 14.30

18181088

Jezik v gledališču in filmu

TOREK, 8. 9. 2020, ob 14.30

18193417

________

Uporabna slovenščina

TOREK, 8. 9. 2020, ob 15.00 – pogovor o oddaji zaključenega seminarskega dela in zagovor

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

TOREK, 8. 9. 2020, ob 15.30 – pogovor o oddaji zaključenega seminarskega dela in zagovor

Predmeta Uporabna slovenščina in Osnove slovenskega jezika pri zahodnoslovanskih študijih bosta zaključena potem po dogovoru.

_____________

Fonetika in fonologija – diferencialni izpiti

Diferencialni izpit za študentke Pedagoške fakultete bo potekal preko aplikacije ZOOM, in sicer v četrtek, 10. 9. 2020, od 13.15 naprej na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/87982122535?pwd=L2RQazhnNERYSTd6QU50ZWlXN0NPdz09

(Ta teden bodo tudi redne spletne govorilne ure ob 12.30 preko aplikacije ZOOM in povezave, ki je že ves čas objavljena na oddelčni spletni strani na zavihku Izpitni roki in govorilne ure pri mojem razdelku, ki ga redno posodabljam – če so kdaj govorilne ure prestavljene, najdete tam tudi obvestilo in informacijo o novem datumu govorilnih ur.)

                                Prof. dr. Hotimir Tivadar

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE (7. 9. 20) PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

Ustni izpiti bodo ta ponedeljek, 7. 9. 2020 ob 15.00, potekali klasično, v mojem kabinetu (ne preko zuma); ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih, vzporedno bodo potekale tudi govorilne ure (pred vrati povejte, če ste samo za govorilne ure). Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi … Predlagam, da se razvrstite po abecednem redu, posamezniki pa lahko po dogovoru ta vrstni red preskočijo. Pri izpitu bomo upoštevali varnostne (korona) predpise, tako kot je dogovorjeno.

 

Dne: po, 7. 9. 2020, od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvopredmetni

URA: 15.00–16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1)

URA: 16.00–16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvodisciplinarni

URA: 16.30–17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 2

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)

URA: 18.00–19.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

 

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 19.00–19.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

 

 

Rezultati kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja in termin ustnega dela izpita

Spoštovani,

tule so rezultati sredinega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja:

18190293 = 9

18191035 = 8

18190728 = 6

Preostali udeleženci testa niso pisali zadostno. Če kdo želi vpogled testa prek Zooma, naj mi piše na andraz.jez@ff.uni-lj.si.

Ustni del izpita pri prof. Bjelčeviču bo potekal v živo, in sicer v petek, 4. 9., ob 15. uri.

Lep pozdrav,

Andraž Jež

Ustni izpiti za izpitni rok 26. 8. 2020 (H. Tivadar)

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

Kot je bilo napovedano, bodo izpiti in/ali zagovori seminarskih nalog v izpitnem roku 26. 8. 2020 potekali na daljavo, in sicer 26. avgusta 2020 ob 15. uri na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/85006175948

Na izpit na daljavo pridite tudi kolegi, ki še niste opravili vseh obveznosti (seminarske naloge), za katere smo bili dogovorjeni do konca avgusta. Do 5. septembra namreč želim zaključiti vse odprte izpitne prijave (predvsem predmet Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije).

Zadnji letošnji izpitni rok je razpisan za 7. 9. 2020, natančna ura in razpored bosta znana najkasneje en dan pred izpitom, kot vedno, na spletni strani Oddelka za slovenistiko. Za dodatne informacije sem vam na voljo tudi po e-pošti oz. na rednih četrtkovih ZOOM-govorilnih urah (povezava je na oddelčni spletni strani pri izpitnih rokih), kar nekateri pridno izkoriščate.

S spoštovanjem,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Izpiti pri Besedotvorju SKJ 27. 8. 2020

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v predavalnici 119 od 10. ure naprej. Prijavljenih je 11 študentov; seznam, na katerega se vpišete, je objavljen na Wikiverzi: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Besedotvorje_SKJ_27._8._2020.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

Izpiti pri Uvodu v študij jezika 26. 8. 2020

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v predavalnici 119 od 10.30 naprej. Prijavljena sta dva študenta, na Wikiverzi pa sem pripravila seznam, na katerega se vpišete: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Uvod_v_%C5%A1tudij_jezika_26._8._2020.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

Ustni izpiti bodo ta ponedeljek, 24. 8. 2020 ob 15.00, potekali klasično, v mojem kabinetu (ne preko zuma); ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi … Predlagam, da se razvrstite po abecednem redu, posamezniki pa lahko po dogovoru ta vrstni red preskočijo. Pri izpitu bomo upoštevali varnostne (korona) predpise, tako kot je dogovorjeno.

 

Dne: po, 24. 8. 2020, od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvopredmetni

URA: 15.00–16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 5

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1)

URA: 16.00–16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)

URA: 16.30–17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:3

 

 

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 17.00–18.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 4

 

 

 

OBVESTILO O IZPITIH IN GOVORILNIH URAH PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

OBVESTILO O IZPITIH IN GOVORILNIH URAH PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

Prvi rok jesenskih ustnih izpitov bo za vse »moje« predmete ta ponedeljek, 24. 8. ob 15.00, kot je bilo dogovorjeno. Ta rok bo potekal klasično, torej v kabinetu 207 A, upoštevajoč dogovorjene varnostne ukrepe (razdalja, razkužilo, odprto okno). V času izpitov bodo tudi govorilne ure, ki bodo potekale tudi v času drugega roka (7.9. 2020) – način izpeljave tega roka vam pravočasno sporočim.

Alojzija Zupan Sosič

 

Izpiti pri Saški Štumberger (Uvod v študij jezika, Besedotvorje SKJ)

Spoštovani!

Obveščam vas, da bodo izpitni roki pri Uvodu v študij jezika in Besedotvorju slovenskega knjižnega jezika samo ustni, potekali pa bodo na fakulteti. Izpiti se bodo predvidoma začeli ob 10. uri (navedbe na VIS-u ne držijo), tako kot julija bom rezervirala predavalnico in odprla stran na Wikiverzi.

Govorilne ure so v izpitnem obdobju samo po dogovoru, potekajo pa v kabinetu ali na daljavo – kot se dogovorimo.

Želim vam uspešno delo.

Saška Štumberger

Novi DiKUL

S 1. 8. 2020 se bo iskanje po Digitalni knjižnici Univerze v Ljubljani (DiKUL) preneslo s trenutnega iskalnika EBSCO Discovery Service na iskalnik Summon v sistemu COBISS. Za čim lažji prehod v novo iskalno okolje priporočamo, da se v torek, 21. 7. 2020, ob 10.00 udeležite predstavitve preko videokonference Zoom. Vnaprejšnja prijava na dogodek ni potrebna. Povezava na videokonferenco bo 30 min pred predstavitvijo objavljena na spletni strani DiKUL. Predstavitev bo posneta, povezava do posnetka bo naknadno objavljena.

Več informacij najdete na spletni strani OHK.

Govorilne ure pri Saški Štumberger

Drage študentke in študenti!

Obveščam vas, da bom od 11. do 26. julija in od 1. do 16. avgusta na dopustu.

Za govorilne ure se v izpitnem obdobju dogovorite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si, nato pa se bomo dogovorili za srečanje v kabinetu ali po spletu.

Želim vam lepe počitnice.

Saška Štumberger

Poletne prireditve CSDTJ in vabilo na strokovna predavanja v okviru 56. SSJLK

Tudi poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani letos potekajo drugače, kot smo bili navajeni, tj. na spletu oz. na daljavo.

Že v ponedeljek, 29. junija 2020, se je začela dvotedenska 15. Mladinska poletna šola slovenščine na spletu, 35 udeležencev iz 9 držav (https://centerslo.si/za-otroke/mladinska-poletna-sola-slovenscine-na-spletu/).

V ponedeljek, 6. julija 2020, se začenjata še tritedenska 39. Poletna šola slovenskega jezika na spletu, 92 udeležencev iz 37 držav (https://centerslo.si/tecaji-za-odrasle/tecaji-slovenscine-na-spletu/poletna-sola-slovenskega-jezika-na-spletu/), in dvotedenski 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo), 36 udeležencev iz 17 držav (https://centerslo.si/seminar-sjlk/56-seminar-slovenskega-jezika-literature-in-kulture-na-daljavo/).

Poleg jezikovnega pouka s konverzacijami in fonetičnimi vajami za udeležence prireditev tudi letos pripravljamo oglede slovenskih filmov in gledaliških predstav, družabna srečanja in v okviru 56. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo) tudi 6 strokovnih predavanj o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Predavanja so javna in odprta za vse, ki jih tematika zanima, zato Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na povezavi https://us02web.zoom.us/j/89977938498, potekala pa bodo po naslednjem razporedu:

 • Torek, 7. 7., 14.00–15.00: Marko Stabej: Kaj se dogaja s slovenščino?
 • Sreda, 8. 7., 14.00–15.00: Alenka Žbogar: Razmerja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi
 • Petek, 10. 7., 14.00–15.00: Božidar Jezernik: Kako je nevidni Triglav postal slovenski nacionalni simbol
 • Ponedeljek, 13. 7., 14.00–15.00: Simona Kranjc: Besedni red v slovenščini
 • Torek, 14. 7., 14.00–15.00: Darja Pavlič: Raznolikost poetik v sodobni slovenski poeziji – trije primeri
 • Sreda, 15. 7., 14.00–15.00: Martina Malešič: Urbanistični razvoj Ljubljane kot modernega mesta

Povzetke predavanj najdete na povezavi https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/06/5_predavanja.pdf.

Za več informacij se obrnite na damjana.kernandoljsek@ff.uni-lj.si oz. 041 955 750 (Mladinska poletna šola), jana.ketematicic@ff.uni-lj.si oz. 01 241 8677 (Poletna šola) in damjan.huber@ff.uni-lj.si oz. 041 341 830 (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture).

SLOVENSKA FRAZEOLOGIJA – rezultati pisnega dela in razpored za ustni del

 1. REZULTATI PISNEGA DELA
 2. Enodisciplinarni
18161149 7
18161151 7
18161221 7
18170336 8
18170914 7

 

 1. Dvodisciplinarni
Vpisna št Pisno
18161156 5
18170337 7
18170338 7
18161164 6
18170084 8
18151225 5
18160262 7
18160147 8
18170140 7
18151072 6
18170108   (S) 8
18160334 5
18160045 6
18170210 7
18170845 6
18120842 7
18170016 7
18170275 10
18170276 6
p18170740 7
18170280 9
18160307 7

 

Vpogled je možen v torek 7. 7. 2020 ob 11h.

 

 1. RAZPORED USTNIH IZPITOV

Pozitivno opravljeni pisni del je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.

Ustni izpiti si sledijo v razmiku 20 minut, in sicer:

 • Petek, 3. 7. 2020: Antloga (12.00), Podbersič (12G.20), Strel (12.40), Vincek (13.00), Zupančič (13.20), študentka iz dodatke skupine – po dogovoru (13.40).
 • Ponedeljek, 6. 7. 2020 – Šušteršič (11.20); ENODISCIPLINARNI- Jeretina (11.40), Novak (12.00), Volk (12.20), Zevnik (12.40); DVODISCIPLINARNI: Božnik (13.00), Brodarič (13.20), Glavan (13.40), Horvat (14.00), Hüll (14.20).
 • Torek, 7. 7. 2020 – Kastelic (11.20), Koroša (11.40), Medvešček (12.00),  Podkrižnik (12.20), Poklukar (12.40), Sever (13.00), Sršen (13.20), Štular (13.40), Viršek Žiger (14.00).

Rezultati sredinega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja in razpored na petkovih ustnih izpitih

Spoštovani,

tule so rezultati sredinega kolokvija iz SK19S.

18191034 – 8 (35 točk)
18190397 – 7 (31 točk)
18190405 – 7 (30,5 točk)
18190391 – 6 (24 točk)
18191035 – nzd (19 točk)
18170556 – nzd (12,5 točk)
18190485 – nzd (11,5 točk)

Sledi še razpored na ustnih izpitih pri prof. Bjelčeviču v petek, 3. 7., ob 13.30 v kabinetu 217/a.

18190405
18191034
18190391
18190397

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Razpored izpitov na drugem junijskem izpitnem roku (H. Tivadar, 29. 6. 2020)

Spoštovani!

Izpiti bodo v 2. in 3. izpitnem obdobju letos potekali pretežno na daljavo – pisno bodo izvedeni samo pisni deli pri izpitih Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika in Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika.

Ustno izpraševanje bo potekalo preko ZOOM (preko ZOOM boste tudi izvedeli rezultate pisnega izpita), in sicer na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw 

Zaradi pregledovanja seminarskih del in pisnih izpitov bodo izpitni dnevi pri nekaterih predmetih malo zamaknjeni (glej razpored spodaj, kjer navajam ure in pri številčnejših predmetih tudi vpisne številke študentov, kakor se boste zvrstili na izpitu!).

Če bo prišlo do kakršnih koli sprememb, boste o tem obveščeni na tem mestu, tj. na spletni strani Oddelka za slovenistiko (za dodatne informacije in vprašanja pa sem na voljo na govorilnih urah, ki so ob četrtkih ob 12.30 po ZOOM, kot je objavljeno pri izpitnih rokih na tej spletni strani).

Natančen razpored izpitov 2. junijskega roka:

Slovenistični predmeti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Pisno: ponedeljek, 29. 06. 2020, 17:00-18:00, predavalnica R1-A

Ustno: sreda, 1. 07. 2020, 9.30 preko Zoom-povezave 

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika

Pisno: ponedeljek, 29. 06. 2020, 17:00-18:00, predavalnica R1-A

Ustno: sreda, 1. 07. 2020, 11.00 preko Zoom-povezave 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo): torek, 30. 06. 2020, 11.30 preko Zoom-povezave

Javno govorno nastopanje 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo): torek, 30. 06. 2020, 13.00 preko Zoom-povezave

 

SL2 Jezik v gledališču in filmu

Ustno (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo – s končnimi popravki): četrtek, 2. 07. 2020, ob 12.00

________________

Predmeti na zahodni slavistiki

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): sreda, 1. 07. 2020, 11.30 preko Zoom-povezave 

Uporabna slovenščina 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): sreda, 1. 07. 2020, 13.30 preko Zoom-povezave 

Želim uspešno zaključno pripravo na izpit in se vidimo na izpitu.

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Slovenska frazeologija – 1. 7. 2020

Pisni del izpita iz slovenske frazeologije bo v sredo 1. 7. ob 11.30h v predavalnici 18. Tisti, ki bodo ob tem času opravljali pisni izpit pri prof. Orlovi, bodo pisni del iz slovenske frazeologije pisali isti dan, tj. 1. 7., ob 12.30h v predavalnici 209. Pozitivno opravljeni pisni del je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita. Rezultati pisnega dela bodo objavljeni na oddelčni spletni strani v četrtek 2. 7. Z ustnimi izpiti bomo začeli v ponedeljek 6. 7., izjemoma in po dogovoru lahko tudi prej – o tem sem bomo dogovorili na pisnem delu.

Razpored za ustne izpite pri Uvodu v študij jezika v torek, 30. 6. 2020, od 10.30

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v kabinetu 218a. Prijavljeni sta 2 študentki, na Wikiverzi pa sem pripravila seznam, na katerega se vpišete: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Uvod_v_%C5%A1tudij_jezika.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=5570.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

 

Razpored za ustne izpite pri Besedotvorju SKJ v ponedeljek, 29. 6. 2020, od 10.30

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v predavalnici 209c. Prijavljenih vas je 20, na Wikiverzi pa sem pripravila seznam, na katerega se vpišete: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Besedotvorje_SKJ.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Zaradi koronavirusa pisnega dela ne bo, tvorjenke pa vas bom vprašala ustno. Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=6708.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

 

Obvestilo red. prof. dr. Mateje Pezdirc Bartol

V torek, 30. 6., bodo ob 12. uri govorilne ure pri red. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol v kabinetu 209b. Vsi, ki želite diplomirati ali magistrirati pod mojim mentorstvom v jesenskem roku, se, prosim, oglasite ali pa mi pišite po e-pošti, da se dogovorimo o nadaljnjem delu. Nekateri ste mi že pisali.

Besediloslovje, izpit

Spoštovane in spoštovani,

izpit pri predmetu Besediloslovje bo potekal na https://us02web.zoom.us/j/8140710139 po spodnjem razporedu. Ker vas je prijavljenih precejšnje število, bo izpit potekal v dveh dnevih – ker pa je vmes praznik in petkov kolektivni dopust, je drugi dan lahko šele v ponedeljek. Če kdo izpita utemeljeno ne more opravljati v ponedeljek, naj se mi javi, da najdemo skupno rešitev. Lepo vas pozdravljam, Marko Stabej

Sreda, 24. 6. 2020

9.00:
18161146
18180299
18150300
18180303
18180975

10.00:
18180175
18180058
18180762
18180310
18170446

11.30
18180313
18170084
18180333
18180315
18180316

12.30
18180180
18180182
18180319
18180321
18180791

Ponedeljek, 29. 6.
9.00
18180188
18180323
18161158
18160868
18170015

10.00
18170918
18180196
18180197
18180329
18180202

SEZNAM ZA USTNE IZPITE 22. in 23. 6. 2020 PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Izpit bo potekal klasično, v mojem kabinetu (ne preko zuma) in bo zaradi velikega števila študentov potekal dva dni; ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …Predlagam, da se razvrstite po abecednem redu, posamezniki pa lahko po dogovoru ta vrstni red preskočijo. Pri izpitu bomo upoštevali varnostne (korona) predpise, tako kot je dogovorjeno.

Dne: po, 22. 6. 2020, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A
PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvopredmetni
URA: 8.00–14.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 23

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.
URA: 15.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

PREDMET: Pripovedno besedilo
URA: 15.30–17.30
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 9

PREDMET: Lit. interpretacija
URA: 17.30
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

PREDMET: Motivi in teme
URA: 17.30– 18.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

Dne: to, 23. 6. 2020, od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)
URA: 15.00–17.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:9

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1)
URA: 17.00–18.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 4

Cankarjeva nagrada to nedeljo

Vabimo vas na prvo podelitev Cankarjeve nagrade za najboljše slovensko leposlovno delo preteklega leta. Nagrado bomo podelili v nedeljo, 21. 6. 2020, ob 17. uri v Cankarjevem lazu na Vrhniki oziroma v Cankarjevi knjižnici Vrhnika (v primeru slabega vremena).

Na prireditvi bodo nastopili harmonikar Nejc Grm z deli Uroša Rojka in Lojzeta Lebiča ter dramska igralka Draga Potočnjak z Belo krizantemo Ivana Cankarja. Slavnostni govornik bo Tone Partljič, avtorji Simona Semenič, Vinko Möderndorfer, Sebastijan Pregelj in Brane Senegačnik pa bodo v pogovoru z Agato Tomažič pripovedovali o svojih nominiranih delih. Nagrajenca bo med prireditvijo izbrala žirija v sestavi Ana Geršak, prof. dr. Darja Pavlič, Matej Bogataj, akademik Niko Grafenauer in prof. Ivan Verč (predsednik). Zbrane bodo pozdravili direktorica Cankarjeve knjižnice Vrhnika Sonja Žakelj, župan Občine Vrhnika Daniel Cukjati in podpisani.

Prisrčno vabljeni na poklon Cankarju in sodobni slovenski književnosti.

Marko Golja,
predsednik Upravnega odbora Cankarjeve nagrade

Zgodovina SKJ, izpit

Spoštovani,

izpit pri predmetu Zgodovina SKJ bo v ponedeljek, 22. 6. potekal na: https://us02web.zoom.us/j/8140710139 po temle razporedu:

9.00

18197060
18171033
18180179
18180319

10.00

18181078
18180196
18180198
18180304

Uspešen študij,
Marko Stabej

Rezultati kolokvija in razpored pri ustnem izpitu iz Slovenske književnosti 19. stoletja

Spoštovani,

tu so rezultati današnjega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja.

18190405 – 10 (nzd)
18190581 – 11,5 (nzd)
18190890 – 15 (nzd)
18180198 – 20,5 (nzd)
18190987 – 26,5 (6)
18190418 – 29,6 (6/7)
18190284 – 30,5 (7)
18181140 – 32 (7)
18190365 – 38 (8)
18180466 – 39,5 (8/9)

Sledi razpored na ustnih izpitih pri prof. Bjelčeviču v sredo, 17. junija 2020, v kabinetu 217/a.

13.30:
18190987
18190418
18190284
18181140

14.30:
18190365
18180466
18190010 (*če ste v enem od prejšnjih rokov že opravili kolokvij)
18190293 (*če ste v enem od prejšnjih rokov že opravili kolokvij)
18190407 (*če ste v enem od prejšnjih rokov že opravili kolokvij)

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Govorilne ure v četrtek, 18. 6. 2020, in v poletju 2020 (H. Tivadar)

Pozdravljene, pozdravljeni, ta teden (18. 6. 2020) bodo govorilne ure preko ZOOM-a zaradi neodložljivih obveznosti 3 ure kasneje, in sicer ob 15.30:
https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw

Redne četrtkove govorilne ure preko ZOOM bom imel vse do 23. 7. 2020 ob 12.30 (z izjemo seveda naslednjega četrtka, ki je praznični), po poletnem dopustu pa se na govorilne ure na ZOOM (ali v kabinet 536 c) vrnem 27. 8. 2020.

Lep pozdrav, se vidimo,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Slovenska frazeologija – 2. rok

Če se okoliščine (v zvezi z epidemijo) ne bodo spremenile na slabše, bo 2.rok izpita iz slovenske frazeologije potekal na običajen (in s študijskim načrtom usklajeni) način, tj. s kratkim (a za pristop k ustnemu delu odločevalnim) testom – vzorec ste že imeli priložnost reševati in je še vedno dostopen v Gradivu na Visu. Ševilka predavalnice, v kateri bo potekal pisni del, bo objavljena pred izpitom.
Opozorilo: Enodisciplinarni študentje morajo pred pristopom k izpitu oddati seminarsko nalogo.

Slovenska frazeologija – rezultati izpita, vpogled

Rezultati (pisnega) izpita pri predmetu slovenska frazeologija.
Če želite vpogled, sporočite do nedelje, 14. 6., do 17. ure. Vpogled bo možen v ponedeljek, 15. 6., v času govorilnih ur (ob 16h), in sicer po seznamu, ki bo objavljen na oddelčni spletni strani v nedeljo zvečer (najkasneje do 22. ure).

– Dvodisciplinarni:
Vpisna št OCENA
18170175 7
18160292 8
18170476 8
18140179 6
18160296 5
18170343 6
18150399 6
18160195 5
18170107 6
18150402 5
18170344 6
18170110 6
18160265 9
18170346 6
18160135 6
18160155 8
18170273 7
18170274 7
18160159 8
18170100 10
18170317 9
18160180 8
18170277 7
18160162 9
18170279 7
18187105 7
18170320 10

– Enodisciplinarni (opozorilo: ZA PRISTOP K IZPITU JE OBVEZNA ODDAJA SEMINARSKE NALOGE!):
Vpisna št OCENA
18170905 7
18150387 5
18170336 5
18170914 5

Izpiti pri Saški Štumberger

Ker dobivam v zvezi z izpiti veliko vprašanj, vas obveščam, da bodo izpiti pri Besedotvorju SKJ in Uvodu v študij jezika samo ustni. O tem, ali bodo potekali na daljavo ali v kabinetu, boste obveščeni najkasneje 5 dni pred izpitom.

Razpored izpitov na prvem junijskem izpitnem roku (H. Tivadar, 11. 6. 2020)

Spoštovani!

Izpiti bodo v 2. in 3. izpitnem obdobju letos potekali pretežno na daljavo – pisno bodo izvedeni samo pisni deli pri izpitih Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika in Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika.

Ustno izpraševanje bo potekalo preko ZOOM (preko ZOOM boste tudi izvedeli rezultate pisnega izpita in popravke v seminarskih delih), in sicer na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw

Zaradi pregledovanja seminarskih del in pisnih izpitov bodo izpitni dnevi pri nekaterih predmetih malo zamaknjeni (glej razpored spodaj, kjer navajam ure in pri številčnejših predmetih tudi vpisne številke študentov, kakor se boste zvrstili na izpitu!).

Če bo prišlo do kakršnih koli sprememb, boste o tem obveščeni na tem mestu, tj. na spletni strani Oddelka za slovenistiko (za dodatne informacije in vprašanja pa sem na voljo na govorilnih urah, ki so ob četrtkih ob 12.30 po ZOOM, kot je objavljeno pri izpitnih rokih na tej spletni strani).

Natančen razpored izpitov 1. junijskega roka:

Slovenistični predmeti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Pisno: četrtek, 11. 06. 2020, 8:00-9:00, predavalnice R1-A, R1, R2, VHOD RIMSKA

Ustno: torek, 16. 06. 2020, 10.00 preko Zoom-povezave (oba naenkrat)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 12.00 preko Zoom-povezave – vse 3 prijavljene naenkrat!

 Javno govorno nastopanje 

Ustno (prej obvezno oddati seminarsko nalogo):

četrtek, 11. 06. 2020, ob 11.00

18181091

18180298

torek, 16. 06. 2020, 11.00

18170068

18170306

18160414

18181089

18180303

18170049

18170268

18180197

18190301

18170421

 

SL2 Jezik v gledališču in filmu

Ustno (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo – s končnimi popravki): četrtek, 11. 06. 2020, ob 12.00

________________

 

Predmeti na zahodni slavistiki

Uporabna slovenščina 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 13.00

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov 

Ustno in pisno preko ZOOM (prej obvezno oddati povsem zaključeno seminarsko nalogo): torek, 16. 06. 2020, 13.30

 

Želim vam uspešno zaključno pripravo na izpit in se vidimo na izpitu.

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Izpiti pri Besedotvorju SKJ

Drage študentke in študenti,

ker v zvezi z izpitom dobivam veliko vprašanj, vas obveščam, da se na izpit prijavite tako kot običajno, o izvedbi ustnega dela (pisnega testa zaradi koronavirusa ne bo) pa boste pravočasno obveščeni.

Lepo vas pozdravljam.

Saška Štumberger

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Vsi, ki ste nameravate opravljati izpit bodisi iz didaktike književnosti (1. sem.) ali iz opazovalne prakse, se prosim prijavite za isti datum, 16. 6. ob 10h. Takrat boste dobili po mailu  vsak svoja pisna vprašanja, na katera boste odgovorili do 12h. Lep pozdrav. B. Krakar Vogel

SEZNAM ZA USTNE IZPITE 8. 6. 2020, PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

 

Ustni izpiti bodo ta ponedeljek, 8. 6. 2020, potekali preko zuma, ob vsakem predmetu imate navedeno uro, natančen razpored sem vam poslala po VIS-u, tule spodaj je še zum povezava.

Dne: po, 8. 8. 2020, od 8.00 ure dalje

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvopredmetni

URA: 8.00–11.00

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman SL1

URA: 11.00–12.30

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvodisciplinarni

URA: 12.30–13.30

 

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)

URA: 15.00–16.30

 

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 16.30–18.30

 

PREDMET: Pripovedno besedilo – izbirni

URA: 19.00–19.30

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 19.30

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83430003246?pwd=SEtVWG5XU1VEakNHdjRzRmNKNmsvQT09

lp, Alojzija

 

 

 

 

 

 

 

Besediloslovje, izpit

Razpored ustnih izpitov pri predmetu Besediloslovje, 9. in 10. 6. 2020, na: https://us02web.zoom.us/j/8140710139.

Torek, 9. 6.

9.00
18197060
18180179
18160414
18161146
18170268

10.00
18180298
18180299
18180304
18180975
18181088

11.30
18181089
18181091
18180058
18171033
18170556

12.30
18180461
18180315

 

Sreda, 10. 6.
9.00
18180318
18180184
18181078
18180467
18970442

10.00
18180189
18180190
18180326
18180003
18170944

11.30
18180195
18180983
18170798
18180198
18180076
18170066

USTNI JUNIJSKI IZPITI pri red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosič

 

 

Prvi junijski rok, 8. 6. 2020, bo potekal za vse predmete preko zuma, tako kot smo se dogovorili na začetku glede na želje nekaterih študentov. Seznam za prvi rok bom sporočila ta petek, ko vam bom po VIS-u poslala seznam in povezavo na zum. Tule vsem prijavljenim ponavljam kratka navodila, ki sem jih že na našem spletnem srečanju razložila, da se boste lažje pripravili na izpit. Ta bo potekal za vsakega študenta 15 minut, obsegal bo vprašanja iz celotne snovi ter branja vaših romanov (ali pesmi pri predmetu Motivi in teme slovenske književnosti), odlomkov iz romanov in literature na seznamu, ki ste ga prejeli na začetku in je prav tako objavljen na VIS-u.

 

Drugi junijski rok, tj. 22. 6. 2020, pa bo potekal za vse predmete spet na klasičen način, torej ustni izpiti v mojem kabinetu, tj. 217 A.

Poglobljeno branje in učenje vam želim, Alojzija

 

Izpiti pri M. Stabeju

Vsi izpiti pri vseh predmetih bodo v prvem roku poletnega izpitnega obdobja potekali ustno prek videokonference. Razporede izpitov bom izdelal in objavil po koncu prijavnega roka, torej za predmet:

Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje jutri, v četrtek, 4. 6. (izpiti se bodo začeli v ponedeljek, 8. 6., ob 9.00)

Besediloslovje v petek, 5. 6. (izpiti se bodo predvidoma začeli v torek, 9. 6., ob 9.00)

Družbene razsežnosti slovenskega jezika v torek, 9. 6. (izpiti se bodo začeli v petek, 12. 9. ob 9.00)

Pri izbirnem predmetu Digitalni jezikovni viri za slovenščino se o izpitih dogovorimo individualno.

Povezave za videokonference bom objavil skupaj z razporedom. Informacije o poteku in tehničnih pogojih za opravljanje izpita na daljavo so na voljo tule. Prilagajanje razporeda glede na vaše morebitne druge izpitne obveznosti bo na voljo po objavi razporeda (samo v res nujnih primerih), s komunikacijo po e-pošti.

Želim vam uspešen študij in dobre povezave :).

Izpiti pri prof. dr. A. Žbogar (4. 6. 2020)

Obveščam vas, da bodo delni izpiti iz Didaktike književnosti, izpit iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti in didaktiki slovenskega jezika 1 ter izpit iz Kompetenc pri pouku književnosti potekali v četrtek, 4. 6. 2020, od 15h do 17.45 preko  https://meet.jit.si. Natančno povezavo sem prijavljenim poslala na njihove elektronske naslove. V primeru kakršnih koli težav v zvezi z opravljanjem izpita na daljavo ali v primeru, da niste prejeli mojega pisma s povezavo, na kateri bo potekal izpit, mi pišite na moj fakultetni elektronski naslov.

Izpitni razpored (4. 6. 2020):

ob 14.10: 18183349

ob 14.35: 18183370

ob 15h: 18183453

ob 15.35: 18183114

ob 16h: 18173239

ob 16.15: 18183487

ob 16.40: 18193086

ob 17.10: 18193355

Za izpit na daljavo potrebujete osebni dokument ter delujočo avdio in video povezavo. Prosim, da se na izpit priklopite točno ob razpisani uri in ne prej. Uspešen študij vam želim, Alenka Žbogar

 

DJVS

bo danes ob 17.00 tule: https://us02web.zoom.us/j/86750819515. Vljudno prosim, da svoje seminarske predstavitve tempirate na največ 10 minut.

Lep pozdrav,
Marko Stabej

IZPIT PRI PREDMETU DIDAKTIKA SLOVENSKEGA JEZIKA TER ZAKLJUČEVANJE PREDMETA PEDAGOŠKA PRAKSA IZ DIDAKTIKE SLOVENSKEGA JEZIKA

IZPIT PRI PREDMETU DIDAKTIKA SLOVENSKEGA JEZIKA TER ZAKLJUČEVANJE PREDMETA PEDAGOŠKA PRAKSA IZ DIDAKTIKE SLOVENSKEGA JEZIKA OZ. PEDAGOŠKA PRAKSA IZ DIDAKTIKE SLOVENSKEGA JEZIKA IN DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI 2

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

izpit pri predmetu Didaktika slovenskega jezika bo v junijskem roku v skladu z navodili UL potekal ustno in na daljavo. Začel se bo, kot je predvideno, 9. junija ob 10. uri in trajal do 13. ure – če bo prijavljenih več, pa se bo nadaljeval še 10. junija, prav tako ob 10. uri. Natančen razpored bodo prijavljeni kandidati dobili osebno po e-pošti skupaj z nekaj izvedbenimi navodili in povezavo za prijavo.

Študenti, ki pedagoško prakso iz didaktike slovenskega jezika opravljate prek sprotnih nalog oz. ob pomoči pri učenju na daljavo, (bo)ste povratne informacije dobivali osebno po e-pošti. Z vsemi morebitnimi vprašanji pa se lahko oglasite na govorilnih urah, ki bodo v prvem tednu junija. O tem, kdaj in v katerem “virtualnem kabinetu” bodo potekale, vas bom obvestila predvidoma v petek.

Zaključni pogovor s študenti, ki so pedagoško prakso opravljali na osnovni ali srednji šoli, pa bo potekal 9. junija ob 13. uri. Srečanje bo namenjeno predvsem izmenjavi izkušenj in predstavitvi dobrih praks, vabilo zanj pa vam bo poslala po e-pošti. Tiste, ki se ga zaradi drugih obveznosti ne boste mogle udeležiti, bi prosila le, da me o tem obvestite.

Lepo vas pozdravljam in vam želim veliko delovne vneme in (tudi) delovnih uspehov v mesecu, ki prihaja.

Jerca Vogel

Izposoja in vračanje knjižničnega gradiva v juniju 2020

Knjižnice OHK FF do preklica ostajajo ZAPRTE. Gradivo si lahko izposodite po predhodnem naročilu po e-pošti. Od 25. 5. 2020 dalje je možno vračanje gradiva v tri knjižne nabiralnike, ki se nahajajo za steklenimi vhodnimi vrati FF, ali priporočeno po pošti na naslov ustrezne oddelčne knjižnice. Od 1. junija 2020 dalje bosta izposoja in vračanje gradiva potekala v pisarni OHK (v pritličju, soba 37), knjižni nabiralniki bodo v avli FF. Vrnjeno gradivo bo tri dni zadržano v karanteni. Zamudnin v tem času ne bomo zaračunavali. Podrobnejša navodila najdete na spletni strani OHK: http://www.ff.uni-lj.si/OHK/OHK

Vabilo k vpisu v Klub alumnov na Oddelku za slovenistiko

Spoštovani,

vsem, ki ste zaključili študij, želim uspešno poklicno pot. Vabim vas, da ohranite stike z nami tudi tako, da se včlanite v Klub alumnov Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vpišete se po spletu: https://alumniul.online, vpis pa vam bo omogočil tudi naslednje ugodnosti: https://www.uni-lj.si/alumni/ugodnosti_za_alumne_ul/.

Saška Štumberger, predsednica Kluba alumnov na Oddelku za slovenistiko

Morebitne tehnične težave za pristop k izpitom na daljavo

Zaradi priprav na izpite v poletnem izpitnem obdobju, ki bodo najverjetneje potekali na daljavo, v tajništvo oddelka (mateja.robida@ff.uni-lj.si) sporočite, če imate tehnične težave, zaradi katerih ne bi mogli pristopiti k izpitom oz. jih opravljati na daljavo. Minimalne tehnične zahteve za ustne in pisne izpite so: internetna povezava, možnost namestitve aplikacije (zoom ali skype), mikrofon in kamera za prenos zvoka in slike. Te tehnične zahteve večinoma izpolnjujejo pametni telefoni, tablice in večina računalnikov. V kolikor pa nimate možnosti opravljati izpita na daljavo, sporočite do ponedeljka, 25. 5. 2020, in bomo individualno poiskali rešitve.

Govorilne ure po ZOOM-u (H. Tivadar)

Pozdravljene, pozdravljeni, tako kot vedno na oddelčni spletni strani opozarjam in posebej vabim na govorilne ure (predavanja so po urniku na ZOOM-u, gradiva na ViS-u, debatiramo pa na naših FB-skupinah itd.) ob 12.30:

https://us02web.zoom.us/j/6234376384?pwd=haMbSNOa_mjW0u1uF4sSvzK8UU34aw

Sicer pa bom v tem času ves čas tudi na e-mailu.

Lep pozdrav, se vidimo,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Današnji seminar JPJN

bo ob 12.10 tule: https://us02web.zoom.us/j/81523088872. Prosim za čim bolj zanesljivo udeležbo, saj se bomo dogovorili o načinu in vrstnem redu seminarskih predstavitev v zadnjih dveh srečanjih.

Lep pozdrav,
Marko Stabej

Besediloslovje

bo danes ob 13.00 tule: https://us02web.zoom.us/j/89460889522.

Posnetek bo pod običajnimi pogoji dostopen za tiste, ki so se zanj prijavili.

Lep pozdrav,
Marko Stabej

Digitalni jezikovni viri za slovenščino

bodo zaradi nujnih administrativnih oddelčnih opravil danes šele ob 12.00 na https://us02web.zoom.us/j/87067940571. Končali bomo po urniku ob 13.00. Po visu danes dopoldne zaradi vzdrževalnih del žal ni mogoče obveščati.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,
Marko Stabej

Zbiranje prispevkov za literarni zbornik Cvetka

Študentje slovenistike in primerjalne književnosti pripravljamo izdajo literarnega zbornika Cvetka, ki bo izšel v študijskem letu 2020/21. Sodelujete lahko študentje vseh stopenj, ki obiskujete programa slovenistika in/ali primerjalna književnost. Prispevke pošljite na naslov cvetka.zbirka@gmail.com ter jim dopišite svoje ime, smer in letnik študija.

Rok za oddajo prispevkov je 13. 5. 2020. Veseli bomo vašega sodelovanja!

 

Uredniški odbor revije Cvetka

Javno preizkusno predavanje – asist. dr. Januška Gostenčnik

V torek, 5. maja 2020, ob 9.35 bo javno preizkusno predavanje za izvolitev v naziv docentka za slovenski jezik imela asist. dr. Januška Gostenčnik.

Naslov predavanja: Kostelsko narečje dolenjske narečne skupine

Vsebina: Predavanje bo obravnavalo govore kostelskega narečja dolenjske narečne skupine, ki ležijo ob Čabranki in zgornjem toku reke Kolpe v Gorskem kotarju, in sicer tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. V uvodnem delu bo območje zemljepisno zamejeno. V osrednjem delu bo poudarek na glavnih (glasoslovnih) kriterijih, ki uvrščajo kostelsko narečje v dolenjsko narečno skupino, temu bo sledil sinhroni opis narečja s poudarkom na glasoslovju in oblikoslovju. Utemeljena bo uvrstitev krajevnih govorov na hrvaški strani meje znotraj slovenskega jezikovnega sistema.

Govorni nastop bo potekal preko spleta, in sicer preko programa Zoom, na povezavi https://us02web.zoom.us/j/84333543993. Predavanje bo spremljala računalniška predstavitev. Za študente slovenistike in primerjalnega slovanskega jezikoslovja bo izroček dostopen preko VIS-a, za preostalo publiko pa na predavanju v obliki priponke.

Pomoč socialno ogroženim študentkam in študentom

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

 

Mineva peti teden, odkar se je študijski proces premaknil v virtualno okolje. S fizičnim premikom iz fakultetnega okolja smo se mnogi študentje in študentke odmaknili tudi iz delovnega okolja. Ob študijskem procesu namreč številni opravljajo študentsko delo, ki imajo različne motive: pridobivanje novih izkušenj, raziskovanje novih področij, dodaten zaslužek, plačevanje osnovnih življenjskih stroškov … Prav slednji motiv največkrat žal prevladuje in je trenutno razlog, da mnoge študente in študentke pesti skrb za preživetje. V času pandemije večina študentskih del miruje, nevzdržno pa ostajajo plačila najemnine stanovanja, položnice za stroške, plačilo šolnine za izredne študentke in študente, nakup hrane in tako naprej.

Ker se na Filozofski fakulteti zavedamo, da ima lahko izpad študentskega dela hude posledice, vam v nadaljevanju pošiljamo nekaj povezav, na katere se lahko obrnete po pomoč v teh razmerah.

 

Petka za nasmeh nudi pomoč pri nakupu in dostavljanju osnovnih živil in potrebščin ljudem, za katere se predvideva, da bi jim okužba s koronavirusom lahko povzročila resne zdravstvene težave (kronične bolezni), in ki nimajo nikogar, ki bi jim lahko pomagal. Več informacij najdete na tem naslovu.

 

Pakete s hrano za socialno ogrožene omogoča tudi dobrodelna organizacija Anina zvezdica.

 

Društvo psihologov Slovenije je na enem mestu zbralo informacije, ki vam lahko pomagajo pri soočanju s strahom, negotovostjo, skrbjo, žalostjo, brezupom in podobnimi občutki. Več informacij najdete tule.

 

Študentje in študentke psihologije na Filozofski fakulteti UL ponujajo kratke, strokovne in uporabne psihološke napotke. Kontaktirate jih lahko preko njihove facebook strani.

 

Pomoč najbolj socialno ogroženim študentkam in študentom ponuja tudi Filozofska fakulteta. Vodstvo FF je skupaj s Študentskim svetom pripravil pomoč v obliki nakupa hrane v trgovini Mercator. Za več informacij se, prosimo, obrnite na spletno stran Filozofske fakultete.

 

V trenutnem času je tudi pomembno, da izkažemo solidarnost in pomoč tistim, ki to potrebujejo. Vsi, ki lahko ponudite pomoč v obliki prostovoljnega dela, se lahko na spodnjih dveh povezavah javite kot prostovoljci oziroma prostovoljke.

 

Petka za nasmeh

Filantropija

Rdeči križ Slovenije

 

Veselimo se dne, ko bomo zopet skupaj na Filozofski fakulteti. Do takrat vam želimo uspešen študijski proces in veliko zdravja!

 

Študentski svet FF UL