Vsi prispevki, ki jih je objavil/a tajnistvo

Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi!

Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali? Raziskujete na področju jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na 55. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Tema Seminarja je 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (100-letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in priključitve Prekmurja ter slovenska književnost med obema vojnama). Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 1. do 13. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev https://centerslo.si/seminar-sjlk/.

.

Ponujamo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni datum nastopa je ponedeljek, 8. 7. 2019. V 20-minutnem predavanju na razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo Seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 20. februarja 2019 na naslov damjan.huber@ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili do 5. marca 2019. Avtorice in avtorji sprejetih povzetkov boste morali nato najpozneje do 5. aprila 2019 pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj seminarska monografija izide pred prireditvijo.

Lepo pozdravljeni.
Predsednica 55. SSJLK
izr. prof. dr. Mojca Smolej

Strokovna sodelavca 55. SSJLK
dr. Damjan Huber
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič

Prisrčno vabljeni na pesniško branje

Prisrčno vabljeni na pesniško branje

 

PREDPRIHODNJI ČAS

 

programa Kreativnega Pisanja  

študentk in študentov magistrskega študija

Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

pod mentorstvom prof. dr. Borisa A. Novaka,

 

ki bo v sredo, 16. januarja 2019, ob 20. uri

v Društvu slovenskih pisateljev,

Tomšičeva 12, Ljubljana.

 

Poleg pesmi v slovenščini, ki so nastale v seminarskih skupinah enopredmetnega programa in pedagoškega modula, bomo imeli priložnost slišati tudi pesmi tujih študentk in študentov na študijski izmenjavi . Večer bodo s pesniškim branjem obogatili starejši kolegi in kolegice različnih generacij:

Aleš Berger, Vinko Möderndorfer, Aleš Šteger, Petra Koršič, Laura Repovš, Veronika Šoster, Lara Vurnik in Boris A. Novak.

Za glasbo bo poskrbela Sofja-Agnessa Yakuntsova, mlada pesnica in violinistka, sicer študentka prvega letnika primerjalne književnosti.

Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju

Vabilo k prijavi izvirnih znanstvenih prispevkov

Maribor, 14. in 15. november 2019

Vabimo vas, da se udeležite 7. Mednarodnega znanstvenega srečanja mladih humanistov z naslovom Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju, ki bo potekalo 14. in 15. novembra 2019. Konferenco organizirata Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije in Slavistično društvo Maribor. Tokrat bo dogodek potekal na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, 2000 Maribor).

Vabilo in prijavnica – Maribor – 2019 – slovensko (pdf)

 

Migration in the Slavic World in the 20th and 21st Century – Maribor 2019 – Call for Papers and Application Form (pdf)

 

Projekt Glas študentov

Pozdravljeni,

 

»Dragocenost osebnih zgodb je v njihovi resničnosti. Kaže nam človeško različnost in nas opozarja, da smo drug drugemu lahko najboljši učitelji.«

Populacija oseb s posebnimi potrebami je zelo raznolika v svojih primanjkljajih in potrebah. Kdo le, ve o tem več, kot one same in ljudje, ki so z njimi vsak dan v stiku? Ravno zato se nam zdi pomembno, da vsi, ki ste se prepoznali v zgornjem opisu nam, tutorjem za študente s posebnimi potrebami, posredujete svoje zgodbe z vsakdana, da skupaj z vami osvetlimo to temo še z malce bolj osebnega vidika. S tem pa opozorimo, da je vsaka oseba individuum s svojimi potrebami in ima ne glede na »primanjkljaje« vsak, ki naj bi imel posebne potrebe, tudi svoja močna področja.

 

V okviru tutorstva za študente s posebnimi potrebami Filozofske fakultete, se bo v prihodnjih mesecih, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto, odvil projekt Glas študentov. Ta se bo zaključil z enodnevnim simpozijem, na temo posebnih potreb v učnem procesu, ki bo potekal na Filozofski fakulteti predvidoma v mesecu maju. Del tega dogodka bodo tudi izpovedi osebnih zgodb iz vsakdana oseb s posebnimi potrebami.

 

Pomembno se nam zdi, da se o tej temi ne govori le iz strokovnega vidika, ampak da ponudimo glas tudi osebam, ki bi radi spregovorili in z bralci delili delček svoje zgodbe.

Naprošamo vas, da sporočilo posredujete vsem članom in še komu, za katerega menite, da bi želel, da tudi njegova zgodba dobi svoj glas.

Rok oddaje osebnih zgodb v pisni obliki: 25.2.2019

Dolžina napisanega: polovica lista formata A4

Za pošiljanje zgodb in dodatne informacije smo dosegljivi na: publikacija.ff@gmail.com

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo.

 

 

 

Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Spoštovani kolegi, na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen razpis za prvo zaposlitev učiteljev začetnikov, starih do 29 let:

 

/RAZPIS/ Nova zaposlitvena priložnost za učitelje začetnike in začetnike pomočnike vzgojiteljev. Objavili smo razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2019″, ki omogoča zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov in 61 učiteljev začetnikov starih do 29 let. Rok za oddajo prijav je 22. januar 2019 do 11. ure. Podrobnosti in prijavni obrazci so objavljeni na naši spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10605/

 

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Študente pri predmetih Didaktika književnosti, Didaktika književnosti  – seminar in Književnost za šolsko rabo obveščam, da v petek, 4. 1. 2019, ne bomo imeli pouka. Srečamo se torej naslednji petek, 11. 1., in nadaljujemo s predvidenim programom. Izpit iz KŠR bo v ponedeljek, 21.1., ob 16h, v predav. 4. Gradivo je na visu.

 

Študenti, ki obiskujete Pedagoško prakso pri pouku KN ob torkih, boste seminar 8. 1. 2019 imeli po programu. Za interni pisni preizkus se vam ni treba prijavljati. Gradivo je na visu.

 

Vsem želim vesele praznike in veliko uspehov v novem letu. Boža Krakar Vogel

 

 

SKLADNJA – VAJE

V sredo, 19. 12. 2018, zaradi zasedenosti predavalnic dodatnih vaj NE bomo imeli.

V sredo bodo (le) redne vaje, in sicer  po urniku (med 8h in 9.30).

Ker si kar nekaj študentov želi dodatnih vaj še pred kolokvijem, imamo lahko vaje 3. ali 4. 1., ko bo kar nekaj predavalnic (preverjeno) praznih.

Študente naprošam, da mi čimprej sporočite, ali bi imeli dodatne vaje 3. oz. 4. 1. (dopoldan).

Mojca Smolej

Mednarodni praznik žensk: POVABILO K SODELOVANJU

Drage študentke in študenti slovenistike!

 

Letošnji dan žena bomo obeležile malo drugače kot do sedaj in sicer z medoddelčno razstavo! Razstava, ki se bo otvorila en dan pred mednarodnim praznikom, 7. marca 2019, bo namenjena predstavljanju uspešnih, a manj poznanih slovenskih in tujih družboslovk, humanistk in jezikoslovk.

Vsak oddelek bo razstavljal po eno slovensko in eno tujo predstavnico.

 

Kateri 2, se sprašujete?

O tem boste odločali vi! :)

 

Organizatorke razstave, predstavnice v ŠOFF in ŠSFF vas zato prosimo, da nam sporočite, katere so po vašem mnenju izjemne slovenske in tuje slovenistke, ki bi jih radi na razstavi predstavili širši javnosti.

 

Vaše predloge z utemeljitvami sprejemamo do 20. decembra 2018 na elektronski naslov 8.marec.ff@gmail.com.

 

__________________________________________________________________________________

 

International Women’s Day: AN INVITATION TO PARTICIPATE

 

Dear, students of Slovenian studies!

 

This year’s Women’s Day will be commemorated in a slightly different way than usually; with a cross-departmental exhibition!

The exhibition, which will open one day before the international holiday, on the 7th of March 2019, will be dedicated to the presentation of successful but less known Slovene and foreign female social scientists, humanists and linguists. Each department will exhibit one Slovene and one foreign woman representative.

 

Which 2, you ask?

Well, the decision depends on you :)

 

The organizers of the exhibition, representatives in ŠOFF and ŠSFF, would therefore like to ask you voice your opinion on which outstanding Slovene and foreign woman Slovenian language experts should be presented to the general public on this exhibition.

 

Send us your argumented suggestions by the 20th of December 2018 to the e-mail 8.marec.ff@gmail.com.

 

SL2: Znanstvena in strokovna terminologija – sprotno obvestilo

Pozdravljene, glede na to, da smo zadnjič sklenile, da se še enkrat v tem koledarskem letu dobimo ta četrtek, 13. decembra, moram žal zaradi še drugih obveznosti to zadnje letošnje predavanje (seminar) prestaviti na četrtek, 20. decembra dobimo se po urniku v kabinetu 210A.  Do takrat pa prosim pripravite čim več uporabnih jezikoslovnih terminov z razpoložljivimi opredelitvami, da jih bomo skupaj pokomentirali. Prof. dr. Andreja Žele

Izvajanje obveznosti pri Saški Štumberger

Obveščam vas, da bodo ta teden obveznosti potekale po urniku. Pri vajah iz leksikologije je na vrsti druga skupina, o predstavitvi seminarjev pri Uvodu v študij jezika se bomo dogovorili na srečanju, za vaje pri predmetih, ki jih izvajamo kot konzultacije, pa predlagam:

Znanstvena in strokovna terminologija: oddaja referatov do 12. 12., predstavitve 13. 12., 20. 12., 3. 1. 2019.

Zgodovina jezika in jezikoslovja: oddaja predstavitev do 19. 12., predstavitve 21. 12., seminarske naloge do 9. 1., poprava 11. 1. 2019.

Poglavja iz frazeologije: frazemi v slovarju – oddaja do 12. 12., predstavitve 13. 12. 2018.

Pri načrtovanju obveznosti sem upoštevala vaše predloge. Če sem kaj pozabila ali vam kateri od terminov ne ustreza, prosim, da me na to opozorite po e-pošti.

Saška Štumberger

Učitelj slovenskega in angleškega jezika na francoski osnovni šoli v Ljubljani

OPIS DELA: poučevanje slovenščine kot maternega in tujega jezika, poučevanje angleščine ter likovne umetnosti v angleščini

TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas, 12 mesecev, nadomeščanje delavke na porodniški

VRSTA ZAPOSLITVE: krajši delovni čas, 20h/teden

NAČIN PRIJAVE: po el. pošti na secretariat@efljubljana.com ali na poštni naslov

Kontaktna oseba: ga. Jasmina Erjavec, tel. 01 429 14 99

OPOMBE: sprejemamo prijave absolventov; prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu z otroki; osnovno znanje francoskega jezika je dodaten plus pri prijavi

Prijave sprejemamo do torka, 11. decembra 2018.

 

Mednarodna francoska šola v Ljubljani/Ecole française de Ljubljana
Ul. Dušana Kraigherja 2
1000 Ljubljana

http://www.efl.si/

Vabilo na Svetovne dneve na FF – Klanec in Tisoč ur bridkosti …

Prisrčno vabljeni v ponedeljek, 3. 12., v predavalnico 4 v pritličju Filozofske fakultete:

ob 18. uri bomo igrali družabno igro Klanec, ob 19. uri pa si ogledali film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja Dušana Moravca in Matjaža Pikala, s pogovorom z ustvarjalcem na koncu. Več na https://centerslo.si/na-tujih-univerzah/kulturni-projekti/#Cankar

Sodelavci Centra za slovenščino

Odsotnost Saške Štumberger do 6. 12. 2018

Obveščam vas, da do četrtka, 6. 12., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina,  ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 12. 12. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine, dogovorjene obveznosti pri Znanstveni in strokovni terminologiji se premaknejo za en teden (oddaja predstavitev na 12. 12., prvi del predstavitev na 13. 12.).

Saška Štumberger

SL2: Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Obveščam, da v torek, 27. 11., odpade predavanje Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika. Hkrati prosim, če imate do naslednjega predavanja, 4. 12., pripravljene odstavke besedil z izbranega strokovnega področja (za skupno terminološko analizo glagolskih zvez) v seminarskem delu. Prof. dr. Andreja Žele

Odsotnost Saške Štumberger

Obveščam vas, da do četrtka, 29. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina,  ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 5. 12. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine, dogovorjene obveznosti pri Znanstveni in strokovni terminologiji se premaknejo za en teden (oddaja predstavitev na 5. 12., prvi del predstavitev na 6. 12.).

Saška Štumberger

Fonetično-logopedsko predavanje profesorjev dr. Josepha P. Stembergerja in dr. Barbare May Bernhardt iz Kanade (28. 11. 2018)

Drage študentke, študentje, kolegice in kolegi!

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto (vodja doc. dr. Damjana Kogovšek) bomo v sredo, 28. 11. 2018, ob 10.30 v predavalnici 2 na našem Oddelku gostili profesorja iz Kanade, ki bosta imela predavanja v okviru predavanj Fonetike in fonologije slovenskega knjižnega jezika; tema predavanja bo uvod v nelinearno fonologijo in klinična aplikacija – SLT-test.

Gostujoča profesorja dr. Joseph P. Stemberger, Ph.D., Department of Linguistics (jezikoslovec) in dr. Barbara May Bernhardt, Ph.D., Professor, School of Audiology and Speech Sciences (logopedinja) prihajata z ugledne kanadske univerze University of British Columbia.

Oba profesorja sta vpeta v veliko mednarodnih projektov, še posebej se ukvarjata z otrokovim fonološkim in govornim razvojem, še posebej razvoj predšolskih otrok, in sicer primerjalno med različnimi jeziki (angleško, nemško, slovensko, kitajsko, arabsko govorno področje). S tovrstnimi raziskavami oz. analizami želita ugotoviti in definirati sistem fonološkega razvoja, globalno in specifično za posamezni jezik. Praktično pa to pomeni možnost za razvoj učinkovitega instrumentarija in uporabnega diagnostičnega sredstva za ugotavljanje fonoloških spretnosti kot kazalcev bodočega govornega razvoja.

Predavanje iz fonetike bo v slovenščini, klinična logopedska aplikacija pa v angleščini.

Izročki bodo tako v slovenskem kot tudi angleškem jeziku.

Lepo vabljeni.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Doc. dr. Damjana Kogovšek

Strokovno besedilo

Predavanje iz Strokovnega besedila bo v četrtek, 22. 11. 2018, zaradi službene poti v Zagreb odpadlo.

Za nadomeščanje odpadle ure se bomo dogovorili na naslednjem predavanju.

Mojca Smolej

Znanstveno besedilo

Prisotnost na predavanju iz Znanstvenega besedila je v torek, 20. 11. 2018, OBVEZNA.

Prisotnost se bo štela kot del obveznosti za opravljanje izpita.

Predavanje bo na Tobačni v čitalnici ob 11.40.

Mojca Smolej

Odpoved predavanj, vaj in govorilnih ur pri Saški Štumberger

Obveščam vas, da do srede, 21. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina, ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 28. 11. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine.

V petek, 23. 11., bomo Zgodovino slovenskega jezika jezika in jezikoslovja izvedli, kot je bilo dogovorjeno.

Saška Štumberger

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce:

Javni razpis za prosti delovni mesti prevajalec/lektor (m/ž) v Šoli za tuje jezike

Dolžnost se opravlja v nazivu PREVAJALEC VII/1 (civilna oseba), z začetkom v 28. plačnem razredu (začetna bruto plača brez dodatkov 1269,78 EUR). Delovni mesti sta v Šoli za tuje jezike Slovenske vojske, s sedežem Poljče, Begunje na Gorenjskem.
Podrobnosti razpisa

https://www.postanivojak.si/razpisi-za-vojaske-sluzbe

 

Razpis Erasmus+ za študijsko izmenjavo 2019/2020 in razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020

Na spletni strani mednarodne pisarne sta objavljena Erasmus+ razpis za študijske izmenjave in Erasmus+ razpis za prakso za leto 2019/2020.

Študentje natisnjeno prijavo oddate oddelčni koordinatorici Mojci Smolej.

Rok za prijavo preko VISa in natisnjene prijave s prilogami na oddelku (pri oddelčni koordinatorici) je do vključno torka 18. 12. 2018.

Pripravljamo tudi informativni dan za zainteresirane študente, ki bo v petek 23. 11. 2018 ob 14. uri v predavalnici št. 15.

Mojca Smolej

POZIV za oddajo vlog za gostovanje na Ohio State University

POZIV
za oddajo vlog za gostovanje v Centru za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v letu 2019
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
glavni namen »Slovenske raziskovalne iniciative« v partnerstvu s Centrom za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v Columbusu (Center for Slavic and East European Studies ‒ Ohio State University) je izmenjava slovenskih in severnoameriških raziskovalk in raziskovalcev. V okviru iniciative je za slovensko stran vsako leto na voljo enomesečno gostovanje v Columbusu. Omenjena Center in Državna univerza gostujočim slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem omogočita bivalni in delovni prostor ter dostop do ustanov in gradiv, pomembnih za njihovo raziskovanje, na primer do knjižnic in posebnih zbirk. Okvirni termin naslednjega gostovanja je leto 2019. Dejanski termin enomesečnega gostovanja določita izbrana kandidatka/kandidat in Center.
Prosimo, da svoje vloge s kratko obrazložitvijo načrtovanega dela (največ dve strani), šifro raziskovalke/raziskovalca in življenjepisom, ki je osredotočen zgolj na opis področja raziskovalnega dela in pet najpomembnejših rezultatov (največ ena stran), do 20. decembra 2018 pošljete na naslov: drago.kunej@zrc-sazu.si. Priporočamo, da pred prijavo poizveste (npr. na spletnih straneh kot http://library.osu.edu/), katera gradiva na Državni univerzi v Ohiu ali v bližnjih ustanovah (npr. Državni univerzi v Clevelandu) bi bila lahko relevantna za vašo raziskavo.
Vloge bo pregledala tričlanska komisija: dr. Drago Kunej (ZRC SAZU) kot predsednik, dr. Žarko Lazarević (Inštitut za novejšo zgodovino) in dr. Michael Biggins (Society for Slovene Studies). Izbrana bo najvišje ocenjena vloga.
S spoštovanjem in pozdravi,
Žarko Lazarević,
Michael Biggins,
Drago Kunej
V Ljubljani, 6. 11. 2018

Vabilo na 37. simpozij Obdobja – Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski

Vabimo vas na slovesni začetek 37. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, ki bo v četrtek, 15. 11. 2018, ob 9.00 v Zbornični dvorani glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, glavni vhod), ter na predavanja, ki bodo prav tako potekala v prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12). Program dvodnevnega 37. simpozija Obdobja, na katerem bo 31 udeležencev iz 5 držav predstavilo 30 referatov, si lahko ogledate na https://centerslo.si/simpozij-obdobja/37-simpozij-obdobja/program-37-simpozija-obdobja/. Kot poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.

 

Prireditev prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Predsednika 37. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Urška Perenič in izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič, strokovna sodelavca 37. simpozija Obdobja dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič.

 

OBVESTILO RED. PROF. DR. BOŽE KRAKAR VOGEL GLEDE NADOMEŠČANJA IZR. PROF. DR. ALENKE ŽBOGAR V ČASU NJENE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

V času bolniške odsotnosti izr. prof. dr. Alenka Žbogar bom prevzela nekatere njene predmete po nekoliko spremenjenem urniku:

Tisti, ki imate seminar pri predmetu Književnost za šolsko rabo (E in D), boste prihajali ob torkih ob 18h v predav. 4.  Pridružili se boste študentom, ki imajo takrat seminar  Pedagoška praksa pri meni. Začeli bomo 13. 11.

Drugo:

-        Didaktika književnosti: 1h predavanj ob petkih ob 14h! v predav. 18

-        Didaktika književnosti, seminar za 1. l. E, 1h: petek, 14.50 – 15. 15. 35., predav. 18.

-        Književnost za šolsko rabo – predavanja za E in D, 15. 40  – 17. 10 (2 uri), ob petkih, predav. 02.

Petkove dejavnosti se začnejo 16. 11. 2018.

Pedagoška praksa se bo izvajala v poletnem semestru predvidoma pri prof. dr. Alenki Žbogar.

Glede izpitov idr. se bomo naknadno dogovarjali s prof. Žbogarjevo.

Na svidenje naslednji teden.

Prof. dr. Boža Krakar Vogel

Znanstveno besedilo

V torek, 6. 11. 2018, bomo pri Znanstvenem besedilu določili datume izpitov oz. predstavitev seminarskih nalog, zato je udeležba na uri zelo priporočljiva.

20. 11. 2018 je udeležba na predavanju obvezna!

Mojca Smolej

Seminar iz didaktike slovenskega jezika

Spoštovani študenti,

seminar iz didaktike slovenskega jezika v petek, 2. novembra 2018, zaradi kolektivnega dopusta odpade. V petek, 9. novembra 2018, bo tako seminar potekal za študente enopredmetnega študija.

Še enkrat vsem želim lepe praznične dneve in čim manj dežja. Jerca Vogel

Vabilo na predstavitev študentskega projekta (ŠIPK)

V ponedeljek, 22. 10., bomo ob 10.30  v pred. 4 na Filozofski fakulteti UL predstavili Študentski inovativni projekt za družbeno korist, znan pod kratico ŠIPK, z naslovom Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP), ki je trajal od 1. marca do 30. junija 2018.

Naš zunanji partner je bila Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok, mentorice in študentje pa so poleg s FF bili tudi s Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) in Naravoslovnotehniške fakultete (NTF). Osnovni cilji projekta so bili: zasnova interaktivnega slovarskega sestavka in izdelava spletne aplikacije s celostno grafično podobo za interaktivni (tematski) narečni slovar katerega koli (slovenskega) narečnega govora in pomoč domačinom pri začetku izdelave narečnega slovarja govora Loškega Potoka. Aplikacija je dosegljiva na naslovu: http://slovar-orodja.si/.

Prijazno vabljeni!

prof. dr. Vera Smole (nosilka projekta)

Obvestilo glede vaj pri predmetu Fonetika in fonologija SKJ in govorilne ure pri izr. prof. dr. H. Tivadar v ponedeljek, 15. 10. 2018

Drage študentke in dragi študentje!

Kot ste že bili obveščeni na predavanjih v preteklih tednih, bomo imeli najmanj v naslednjih 2 tednih vaje vsi skupaj ob sredah od 8.00 do 9.00 v predavalnici 2. O začetku vaj v fonolaboratoriju boste obveščeni pravočasno, takoj ko bo novi redni asistent lahko nastopil službo. O izvedbi seminarja se bomo z enopredmetniki dogovorili to sredo.

Govorilnih ur jutri, tj. v ponedeljek, 15. 10. 2018, ne bo zaradi sestanka na MIZŠ v zvezi s študenti s posebnim statusom, zato bodo četrtkove govorilne ure vsaj za 1 uro daljše (12.30–14.30).

Prosim za razumevanje.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Seminar iz didaktike slovenskega jezika

Spoštovani študenti 2. letnika pedagoškega magistrskega študija slovenistike,

kot smo se dogovorili na predavanjih v ponedeljek, bo prvo seminarsko srečanje prihodnji petek, tj. 19. 10. 2018, in sicer za študente enopredmetnega študija. Jutri, tj. v petek, 12. 10., pa se lahko – če imate kakršno koli vprašanje, povezano z obveznostmi pri predmetu ali s svojimi posebnimi študijskimi okoliščinami – v času seminarja in med rednimi govorilnimi urami oglasite pri meni v kabinetu 210.

Lepo vas pozdravljam.
Jerca Vogel

Obvestilo izr. prof. dr. A. Žbogar vsem SL 2 E, D (pedagoška)

Spoštovane študentke, dragi študenti pedagoške magistrske slovenistike!

Dovolite mi, da vam ob začetku študijskega leta 2018/19 nanizam nekaj osnovnih informacij v zvezi z organizacijo, strukturo in obveznostmi pri mojih predmetih.

Za enopredmetne in dvopredmetne pedagoške sloveniste (1. in 2. letnik) bom v zimskem in poletnem semestru izvajala naslednje predmete.

 • Didaktika književnosti:
  • Za dvopredmetne 2. letnik: 15 ur predavanj v zimskem semestru (ob petkih v p. 18); 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102);
  • Za enopredmetne 1. letnik: 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v zimskem semestru (ob petkih v p. 18) in 15 ur predavanj v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102)[1].
 • Izpit: Na pisni izpit iz DK lahko pristopite le v poletnih in/ali jesenskih rokih. Zimski roki so namenjeni lanskim študentom. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature DK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Dodatna gradiva za sprotno delo (obrazec za podrobno opazovanje učne ure, vzorec učne priprave ipd.).
 • Individualna pedagoška praksa na osnovni/srednji šoli:
  • Za enopredmetne 2. letnik (hospitacije, nastopi, ZS): 15 dni, 3 tedne čim bolj strnjeno v času od oktobra do konca novembra 2018 (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva so objavljena na visu. Po končani praksi se na refleksivno evalvacijskem pogovoru oglasite pri A. Žbogar. Prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.);
  • Za dvopredmetne 1. letnik (hospitacije, nastopi, PS): 5 delovnih dni (od marca do konca junija 2019). (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva bodo objavljena na visu.)
 • Izpit: Ocenjujeta učiteljica mentorica in podpisana. Takoj po končani praksi se oglasite pri A. Žbogar na refleksivno evalvacijskem pogovoru. Na pogovor prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.
 • Gradiva na visu:
  • Pedagoška praksa 18/19 – nekaj napotkov (PPT s preko 57 drsnicami, kjer pojasnjujem zgradbo, organizacijo, namen, cilje, vsebine itd. prakse);
  • Pismo mentorjem 18/19;
  • Dnevnik prakse 18/19 (tj. dnevnik prakse na šoli, ki ga redno izpolnjujete in ga izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega s strani mentorja prinesete na individualni refleksivno-evalvacijski razgovor z A. Žbogar v času njenih govorilnih ur takoj po končani praksi). 
 • Književnost za šolsko rabo:
  • za dvopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 15 ur seminarja (ZS ob torkih 019);
  • za enopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 30 ur seminarja (ZS ob torkih 019).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v zimskih, poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KŠR 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje).
 • Kompetence pri pouku književnosti:
  • Za enopredmetne[2] sloveniste: 15 predavanj in 15 seminarja (v PS ob sredah v pred. 2).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KPK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Gradiva v zvezi z govornim nastopom, razlagalnim, domišljijskim spisom, razlagalnim in razpravljalnim esejem ipd.

Vsa nadaljnja in bolj izčrpna navodila v zvezi s študijsko literaturo in seminarskimi obveznostmi pri mojih pedagoških predmetih boste prejeli na prvem srečanju. S predavanji in seminarji bom začela predvidoma po 22. 10. 2018, točni datumi prvih srečanj bodo objavljeni na oddelčni spletni strani.

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo elektronsko. Želim vam uspešen študij in vas prijazno pozdravljam! Srečno, Alenka Žbogar

[1] Vaje iz DK v poletnem semestru izvaja red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, prav tako vaje iz Opazovalne prakse pri obeh specialnih didaktikah.

 

Škrabčeva nagrada prof. dr. Andreji Žele

Nagrado ustanove patra Stanislava Škrabca letos prejme red. prof. dr. Andreja Žele, iskrene čestitke!

Podelitev bo 25. oktobra v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Ob isti priložnosti bodo podeljene tudi štipendije petnajsti generaciji štipendistov Ustanove Stanislava Škrabca.

 

 

Slovar sopomenk sodobne slovenščine na Lingvističnem krožku

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI

vabi na 1158. sestanek
v ponedeljek, 15. oktobra 2018, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Predavali bosta:
dr. Polona Gantar in dr. Špela Arhar Holdt,

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani

(Fakulteta za računalništvo in informatiko in Filozofska fakulteta).

Tema predavanja:

Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Možnosti in meje uporabniškega sodelovanja.

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Študente prvega letnika 2.st. (dvopredmetni pedagoški) obveščam, da bomo imeli uvodno uro za seminar iz pedagoške prakse jutri, v torek, 9. 10. 2018 ob 18h v predav. 4. Naša srečanja bodo nadalje dveurna, zato pa ne vsak teden. Predvideni datumi so: 23. 10.; 13. 11.; 27. 11.; 11. 12. in 8. 1. 2019.

Na svidenje in lep pozdrav. Red. prof. dr. Boža Krakar Vogel

Mednarodna študentska konferenca Cankar i(n) mi

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

 1. in 9. decembrabo naFilološki fakulteti v Beogradu potekala mednarodna študentska konferenca Cankar i(n) mi. Vabljeni smo študentje iz različnih delov sveta. Naša naloga je, da pripravimo članek, ki je povezan i Ivanom Cankarjem, lahko gre za lingvistični članek, literarni, primerjalni, prevajalski, kulturno-antropološki … Prijave sprejemajo do 15. 10. 2018. (Več informacij najdete na priloženi fotografiji.)

Po pogovoru s profesorico dr. Majo Đukanović (Filološka fakulteta, Beograd), bodo najverjetneje izdali tudi mednarodni zbornik, to pa je za študente lepa priložnost za objavo članka v mednarodni publikaciji.

Jeziki konference so: slovenščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, črnogorščina, makedonščina in bolgarščina.

Prevoz si moramo študentje organizirati sami, nastanitev pa bo najverjetneje pri lokalnih študentih.

Za informacije smo odprti:

–       E-naslov: majadjukan@outlook.comandraz.stevanovski@gmail.com

–       Facebook: Darko Ilin, Andraž Stevanovski

–       Facebook strani dogodka:

https://www.facebook.com/events/1948688885226054/

https://www.facebook.com/cankarferencija/

Prijavo s prispevkom lahko do 15. 10. pošljete na naslov v vabilu, lahko pa tudi meni.

Prijazno Vas pozdravljam, hvaležen beograjskim slovenistom,

Andraž Stevanovski

 

 

Obvestilo doc. dr. Darje Pavlič

V času od 8. do 19. 10. bom službeno odsotna, zato v tem času ne bom imela govorilnih ur.

 

Odpadla predavanja iz Slovenske kratke proze bomo nadomestili 29. 10., 5. 11., 12. 11. in 19. 11. ob 12.10 v predavalnici 012. Nadomestna termina za seminar iz SSKP sta 26. 11. in 3. 12. ob 16.20 v predavalnici 209C.

 

Predavanja iz Sodobne slovenske poezije bomo nadomestili 29. 11. in 6. 12. ob 9.40 v predavalnici 2.

 

 

 

Znanstvena in strokovna terminologija, pojasnilo glede vaj

Kot sem vas obvestila po VIS-u, so vaje obvezne samo za Enep s 4 kt. Ker ste opozorili, da se vam petkov termin prekriva z drugimi obveznostmi, vas obveščam, da bomo uvodno uro imeli tako, kot je bilo najprej načrtovano – v sredo ob 13.00 v kabinetu 210a. Prosim, da se srečanja udeležite samo tisti, ki ste vpisali predmet za 4 kt, nato pa bomo skupaj poiskali nov termin za vaje.
Saška Štumberger

Obvestilo izr. prof. dr. Urške Perenič za vse študente

Obveščamo vas, da se bodo vsa predavanja in seminarji (Uvod v literarno teorijo, Literatura in kulturne ustanove, Literatura in mediji) pri izr. prof. dr. Urški Perenič pričela v ponedeljek 8. 10. O nadomestnih terminih v prvem tednu izpadlih ur bodo študentje obveščeni naknadno. To velja tudi za vaje pri taistih predmetih, ki jih bo izvajal asist. dr. Andraž Jež. Uspešen začetek študijskega leta!

Skladnja – VAJE (E in DVO)

Vaje iz Skladnje bodo potekale v dveh skupinah, in sicer:

– ob ponedeljkih, 13h-14.30 (za vse enopredmetne študente + 15 dvopredmetnih št.), v predavalnici 116.

– ob sredah, 8.10-9.40 (za vse ostale dvopredmetne študente), predavalnica bo javljena naknadno.

Vaje so skupne tako za enopredmetne kot dvopredmetne študente.

Seznam, na katerega se za ponedeljkove vaje vpišete dvopredmetni študentje, visi na vratih kabineta 536/c. Seznam velja le za ponedeljkovo skupino. Prosim, da se na seznam vpišete le tisti, ki res nameravate redno obiskovati vaje.

Enopredmetni študentje lahko hodite na vaje tudi ob sredah, vendar le, če najdete zamenjavo z dvopredmetnimi študenti.

Če bi se izkazalo, da bi večina študentov namesto ob sredah raje imela vaje ob petkih dopoldan, bomo vaje prestavili na petek.

Z vajami bomo začeli v ponedeljek, 8. 10. 2018, oz. v sredo 10. 10. 2018.

Mojca Smolej

 

Jezikoslovni magistrski seminar – 2. letnik 2. stopnje

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bo v študijskem letu 2018/19 potekal jezikoslovni magistrski seminar pri treh izvajalcih: pri prof. Kranjc, Smole in Orel. Skupno srečanje bo v sredo, 3. 10. 2018, ob 13. uri, v predavalnici št. 024. Študente prosimo, da se zanesljivo udeležite predstavitvenega srečanja, na katerem se boste prijavili na izbrani seminar.