Vsi prispevki, ki jih je objavil/a tajnistvo

Tečaj slovaščine za začetnike

V študijskem letu 2019/20 vabimo študente na tečaj slovaščine za začetnike. Vpišete lahko izbirni dvosemestrski predmet Lektorat drugega slovanskega jezika – slovaški jezik, ki je ovrednoten s 3 KT, in se podajte na zanimivo pot spoznavanja slovaškega jezika, literature in kulture. Lektorat bo od oktobra dalje ob sredah od 10.30 – 12.00 v predavalnici 1 na Tobačni. Na voljo je tudi enosemestrski tečaj slovaščine za začetnike, prav tako ovrednoten s 3 KT, ki bo ob torkih od 11. 20-12.55 in ob četrtkih od 14. 40 -16.15 v predavalnici 4 na Tobačni. Vse informacije dobite pri lektorici Dariji Pivk na elektronskem naslovu darija.pivk@ff.uni-lj.si

Rezultati četrtkovega kolokvija in razpored za ustni del izpita iz Slovenske književnosti 19. stoletja v ponedeljek, 2. septembra

Spoštovani,

tule so rezultati četrtkovega kolokvija:

18170446 (5/6)
18180180 (6)
18180299 (6)
18170340 (7)
18180195 (8)
18180189 (8)

Sledi razpored na ustnem delu izpita pri prof. Bjelčeviču v ponedeljek, 2. septembra, ob 8.30 v kabinetu 217/a.

8.30-9.30:
18170446
18180180
18180299
18170340

9.30-10.30:
18180195
18180189
18180301
18181091

10.30-11.30:
18180311
18180321
18180324

Uspešen zagovor in lep pozdrav,
Andraž Jež

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Pripomba: izpit bo potekal en dan, ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …

 

Dne: po, 26. 8. 2019, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 8.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman  (PK1)

URA: 9.00 do 11.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:5

 

Od 11.00 do 13.30 so druge obveznosti, nato spet izpiti ob 13.30.

 

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 13.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman 1 (SL1)

URA: 13.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:2

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 14.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

PREDMET: Lit. interpretacija

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

 

 

Izpitni rok 26. 8. 2019 pri izr. prof. dr. H. Tivadarju

Slovenistika

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika – samo diferencialni

PISNO: ponedeljek, 26. avgust 2019, ob 12.00 v predavalnici 15 (Aškerčeva 2)

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 15.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 14.30 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 14.30 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)


Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: ponedeljek, 26. avgust 2019, ob 12.00 v predavalnici 15 (Aškerčeva 2)

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 15.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: ponedeljek, 26. avgust 2019, ob 12.00 v predavalnici 15 (Aškerčeva 2)

USTNO: četrtek, 29. avgust 2019, ob 15.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2)

 

Ogled pisnih testov bo na govorilnih urah in na ustnih izpitih v četrtek, 29. avgust 2019, ob 15.00 v kabinetu 536 c (Aškerčeva 2).

                                                                                                                             izr. prof. dr. H. Tivadar

Rezultati pisnega izpita iz Besedotvorja slovenskega knjižnega jezika in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18150300 65 % (6)
18151092 44 % (5)
18161151 74 % (7)
18160262 66 % (7)
18160147 68 % (7)
18150541 46 % (5)
18151072 Komisija
18110494 62 % (6)
18170277 71 % (7)

Ustno v torek, 27. 8. 2019.

Ob 10.00:

18150300
18161151
18160147
18110494

 

Ob 10.45:

18170277
18160262

 

Ogled testov v torek, 27. 8. 2019, ob 12. uri.

Komisijski izpit v petek, 23. 8. 2019, ob 10. uri.

Saška Štumberger

Govorilne ure – Orel

Govorilne ure bodo ponovno od 21. avgusta dalje. Po dogovoru sem po predhodnem sporočilu na moj elektronski naslov dosegljiva do 31. julija.
Vsem želim prijetne poletne dni, ob knjigah in brez njih.

Irena Orel

Spremenjeni poletni urnik knjižnice

18.–31. 7.: ZAPRTO zaradi selitve.

V tem času je rezervacija gradiva preko interneta (COBISS+) onemogočena. Gradivo lahko naročite po e-pošti: info.ohk@ff.uni-lj.si, pripravljeno bo v roku dveh delovnih dni. O prevzemu (lokaciji in času) boste obveščeni po e-pošti. Gradivo vračajte v knjižni nabiralnik pred sobo 37 v pritličju.

1.–16. 8.: ZAPRTO zaradi kolektivnega dopusta.

Gradivo, ki ga boste v tem času rezervirali preko Cobissa, bomo pripravili 19. avgusta. Na ta dan bomo tudi razdolžili gradivo, ki ga boste v času kolektivnega dopusta vrnili v knjižni nabiralnik (pred sobo 37 v pritličju).

19. 8.–30. 9.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure,  sre. od 9. do 17. ure.

Hvala za razumevanje

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika, rezultati in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18161145 71 % (7)
18161146 23 % (5)
18161149 39 % (5)
18150300 68 % (7)
18160286 66 % (7)
18161221 55 % (5)
18170851 37 % (5)
18160777 74 % (7)
18150394 77 % (8)
18160295 85 % (9)
18850352 Komisija
18160301 88 % (9)
18170110 88 % (9)
18160045 Komisija
18170210 77 % (8)
18170049 60 % (6)
18170277 45 % (5)
18170278 62 % (6)
18170458 20 % (5)
18160163 69 % (7)
18061041 68 % (7)
18170320 88 % (9)

Komisijski izpiti v četrtek, 4. 7., ob 10.00.

 

Ustno v petek, 5. 7., ob 8.00.

18170110
18160777
18150394
18160295
18160301

 

Ob 9.00.

18170210
18170049
18170278
18160163
18061041

 

Ob 10.00.

18170320
18161145
18150300
18160286

 

Ogled testov in govorilne ure v petek, 5. 7. 2019, ob 12.00.

Saška Štumberger

Leksikologija, rezultati pisnega dela in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18161231 86 % (9)
18151092 51 % (5)
18151074 69 % (7)
18160146 51 % (5)
18121299 80 % (8)
18151225 57 % (5)
18150132 62 % (6)
18150401 56 % (5)
18150554 70 % (7)
18160304 78 % (8)

 

Ustno v četrtek, 4. 7., ob 9. uri v kabinetu 218A.

18121299
18150132
18150554
18160304
18161231
18151074

 

Ogled pisnega dela na mojih govorilnih urah po 22. juliju in v petek, 5. 7., po ustnih izpitih iz Besedotvorja SKJ (uro bom sporočila kasneje).

Želim vam uspešno opravljanje izpitov in vas lepo pozdravljam.

Saška Štumberger

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela

Pisni del, ki je pogoj za pristop k ustnemu izpitu, so opravili:

  • enodisciplinarni:
Vpisna št. Test
18160288 7
18160289 10
18150389 7
  •  dvodisciplinarni:
Vpisna št. Test
18160274 8
18160145 6
18160118 8
18150196 7
18150488 7
18160663 6
18150132 9
18150399 7
18150138 7
18160298 6
18140479 9
18140482 7
18160300 9
18160152 10
18151094 7
18140031 10
18160756 7
18160157 9
18150554 8
18160562 8
18160314 6
18150193 6

 

Testi bodo na vpogled v četrtek, 4. 7. 2019, ob 16h.

USTNI IZPITI bodo

  • v četrtek, 4. 7. 2019, ob 16h – dvodisciplinarni (V–M in vpisna štev. 18150488);
  • v petek, 5. 7. 2019, ob 11h – dvodisciplinarni (L–A);

ob  13h – enodisciplinarni.

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Pojasnjujem morebitne razlike v ocenah izpitov iz Didaktike književnosti in Pedagoške prakse  (za študente PK in slovenščine):  Do razlik prihaja zato, ker za oceno PP upoštevam samo naloge s snovjo iz zimskega semestra in zanje oblikujem posebno ocenjevalno lestvico. Lep pozdrav. Boža Krakar Vogel

Obvestilo red. prof. dr. Mateje Pezdirc Bartol

  1. Govorilne ure pri red. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol bodo v juliju in avgustu potekale v naslednjih terminih: 25. 7., 22. 8. in 28. 8., vsakič ob  13. uri.
  2. Študentom, ki nameravate pod mojim mentorstvom magistrirati ali diplomirati v septembrskem roku, sporočam, da je skrajni rok za oddajo v celoti napisanih del ponedeljek, 19. 8. 2019, do 14. ure, saj bo le tako še čas za popravke in prijavo. Red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

 

 

KPK – rezultati

Predmet: PK2 Kompetence pri pouku književnosti (Specialni del ped. modula)
Izpitni rok: 28.06.2019, 10:00, Predavalnica 415
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18163239 delna ocena pisno 6
18163362 odlično (10)
18163021 prav dobro (8)
18163485 nezadostno (5)
18163457 nezadostno (5)
18173374 odlično (10)
18173462 prav dobro (8)

 

Predmet: SL2 Kompetence pri pouku književnosti
Izpitni rok: 28.06.2019, 10:00, Predavalnica 415
Izvajalec: izr. prof. dr. Alenka  Žbogar
Pogoj redni in izredni študij

 

Vpisna št. Ocena
18173512 zadostno (6)
18173190 prav dobro (9)

Vpogled v teste je možen ob predhodni najavi na moj fakultetni naslov. Kdor ima vpisano delno oceno, naj se oglasi na govorilnih urah v sredo, 3. 7., ob 13h v kabinetu 210. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

 

Rezultati kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja in razpored za ustne izpite pri prof. Bjelčeviču v ponedeljek, 1. 7.

Spoštovani, tule so rezultati včerajšnjega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja:

18180198: nzd
18170446: nzd
18170022: nzd
18170015: nzd
18180180: nzd
18180762: 8
18180329: 8
18180318: 8

Ustni izpiti pri prof. Bjelčeviču bodo potekali v ponedeljek, 1. 7., od 15. ure v kabinetu 217/a, in sicer v naslednjem vrstnem redu:

15.00
18180762
18180329
18180318
18180175

16.00
18181091
18181089
18180189

Lep pozdrav,
Andraž Jež

Poletni urnik knjižnice

1.–12. 7.: pon., tor., čet., pet. od 8. do 15. ure, sre. od 8. do 17. ure.

15.–31. 7.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure, sre. od 9. do 17. ure.

1.–16. 8.: ZAPRTO zaradi kolektivnega dopusta.

19. 8.–30. 9.: pon., tor., čet., pet. od 9. do 14. ure, sre. od 9. do 17. ure.

Zaradi selitve dela gradiva lahko pride do sprememb, o katerih vas bomo sproti obveščali na spletnih straneh obeh oddelkov. Svetujemo vam, da pred obiskom  preverite, ali je knjižnica odprta.​ Priporočamo vam, da si pravočasno izposodite in podaljšate študijsko gradivo. Gradivo, ki ga boste rezervirali preko Cobissa med 1. in 16. avgustom, bomo pripravili 19. avgusta. Na ta dan bomo tudi razdolžili gradivo, ki ga boste v času kolektivnega dopusta vrnili v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37).

Obvestilo knjižnice

V petek, 28. junija 2019, bo knjižnica zaradi selitve gradiva ZAPRTA. Knjige lahko vrnete tudi v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37). Na dan selitve zamudnine ne bomo zaračunavali.

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Pripomba: izpit bo potekal en dan, ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …

 

Dne: sre, 26. 6. 2019, od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 8.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 8

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman  (PK1)

URA: 10.30 do 11.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:1

 

Od 11.00 do 14.30 so druge obveznosti, nato spet izpiti ob 14.30.

 

 

 

PREDMET: Motivi in teme

URA: 14.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 3

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman 1 (SL1)

URA: 15.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:4

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.

URA: 16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 20

 

 

Razpored pisnih in ustnih izpitov pri izr. prof. dr. H. Tivadarju (izpitni rok 26. 6. 2019)

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 12.30 v kabinetu 536 c

 

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 12.00 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

 

Govorna tehnika

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 10.30 v kabinetu 536 c

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 10.30 v kabinetu 536 c

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: ponedeljek, 1. julij 2019, ob 11.00 v kabinetu 536 c _________________________________________________________________________

 

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: torek, 2. 7. 2019, ob 13.00 v kabinetu 536 c

 

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: sreda, 26. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 34

USTNO: torek, 2. 7. 2019, ob 14.00 v kabinetu 536 c

 

Ogled pisnih testov bo na ustnih izpitih in na govorilnih urah v četrtek, 4. 7. 2019, ob 12.00.

Lep praznik želim,

                                                                                                                                izr. prof. dr. H. Tivadar

Besedotvorje SKJ, pisno 3. 7. 2019

Obveščam vas, da bodo za izpitni rok, katerega pisni del je 3. 7. 2019, ustni izpiti zadnji dan poletnega izpitnega obdobja, tj. v petek, 5. 7. 2019.

Izpit pri Besedotvorju SKJ je celota, sestavljena iz pisnega in ustnega dela. To pomeni, da morajo pisni del ponovno opravljati vsi študenti, ki so padli na ustnem.

Saška Štumberger

Rezultati izpita iz didaktike slovenskega jezika (11. 6. 2019)

Rezultati so predstavljeni v naslednjem zaporedju: številka indeksa, ocena seminarskega dela (40 % ocene), ocena pisnega izpita v odstotkih (60 % ocene) in KONČNA OCENA.
18163266: opravljeno; 60,5 % (zadostno 6); ZADOSTNO 6
18173459: odlično (10); 86 % (prav dobro 9); ODLIČNO 10
18173548: prav dobro (9); 74 % (dobro 7); PRAV DOBRO 9
18173465: prav dobro (9); 84 % (prav dobro 9); PRAV DOBRO 9
18173211: prav dobro (9); 86 % (prav dpbro 9); PRAV DOBRO 9
18173353: prav dobro (9); 75 % (dobro 7); PRAV DOBRO 8
18173387: prav dobro (8); 78 % (prav dobro 8); PRAV DOBRO 8
18173451: odlično (10); 86 % (prav dobro 9); ODLIČNO 10

Želim vam lepo poletje, Jerca Vogel

Vabilo na mednarodno poletno delavnico, etnološka dediščina v prostoru doline zgornje Kolpe in Čabranke

Spoštovane kolegice in kolegi, drage študentke in študenti, bliža se avgust in s tem čas za našo raziskovalno delavnico v obmejnem prostoru Hrvaške in Slovenije, že trinajsto po vrsti.

V sklopu projektov delovne skupine za ljubitelje etnologije pri Slovenskem etnološkem društvu in Etnološke zbirke Palčava šiša, ob sodelovanju Pokrajinskega muzeja Kočevje, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Društva Osilniška dolina, Matice Hrvatske ogranak Čabar, Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar in še koga, tudi letos organiziramo poletni tabor v Plešcih na Hrvaškem. Na njem bomo terensko delo posvetili območju na obeh bregovih Kolpe v okolici vasi Turke in zaselkov nad njo, Ribjeka in Mirtovičev. Snemali bomo in poskusili razvozlati izvore arhitekture tradicionalnih stavb, raziskovali zgodbe prebivalcev, beležili ustno izročilo v lokalnih govorih. Hodili bomo po terenu, obiskovali  oba bregova mejne reke Kolpe, se pogovarjali z domačini o nekdanjih dejavnostih in njihovem življenju,  izvajali avdio-vizualna snemanja narečnih pripovedi (govori na obeh straneh doline so vpisani v registra nesnovne dediščine obeh držav – RS in RH). Zgodbe bomo beležili, umeščali v naravni prostor in analizirali njihove povezave. Več o preteklih delavnicah in objavah, ki so sledile si lahko preberete v poročilih v Glasnikih SED ali na digitalni knjižnici Slovenije.

Delavnica bo potekala v času od sobote, 10. avgusta do sobote, 17. avgusta, terensko delo se bo odvijalo od  9. do 17. ure, vsak večer bodo sledile različne spremljevalne prireditve, ki se jih udeležuje tudi ostala javnost: delavnice, filmske projekcije, predavanja, literarni in pripovedni večer, ki se bodo odvijali v Plešcih, a tudi v drugih krajih po dolini. Vsak od udeležencev se predstavi s svojimi izkušnjami. V soboto, 17. avgusta delavnico zaključimo s celodnevno prireditvijo: pohodom na Sveto Goro z dnevom odprtih vrat kulturne dediščine v Zamostu in Plešcih, vaškim sejmom in prireditvijo na trgu. O natančnejšem programu boste še obveščeni.

Udeleženci, ki bodo sodelovali na delavnici, lahko prespijo v prenočiščih na Plešcih na Hrvaškem (pribl. 15,00 €/osebo na dan z zajtrkom), za študente je na voljo brezplačno skromnejše prenočišče in prehrana. Na teren se bomo vozili skupaj, prostora je za štiri sopotnike. Več informacij lahko dobite pri Marku Smole, tel. 041 744 828.

Cena delavnice, na kateri bo poskrbljeno za prehrano na terenu, je 25,00 € za člane SED s plačano članarino za leto 2019, za ostale in nečlane pa 35,00 €. Ostale stroške (spanje in hrano, prevoz do lokacije delavnice in nazaj) plača vsak udeleženec sam.

Študentke in študenti, ki lahko delo opravljajo tudi kot študijsko prakso, so oproščeni plačila kotizacije. Ker pri delavnici sodeluje s sofinanciranjem preko projektov Palčave šiše tudi Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bomo študentom pokrili stroške prevoza, prehrane in bivanja. Za možnost brezplačne nastanitve in vsega ostalega se je potrebno dogovoriti z organizatorjem.

 

Posebno vabljene študentke in študentje iz Slovenije in Hrvaške ter iz ostalega zamejstva! Program podpirata Ministrstvo za kulturo RS ter Urad vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Vse informacije so dostopne tudi na spletni strani SED: www.sed-drustvo.si ali pri Marku Smole, tel. +386 41 744 828, s katerim se je treba pred prijavo dogovoriti o možnostih in pogojih vaše udeležbe.

Kotizacijo po dogovoru za prijavo plačate na TRR SED (SI56 0208 3001 6028 646 – reference 00 900). Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest oziroma do petka, 12. 7. 2019, na naslov: info@sed-drustvo.si ali na +386 31 714 405 (Stanka Glogovič).

 

Prijavite se čim prej, saj so mesta omejena. Lepo vabljeni!

 

 

 

 

Delovna skupina za ljubitelje                                                                Predsednica SED

mag. Marko Smole                                                                              Alenka Černelič Krošelj, l.r.

 

 

 

Obvestilo knjižnice

V petek, 21. junija 2019, bo knjižnica zaradi selitve gradiva ZAPRTA. Knjige lahko vrnete tudi v knjižni nabiralnik (pritličje, pred sobo 37). Na dan selitve vam zamudnine ne bomo zaračunavali.

Dodatni izpitni termin za julijski rok pri izpitu Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja – 3. letnik E

Zaradi prekrivanja julijskega izpitnega roka pri dveh izpitih za enopredmetne študente 3. letnika bo dodatni termin za tiste, ki boste opravljali v tem roku oba izpita, v četrtek, 4. 7. 2019, ob 10. uri v predavalnici 012. Tiste, ki boste prišli pisat izpit v četrtek, prosim, da mi to sporočite po e-pošti (irena.orel@ff.uni-lj.si). Ostali pišete izpit v razpisanem terminu, tj. v sredo, 3. 7., ob 10. uri.
Za neljubo prekrivanje se Vam opravičujem.

Želim Vam uspešne priprave na izpite in Vas lepo pozdravljam,
Irena Orel

Rezultati izpita pri Besedotvorju slovenskega knjižnega jezika in razpored za ustni del

Vpisna št Pisno
18170905 75 % (7)
18170332 23 % (5)
18161149 44 % (5)
18170334 81 % (8)
18151074 63 % (6)
18161221 58 % (–6)
18161152 48 % (5)
18170843 72 % (7)
18170336 68 % (7)
18170914 66 % (7)
18161156 66 % (7)
18170337 86 % (9)
18170338 92 % (9)
18161164 75 % (7)
18170175 81 % (8)
18170084 90 % (9)
18170085 85 % (9)
18160147 74 % (7)
18170086 92 % (9)
18170140 74 % (7)
18160295 59 % (–6)
18170343 80 % (8)
18160195 82 % (8)
18110494 48 % (5)
18170107 74 % (7)
18170108 90 % (9)
18170344 78 % (8)
18160334 74 % (7)
18160045 48 % (5)
18170346 87 % (9)
18170210 72 % (7)
18170273 76 % (8)
18170049 68 % (7)
18170274 93 % (9)
18170845 68 % (7)
18170016 85 % (9)
18170100 92 % (9)
18170317 90 % (9)
18170275 88 % (9)
18170276 78 % (8)
18170279 89 % (9)
18170740 77 % (8)
18170280 91 % (9)

 

Razpored za ustni del izpita v ponedeljek, 17. 6. 2019

Ob 9. uri:

18161156
18170337
18170338
18161164
18170175
18170084

 

Ob 10. uri:

18170085
18160147
18170086
18170140
18160295
18170343

 

Ob 11. uri:

18160195
18170107
18170108
18170344
18160334
18170210

 

Ob 12. uri:

18170273
18170049
18170274
18170845
18170016
18170100

 

Ob 14. uri:

18170317
18170275
18170276
18170279
18170740
18170280

Ob 15. uri:

18170905
18170334
18151074
18161221
18170843
18170336
18170914

 

V četrtek ob 9. uri:

18170346

 

Obveščam vas, da bo prvo vprašanje na ustnem izpitu preverjanje prebrane literature, nato sledita dve vprašanji s seznama, ki ste ga dobili.

Teste si boste lahko ogledali na govorilnih urah v četrtek, 20. junija 2019, ob 10.30.

Saška Štumberger

Kompetence pri pouku knjiž. – rezultati pisnega izpita (Žbogar)

REZULTATI PISNEGA IZPITA IZ KOMPETENC PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI

 

Vpisna št. Ocena Ocena vaj
18173394 prav dobro (8) opravil
18173458 prav dobro (9) opravil
18173172 prav dobro (8) opravil
18163266 odlično (10) opravil
18173459 prav dobro (8) opravil
18173523 prav dobro (9) opravil
18173355 prav dobro (8) opravil
18173555 odlično (10) opravil

Vpogled v teste je možen v petek, 28. 6., ob prehodnem dogovoru na moj službeni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

Did. knjiž. – rezultati pisnega dela izpita (Žbogar)

Rezultati izpita iz didaktike književnosti

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18173512 delna ocena pisno LS zd (6)

 

Vpisna št. Ocena Delna ocena
18153265 dobro (7) zd (6)

Vpogled v test je možen v petek, 28. 6., ob prehodnem dogovoru na moj službeni elektronski naslov. Želim vam uspešen študij in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

Zaključni pogovor o pedagoški praksi pri didaktiki slovenskega jezika

Spoštovani študenti in študentke,

zaključni pogovori o pedagoški praksi pri didaktiki slovenskega jezika bodo za vse, ki ste mi dnevnik prakse že oddali, potekali v torek, 18. 6., od 9. do 13. ure in v sredo, 19. 6., od 9. do 13. ure v kabinetu. Da bi se izognili predolgemu čakanju, vas prosim, da mi po e-pošti sporočite, ali boste na pogovor prišli in kateri dan bi vam bolj ustrezal.

Lepo vas pozdravljam.

Jerca Vogel

Razvoj informacijske pismenosti

Spoštovani študentke in študenti, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pod vodstvom prof. dr. Andreja Šorga poteka projekt razvoja inteligentnega sistema za razvoj informacijske pismenosti. Del tega sistema bodo vprašalniki, ki so trenutno v fazi razvoja in se testirajo. Da bi bili testi veljavni, potrebujejo odgovore študentov najrazličnejših študijskih smeri. Zato prosijo študente Filozofske fakultete, da izpolnijo anketo na povezavi https://www.1ka.si/a/222051

Izpit pri predmetu JEZIKOVNA NORMA IN JEZIKOVNA KULTURA

 

  1. rok: 13. 6. 2019

 

Pisno preverjanje:  11.00–13.30 (209c)

 

Ustno preverjanje po razporedu:

 

13.30–14.30:

– 18161144

– 18160202

– 18161150

– 18161231

 

14.30–15.30:

– 18150382

– 18160288

– 18151092

– 18151074

 

15.30–16.30:

– 18160289

– 18141299

– 18160290

– 18160291

 

16.30–17.30:

– 18160300

– 18160304

– 18160162

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 11. 6. 2019) pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju – POPRAVEK

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 8.00 v kabinetu 536 c

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 10.30 v kabinetu 536 c (ogled testov in vpis ocen)

Govorna tehnika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Javno govorno nastopanje

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: torek, 11. junij 2019, ob 15.30 v kabinetu 536 c ali sreda, 12. 6. 2019, 12.30 v kabinetu 536 c

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 11.00 v kabinetu 536 c

Uporabna slovenščina (možen tudi samo ustni izpit)

PISNO: torek, 11. junij 2019, ob 14.00 v predavalnici 15

USTNO: sreda, 12. 6. 2019, 12.00 v kabinetu 536 c

 

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko FF UL

Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Tel.: +386 1 241 13 12

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela

Ustni izpiti bodo v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 11h enodisciplinarni, ob 12h dvodisciplinarni (A–L) in v torek, 11. 6. 2019, ob 11h dvodisciplinarni (M–Ž).

Vpogled pred začetkom ustnih izpitov, tj. v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 10.30h .

Rezultati pisnega dela:

ENODISCIPLINARNI

Vpisna št Ocena
18161144   5
18160202   8
18161231   7
18160288   5
18151092   5
18151074   5
18160289   5
18141299   5
18160290   8
18150389   5
18160291   6

 

DVODISCIPLINARNI

Vpisna št Ocena
18160412   8
18150025   6
18161156   5
18160039   8
18160146   5
18160424   9
18140179   5
18150132   6
18150401   5
18160298   6
18160300   5
18160756   5
18160607   6
18160155   7
18160757   9
18160303   7
18150307   6
18160157   5
18160158   7
18160159   5
18160562   5
18160351   7
18160304   8
18150312   8
18160203   7
18150193   5

 

 

Obvestilo – izpit iz Svetovne književnosti pri prof. Vrečku

Študenti, ki ste poslušali predmet Svetovna književnost pri prof. Janezu Vrečku in bi želeli izpit opravljati pri njemu, se lahko udeležite razpisnih rokov, ki so razpisani za komparativiste:

 

  • 6. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15;
  • 7. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15;
  • 9. 2019 ob 19.00 v predavalnici 15.

 

Da ne bo prišlo do zmede pri prijavah na izpite iz Svetovne književnosti, ki jih sedaj izvaja prof. Matajc, se ne prijavljate prek Visa, ampak prijavo na izpit sporočite na e-naslov: anja.mrak@ff.uni-lj.si.

 

 

Razpis za mladega raziskovalca ali raziskovalko

Univerza v Ljubljani je razpisala mesta za nove mlade raziskovalke in raziskovalce: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/. Filozofska fakulteta mdr. ponuja mesto jezikoslovcu/jezikoslovki, ki ga/jo zanima razvoj digitalnih jezikovnih virov za sodobno slovenščino.

Iz opisa programa: “Glavna naloga digitalne slovenistike je zagotoviti sodobne, odprto dostopne jezikovne podatke za slovenščino, ki bodo skupnosti na voljo: (a) v prijaznih, intuitivnih in odzivnih uporabniških vmesnikih in (b) v strojno berljivih podatkovnih bazah, ki so uporabne za razvoj novih izdelkov, postopkov, tehnologij in učnih gradiv za slovenščino. Usposabljanje mladega raziskovalca/mlade raziskovalke bo povezano z omenjeno nalogo in vpeto v aktivnosti Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani […]. Tematsko bo osredotočeno na odzivne jezikovne vire, ki so v prvem koraku grajeni s pomočjo strojnih postopkov, v nadaljevanju pa jih jezikoslovci nagrajujejo (tudi) v sodelovanju s širšo jezikovno skupnostjo.”

Veseli bomo posredovanja informacije potencialnim kandidatom in kandidatkam. Za dodatne informacije sem na voljo.

Prijeten konec tedna,
Špela A. Holdt

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Jerci Vogel

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Jerci Vogel bodo zaradi dodatnega seminarskega termina ta teden namesto v torek od 12.00 do 13.30 potekale v sredo od 9.30 do 12.00.

Kolege in kolegice, ki so mi dnevnike prakse že oddali ter nameravajo v sredo priti na končni pogovor o praksi, prosim, da mi to sporočijo po e-pošti zaradi časovnega razporeda. Vse, ki mi dnevnika še niste oddali, pa bi radi prišli na končni pogovor o praksi prvi ali drugi teden v juniju, pa prosim, da mi dnevnike oddate vsaj teden dni prej.

Lepo vas pozdravljam. Jerca Vogel

Prijava za študentske nagrade FF

V tajništvu oddelka lahko do 30. 6. oddate prijave (na predpisanem obrazcu) za fakultetne študentske nagrade. Prijavite lahko svoje delo, ki je bilo ocenjeno od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2018 in ima mentorjevo ali mentoričino priporočilo ter utemeljitev.

Več na http://www.ff.uni-lj.si/studij/Studentske_nagrade

Danes na Liber.ac tudi:

ob 10.00 (pred. 4), Slovenska Wikipedia: Strnimo vrste! (dr. Miran Hladnik)

ob 11.00 (park), Odprto izobraževanje: priložnosti in izzivi za visokošolsko izobraževanje (dr. Miran Hladnik)

ob 12.00 (park), Igra besed: tekmovanje kot promocija jezikovne igre kolokacij

ob 12.00 (park), Prevodi v novi preobleki (Aleš Beger, dr. Jelena Isak Kres, dr. Marija Zlatnar Moe, dr. Amalija Maček)

ob 16.00 (park), O botricah in botrih iz Rezije, pripovedovalski nastop

ob 18.00 (park), Melanholiki, koncert

Vabljene in vabljeni!

Obvestilo za študente pri predmetu Socialne zvrsti in tudi druge zainteresirane

V ponedeljek, 20. maja, se bomo iz predavalnice 209 c premestili v predavalnico 4, ker se nam bo priključilo še okrog 20 študentov in mentorjev iz Krakova. Ob narečnih besedilih, basni Dve mravljici, ki so jih v zadnjih letih posneli študentje izbirnega predmeta Slovenska narečja, se bomo sprehodili po narečno raznolikih slovenskih pokrajinah, spoznavali različne slušne vtise, foneme in lekseme ter naredili tudi kakšno primerjavo s poljskimi narečnimi govori prisotnih študentov.

Lepo vabljeni ob 11.20 v predavalnico 4!

Vera Smole

Obvestilo o informativnem dnevu za tutorstvo, ki bo 21. 5. ob 12.00 v predavalnici R1B, ter razpis za tutorje

Pozdravljen, pozdravljena
te zanima delo v skupini? Si želiš pomagati bodočim kolegom in kolegicam pri prehodu v
univerzitetno življenje, prenašati znanje in iskušnje, se oddolžiti za pomoč, ki si jo prejel_a od starejših kolegov in kolegic? Si želiš videti več zabavnih dogodkov na svojem oddelku? Bi se rad alirada pridružila zabavni ekipi študentov in študentk in sklepal nova poznanstva? Potem je tutorstvo na FF pravo zate!
Ob objavi razpisa za tutorje študente in tutorke_je študentke in oddelčne koordinatorje ter
koordinatorke tutorjev študentov in tutorke_študentk za vas pripravljamo informativni dan, ki vam bo pomagal pri odločitvi za prijavo na razpis.
Razpis je obljavljen na spletni strani http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=128
Razpisana bodo mesta za uvajalnega tutorja / tutorko, a, oddelčnega koordinatorja / koordinatorko, tutorkja /tutorkoa za študente s posebnim statusom in tutorja/tutorko za tuje oziroma izmenjalne študente in študentke. Prijave bodo potekale preko e-učilnice ”TUTORSTVO na FF”, kjer bo od 17. maja dalje na voljo kratek vprašalnik z naslovom ”Prijava na razpis za tutorje in tutorke študente in oddelčne koordinatorje in koordinatorke tutork in tutorjev študentov’ (https://e-ucenje.ff.unilj.si/mod/questionnaire/view.php?id=113193).
Če te še nismo prepričali, ali je tutorstvo res zate, nas pridi pogledat na Informativni dan o tutorstvu, ki bo potekal v torek, 21.5., ob 12.00 v predavalnici R1B. Starejši tutorji in tutorke vam bodo predstavili sistem in odgovarjali na vaša vprašanja.
Lahko pa nas kontaktirate tudi po elektronski pošti na naslov fftutorstvo@gmail.com.
Delite dogodek naprej, da doseže vse vaše kolegice in kolege, ki bi jih vloga morda zanimala.
Se vidimo torej v torek 21.5. ob 12.00 v predavalnici R1B! :)
Vaši tutorji in tutorke

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Zaradi bolezni danes odpadeta seminar in predavanje iz didaktike književnosti. Današnje seminarske predstavitve (o poklicnih šolah) bodo na vrsti naslednji torek, skupaj s predstavitvami revij.

Vaje iz opazovalne prakse ta četrtek pa bodo normalno na sporedu – razen če bo jutri kakšno drugačno obvestilo.

Boža Krakar Vogel

VABILO NA POGOVOR S SARIVALOM SOSIČEM

Na Besedni postaji v sredo, 15. maja 2019, ob 17.00 uri (Modra soba):


Sarival Sosič, Jaz sam (Založba Litera)

Dobro leto po izidu odmevnega romanesknega prvenca Starec in jaz je izšla druga leposlovna knjiga Sarivala Sosiča, roman Jaz sam. Drugi roman se ukvarja z otroštvom do starca, prvi pa v dečkovo samoto mladosti spusti starca, pravega prijatelja, učitelja in glasbenika. Povezave med obema romanoma ne ustvarja samo isti junak, ampak umeščenost v neimenovano okolje in nedoločen čas ter predvsem poetizirana govorica. Z avtorjem se bo pogovarjala Tina Kozin.
Prijazno vabljeni!

Tone Škrjanec na FF

“z malo pišem iz čiste radosti in lenobe”
(Tone Škrjanec)

V torek, 14. 5., ob 13.00 bo v predavalnici 102 v okviru seminarja iz sodobne slovenske poezije potekal pogovor s pesnikom Tonetom Škrjancem. Pridite, vprašajte, prisluhnite!

doc. dr. Darja Pavlič

Razpis za štipendije – Ustanova patra Stanislava Škrabca

Ustanova patra Stanislava Škrabca

v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in
Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca
z dne 10. 03. 2004 objavlja

javni razpis

za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2019─2020, in sicer:
– enoletne štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
– enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov in klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja;
– enkratne štipendije za doktorski študij študentom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa;
– enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

Za dodelitev štipendije za drugostopenjski magistrski študij
slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja
lahko kandidirajo kandidati,
ki imajo v času razpisa status rednega študenta in so vpisani v 2., 3. letnik dodiplomskega študija ali v 1. in 2. letnik drugostopenjskega magistrskega študija z vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, morebitno bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.
Prav tako lahko kandidirajo študenti z rednim statusom in so vpisani v absolventski staž.
Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo tudi študenti slovenskega jezika na lektoratih in študijih slovenščine na tujih univerzah.
Za dodelitev štipendije za doktorski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki so oziroma bodo v študijskem letu 2019─2020 vpisani na doktorskem študiju in delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, z bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.
Študenti, ki se odlikujejo z nadpovprečnimi študijskimi in raziskovalnimi rezultati, za kar imajo potrebna dokazila, lahko večkrat zapored kandidirajo za štipendijo za doktorski študij.
Za dodelitev štipendije lahko kandidirajo tudi študenti slovenskega jezika na lektoratih in študijih slovenščine na tujih univerzah.
Za dodelitev štipendije za doktorski študij ne glede na smer študija lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa.
Za dodelitev postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika lahko kandidirajo z opravljenim doktoratom, ki niso v rednem delavnem razmerju za polni delavni čas in ki dokazujejo aktivno udeležbo pri raziskovalnih projektih. To dokazujejo z bibliografijo do sedaj objavljenih del, potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave in s pisnimi mnenji oz. priporočili pomembnejših strokovnjakov.


Prijava za štipendijo mora vsebovati:
-  vlogo za podelitev štipendije, ki je na voljo tu >>
– življenjepis;
– potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu / ali opravljenem doktoratu;
– mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in raziskovanja;
– bibliografijo objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave (za postdoktorske kandidate obvezno).

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo kot pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Razpis za štipendije«


Rok za prijavo: do vključno 23. maja 2019.

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti.
Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308,
vsak delovni  dan od 9. do 11. ure ter po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si

Razpis je objavljen na spletnem mestu www.skrabceva-ustanova.si

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 21. junija 2019.

KOLESARSKO VODSTVO PO VODNIKOVI LJUBLJANI in OGLED PREDSTAVE O VALENTINU VODNIKU – LJUBLJANSKI VODNIK NAŠEL VODNIKA PETEK, 10. MAJ

VODNIKOVA DOMAČIJA ŠIŠKA
Hiša branja, pisanja in pripovedovanja

Vodnikovo leto 2019:

KOLESARSKO VODSTVO PO VODNIKOVI LJUBLJANI in OGLED PREDSTAVE O VALENTINU VODNIKU – LJUBLJANSKI VODNIK NAŠEL VODNIKA
PETEK, 10. MAJ

 

— 17.00, zbor s kolesi na trgu francoske revolucije, pred spomenikom
Dr. Luka Vidmar, eden največjih strokovnjakov za Vodnika pri nas, nas bo peljal na izlet po Vodnikovi Ljubljani. Na kolesarski poti bomo obudili spomin na stavbe, v katerih je teklo Vodnikovo življenje. Palača njegovega mecena Žige Zoisa, kamor je zahajal vse do smrti, na Starem trgu nekdanja jezuitska gimnazija, v katero je hodil kot dijak           ter nekdanje šentjakobsko župnišče, kjer je deloval kot kaplan. Na Mestnem trgu bomo videli hišo, v kateri je bila Kornova knjigarna, v kateri se je Vodnik sprl s Kopitarjem, na tržnici pa se bomo spomnili poslopja nekdanjega liceja, kjer je deloval kot redovnik in profesor, in Eggerjeve tiskarne, ki je tiskala Vodnikova dela. Na Miklošičevi cesti stoji hiša, v kateri je Vodnik umrl, na Ajdovščini pa samostan njegovega prvega mentorja – Marka Pohlina. Po obisku Navja z Vodnikovim nagrobnikom bomo kolesarjenje sklenili na Vodnikovi domačiji, kjer si lahko ogledate hišno predstavo o Vodniku.
 

 

 

— 19.00 Andrej Rozman Roza: Ljubljanski vodnik našel Vodnika / Hišna predstava o Valentinu Vodniku
Valentin Vodnik je bil prvi pesnik, ki smo mu Slovenci postavili spomenik. Bil pa je tudi naš zadnji pesnik v knjižnem jeziku, v katerem je bila Ljubljana še Lublana in ljubezen lubezen.

Dvesto let po svoji smrti se na prizorišču ekološke nesreče na robu Ljubljane Valentin Vodnik pojavi, da nam pove, da pisanje časopisa v jeziku, v katerem ni bilo pred tem še nobenih napisanih novic, ni bila nobena otročarija, ampak izjemen podvig.
Na odru se odvije intervju, ki zavrti slovensko zgodovino za 200 let nazaj!
igrata
Alenka Tetičkovič kot samozaposlena novinarka Sanja Ažurov
Andrej Rozman Roza kot Valentin Vodnik iz posmrtnega sveta

Režija Andrej Rozman Roza / glasba Mitja Vrhovnik Smrekar / kostumografija Andrej Vrhovnik / scenografija Marko A. Kovačič / svetovanje za Vodnikov jezik doc. dr. Andreja Legan Ravnikar, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU /
uvodni video Luka Umek in Aka Bojić (Komposter) / v videu nastopajo Janja Majzelj, Branko Završan, Ivan Peternelj, Ludvik Bagari in Janez Škof / zvočni odlomek iz filma Kekec, režija Jože Gale, 1951, glasova Franc Presetnik in Matija Barl.

Produkcija Rozinteater in Vodnikova domačija.
Predstavo sta podprla MZK in MOL.
Kolesarsko vodstvo je brezplačno. Za predstavo si zagotovite vstopnice: 8 eur (predprodaja) / 10 eur na dan predstave.  Nakup v času odpiralnih ur na domačiji ali preko sistema mojekarte.si.

Predavanje dr. Ine Ferbežar

Pri predmetu Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje bo jutri (7. 5. ob 8.50 v fakultetni štirici) gostovala dr. Ina Ferbežar s Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik s predavanjem Izzivi merjenja slovenščine. Izzivov je veliko, naj bo čim več tudi publike! Lepo vabljene in vabljeni,

Marko Stabej

VABILO NA BRANJE KNJIŽEVNOSTI IVANA CANKARJA

Vabimo vas na branje literarnih del Ivana Cankarja (obogateno z glasbo violinskega dueta Barje Drnovšek in Bojana Cvetrežnika), ki bo v četrtek, 9. maja, ob 18:00 uri v Prešernovi dvorani ZRC SAZU (Novi trg 4 v Ljubljani). Svoj izbor iz njegovih dram, pesmi in pripovedi bodo predstavili bralka in bralca različnih generacij – Magdalena Radovanovič in Jure Dolinar, dijaka  z Gimnazije Vič, in gledališki režiser Janez Pipan. Na prireditvi bodo tudi predstavljene podrobnosti o novi literarni nagradi, poimenovani po našem največjem pisatelju in dramatiku Ivanu Cankarju.

Pridite in berite z nami na dogodku, ki ga bo moderirala Agata Tomažič.

 

Alojzija Zupan Sosič, članica upravnega odbora za Cankarjevo nagrado