Besediloslovje – VAJE (E)

Vaje iz Besediloslovja za enopredmetne študente bodo ob sredah ob 8.30 v p. Tob. 5.

Z vajami bomo začeli 28. 2. 2018. Prosim, da se prvih vaj zanesljivo udeležite.

Mojca Smolej