Besedotvorje SKJ letos v zimskem semestru

Študente obveščam, da se bodo predavanja in vaje začeli v petek, 4. 10. 2019, po urniku. Za predmet bom do petka uredila e-učilnico, ključ za vpis: BT.

Saška Štumberger