Besedotvorje SKJ, pisni izpit 5. 9. 2019 ob 11.00

Ustno:  v ponedeljek, 9. 9. 2019, ob 10. uri (nekomisijski); v petek, 6. 9. 2019, ob 10. uri (komisijski).

Saška Štumberger