Arhiv kategorij: Obvestila

Povabilo k sodelovanju na PKP projektu Fakultete za družbene vede in podjetja Energos!

Vabimo študenta slovenistike da se nam pridružite na projektu PKP – Analitika, odzivnost in avtomatizacija kadrovskih poslovnih procesov. Glavni problem, ki se rešuje s projektom je da kljub temu, da je v slovenski delovno pravni praksi ogromno napisano o HRM praksah še vedno ni enotno na enem mestu generično popisanih HRM procesov. Večina je namreč zapisana le v tekstualni obliki. Ključne vsebine: (1) Spoznavanje teoretičnega in praktičnega ozadja HRM. (2)Grafični popis procesov. (3)Vsebinski opis procesov. (4)Pravni vidik posameznega HRM procesa. Tako zbrani podatki ter na njih izdelane analize bodo osnova za izdelavo končnega popisa procesov. Delo bo multidisciplinarno.  Projekt torej združuje znanje s HRM, družboslovne informatike, statistike ter prava. Za pravilne prevode iz angleškega jezika in zapise bodo poskrbeli prevajalci in slovenisti.

 

Vaše interes pošljite na matjaz.stefancic@fdv.uni-lj.si.

 

Pedagoška praksa (SLped D 1, 1. let., 2. st.)

OBVESTILO DVOPREDMETNIM ŠTUDENTOM 1. LETNIKA DRUGOSTOPENJSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA PEDAGOŠKE SLOVENISTIKE

 

Spoštovani,  

obveščam vas, da v poletnem semestru št. l. 18/19 opravljate t. i. individualno Pedagoško prakso 1. Izvedite jo čim bolj strnjeno, traja naj vsaj 20 pedagoških ur oz. 5 delovnih dni. Opravljate jo lahko kadar koli v poletnem semestru 18/19, pri katerem koli učitelju mentorju in na kateri koli slovenski osnovni ali srednji šoli. Učitelja mentorja poiščete sami oz. vam ga v ljubljanskem okolišu poiščemo mi (prijave zbiram na fakultetnem elektronskem naslovu do konca februarja).

Pedagoška praksa 1 je namenjena zlasti hospitacijam in nastopom iz književnosti. Vodič po praksi, imenovan Dnevnik Pedagoške prakse 1, bo v kratkem objavljen na visu.

V zvezi s prakso se bomo večkrat sestali. Prvo srečanje, ki se ga zanesljivo udeležite, bo v četrtek, 21. 2., ob 9h v pred. 102 na FF.

Pred odhodom na prakso mi na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pošljite kontakt učitelja – mentorja, podatke o šoli (naziv, naslov) ter vaše podatke. Mentorju bom posredovala okvirna navodila za uspešen potek prakse in mu po končani praksi izdala Potrdilo o mentorstvu, ki ga bo lahko uveljavljal pri svojem napredovanju v nazive.

Na Katedri za didaktiko slovenščine smo vam in vašim mentorjem na razpolago z nasveti, pojasnili in dodatnimi informacijami. Oglasite se lahko po elektronski pošti ali osebno. Z veseljem vam bomo svetovali in vam skušali pomagati odpraviti morebitne zadrege. Veseli bom tudi povratnih informacij o vaših izkušnjah in predlogih za v prihodnje.

V imenu didaktične katedre vam želim uspešno individualno pedagoško prakso in vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

 

Rezulati izpita iz DIDAKTIKE SLOVENSKEGA JEZIKA

Spoštovani kolegi,

rezultati pisnega izpita pri predmetu Didaktika slovenskega jezika, ki ste ga pisali 22. 1. 2019, ter končne ocene pri predmetu so objavljene v posebnem dokumentu na VIS-u. Nekatere ocene še niso zaključene, ker mi morate poslati manjkajoče seminarske obveznosti.

Izpitne pole si lahko ogledate v času govorilnih ur ta petek, 1. 2. 2019.

Lepo vas pozdravljam.

Jerca Vogel

Rezultati in razpored ustnih izpitov (izpitni rok 25. 1. 2019) pri izr. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Slovenisti

Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika
Vpogled oz. zagovor pisnih izpitov: četrtek, 31. 1. 2019, ob 11.00 v kabinetu 536c

————————

Govorna tehnika

USTNO: četrtek, 31. 1. 2019, ob 12.00 kabinetu 536c

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Pisni del izpita so naredili naslednji študentje, ki lahko pristopijo k ustnemu delu izpita po naslednjem vrstnem redu:

torek, 29. 1. 2019, ob 11.15 v kabinetu 536c

 1. 18170066
 2. 18180076
 3. 18180202
 4. 18180329
 5. 18180983
 6. 18180003
 7. 18170268
 8. 18160868
 9. 18180326
 10. 18180190

torek, 29. 1. 2019, ob 12.15 v kabinetu 536c

 1. 18180189
 2. 18180324
 3. 18181144
 4. 18180188
 5. 18180304
 6. 18180321
 7. 18180467
 8. 18180186
 9. 18180303
 10. 18180184

 

torek, 29. 1. 2019, ob 14.00 v kabinetu 536c

 1. 18181088
 2. 18180182
 3. 18180318
 4. 18180316
 5. 18180461
 6. 18180299
 7. 18180310
 8. 18180058
 9. 18180298
 10. 18180175

Ogled pisnih izpitov bo v četrtek, 31. 1. 2015, ob 12.30 v kabinetu 536 c. Tisti, ki so pisali negativno, pa se lahko oglasijo že danes, 29. 1. 2019, ob 13.00 v kabinet 210a.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko FF UL

Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c

Tel.: +386 1 241 13 12

Faks: +386 1 425 93 37

Ocene seminarskega dela predmeta Didaktika slovenskega jezika

Spoštovani kolegi,

v preglednici, objavljeni pri predmetu Didaktika slovenskega jezika v VIS-u, so predstavljene trenutne ocene delnih nalog ter predvidene končne ocene seminarskega dela predmeta, ki h končni oceni predmeta prinesejo 40 odstotkov. Če je končna ocena zapisana v oklepaju, to pomeni, da se lahko po oddaji popravljene različice še izboljša.

Za študente, ki mi niso oddali vseh predvidenih nalog, je namesto končne ocene v zadnjem stolpcu zapisano, kaj mi morajo še oddati, da bom oceno lahko zaključila. Ker so opravljene seminarske obveznosti po UN pogoj za pridobitev ocene pri predmetu, vas prosim, da pregledate, ali sem upoštevala vse naloge, ki ste mi jih oddali. Če ste mi naloge oddali, pa ocene niso vnesene, vas prosim, da me na to opozorite. Če mi nalog niste oddali, pa mi jih prosim posredujte do srede, 30. 1. (če ste opravljali izpit v prvem izpitnem roku), oz. jih s seboj prinesite na pisni izpit, ko ga boste opravljali.

Lepo vas pozdravljam.

Jerca Vogel

RAZPIS ZA ŠTUDENTSKI LITERARNI NATEČAJ RDEČA NIT 2019

Med predavanji zapisujete ideje za naslednjo pesem? Med vožnjo z avtobusom se vam zrcali nov dramski prizor. Na stranišču premlevate o ideji za naslednjo zgodbo?

Prijavite se na natečaj, ki je namenjen vsem, ki imate status šudentke_a in pišete kratko prozo, poezijo ali dramska besedila.

Pošljite nam svoja besedila na elektronski naslov ff.rdeca.nit@gmail.com in sodelujte na Rdeči niti 2019. Rok za oddajo je 22. februar 2019. Tema je, seveda, prosta.

Omejitve in navodila za prijavo v posamezni kategoriji:
• KRATKA PROZA: max. 2 kratki zgodbi
Dolžina besedil naj ne presega 30.000 znakov s presledki. Besedila ne smejo biti objavljena knjižni izdaji. Dovoljeno je pošiljanje zgodb s prejšnjih edicij natečaja le v primeru, da niso bile med zmagovalnimi ali v jagodnem izboru.

• POEZIJA: max. 5 pesmi
Dolžina besedil naj ne presega 30.000 znakov s presledki. Besedila ne smejo biti objavljena knjižni izdaji. Dovoljeno je pošiljanje pesmi s prejšnjih edicij natečaja le v primeru, da niso bile med zmagovalnimi ali v jagodnem izboru.

• DRAMATIKA: max. 1 dramsko besedilo
Dolžina besedil naj ne presega 30.000 znakov s presledki. Besedila ne smejo biti objavljena v knjižni izdaji oz. postavljena na oder.

Vsako besedilo pošljite v svoji datoteki, ki jo označite zgolj z naslovom oz. prvim verzom. Osebne podatke (ime in priimek, stalni naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, davčno številko, letnik študija in fakulteto) napišite v samo besedilo elektronskega sporočila. V “zadevo” elektronskega sporočila pa navedite, v katero kategorijo se prijavljate.

Komisije bodo izbrale 3 zmagovalke_ce (1. mesto, 2. mesto in 3. mesto) v vsaki kategoriji. Vsaka komisija se ima pravico odločiti ali nagrajuje posamezno delo ali avtorico_ja (torej poslan serijo) in morebitne spremembe števila nagrajenk_cev. Sestava komisij bo javljena na Facebook strani natečaja najkasneje do zadnjega dne natečaja. Zmagovalna dela bodo objavljena v zborniku. Zmagovalne trojice vseh treh kategorij bodo nagrajene. Višina in sestava nagrad bosta javljeni naknadno. Zmagovalke_ci bodo znani konec aprila 2019 na zaključni prireditvi v Ljubljani.

Organizacijska ekipa študentskega literarnega natečaja Rdeča nit 2019 se zavezuje k varovanju osebnih podatkov tekmovalk in tekmovalcev in potrjuje, da bo osebne podatke in prispele tekste uporabila zgolj in izključno za potrebe izvedbe študentskega literarnega natečaja Rdeča nit 2019 in s tem povezano izdajo zbornika, ko bo do te prišlo. S prijavo na razpis avtorice_ji dovolio objavo tekstov v omenjenem zborniku.
Za vse ostale potrebe bodo avtorice_ji besedil predhodno obveščene_i in bodo imele_i pravico odkloniti uporabo svojih podatkov ter besedil.

Rezultati izpitov pri Besedotvorju SKJ, Leksikologiji in Morfologiji SKJ

Leksikologija – dvodisciplinarni
Vpisna št Pisno
18161156 79 % (8)
18160118 97 % (10)
18150488 79 % (8)
18160663 95 % (10)
18150132 68 % (7)
18150399 90 % (9)
18150401 68 % (7)
18160300 79 % (8)
18160756 84 % (8)
18150307 95 % (10)
18160159 74 % (7)
18160562 89 % (9)
18160762 90 % (9)
18160351 95 % (10)
18150312 79 % (8)
18160314 90 % (9)
Ustno: v ponedeljek, 28. 1. 2019, ob 9.00. Na vrsti boste po abecednem vrstnem redu.

Leksikologija
Vpisna št Pisno
18161144 90 % (9)
18160288 74 % (7)
18141299 68 % (7)
18160290 95 % (10)
18160291 90 % (9)
Ustno: v ponedeljek, 28. 1. 2019, ob 11.00. Na vrsti boste po abecednem vrstnem redu.

Morfologija slovenskega knjižnega jezika

Vpisna št Pisno
18161146 Komisija

Vpisna št Pisno
18151239 69 % (-6)

Ustno: komisijski izpit v torek, 29. 1. 2019, ob 9.00; nekomisijski v ponedeljek, 28. 1. 2019, ob 11.00 (za študenti, ki opravljajo izpit pri Leksikologiji).

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika – dvodisciplinarni
Vpisna št Pisno
18150394 52 % (5)
18170476 97 % (10)
18850352 Komisija
18151072 Ni pristopil.
18160163 52 % (5)

K ustnemu izpitu pristopi študent, ki je opravil pisni del, in sicer v sredo, 30. 1. 2019, ob 9.00. Komisijski izpit bo v torek, 29. 1. 2019, ob 9.00.

Ogled testov na govorilnih urah v sredo, 30. 1. 2019, ob 9.15.

Če je v objavi kakšna napaka, me o tem prosim obvestite.

Saška Štumberger

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

Pripomba: izpit bo potekal dva dneva, v ponedeljek in torek, ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi …

I. Dne: pon, 28. 1. 2018 , od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Motivi in teme
URA: 15.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 10

PREDMET: Literarna interpretacija
URA: 18.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:9

PREDMET: Pripovedno besedilo
URA: 20.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

II. Dne: tor, 29. 1. 2018 , od 8.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman, PK1
URA: 8.00
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 2

PREDMET: Sodobni slovenski roman – dvod.
URA: 8.30
ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Pisni del izpita iz slovenske frazeologije bo v četrtek, 24. 1. 2019, ob 14h v pred. 18, ustni del bo v petek, 25. 1. 2019, ob 11h v kabinetu.
Pisni izpit iz normativnega, jezikovno- in besedilnovrstnega urejanja besedila bo v petek, 25. 1. 2019, ob 11h.

Ustni izpiti pri Saški Štumberger 23. 1. 2019 (Zgodovina slov. jezika in jezikoslovja, Uvod v študij jezika)

Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja
Ustni izpit v sredo, 23. 1. 2019, ob 9. uri.
Uvod v študij jezika – D – izbirni
Dvopredmetni študenti začnejo z izpiti ob 9.45.
Ob 9.45 priimki od AN do KL (7 študentov):
18180175
18180310
18180177
18180315
18180316
18180317
18180180

Ob 11.00 priimki od KO do ŠT (7 študentov):
18180182
18180323
18181144
18180190
18180326
18181140
18180195

Uvod v študij jezika
Enopredmetni študenti začnejo z izpiti ob 12.30.
Ob 12.30 priimki od BA do KL (7 študentov):
18180298
18180299
18180300
18160601
18180301
18160414
18160610

Ob 14.00 priimki od KL do ŽE (7 študentov):
18181089
18161129
18180303
18180975
18170268
18181091
18150038

Če najdete v najavi napako, me prosim obvestite.
Saška Štumberger

Projekt Wikivir 2019

Pri projektu Leposlovna klasika na Wikiviru, ki ga financira Ministrstvo za kulturo,  sodeluje trenutno  dvajset študentov. Za prednostno korekturo so pripravljeni naslednji slovenski romani:

To pa seveda še ni vse. Vabljeni k sodelovanju. — miran hladnik

Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi!

Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali? Raziskujete na področju jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na 55. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Tema Seminarja je 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (100-letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in priključitve Prekmurja ter slovenska književnost med obema vojnama). Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 1. do 13. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev https://centerslo.si/seminar-sjlk/.

.

Ponujamo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni datum nastopa je ponedeljek, 8. 7. 2019. V 20-minutnem predavanju na razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo Seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 20. februarja 2019 na naslov damjan.huber@ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili do 5. marca 2019. Avtorice in avtorji sprejetih povzetkov boste morali nato najpozneje do 5. aprila 2019 pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj seminarska monografija izide pred prireditvijo.

Lepo pozdravljeni.
Predsednica 55. SSJLK
izr. prof. dr. Mojca Smolej

Strokovna sodelavca 55. SSJLK
dr. Damjan Huber
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič

Prisrčno vabljeni na pesniško branje

Prisrčno vabljeni na pesniško branje

 

PREDPRIHODNJI ČAS

 

programa Kreativnega Pisanja  

študentk in študentov magistrskega študija

Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

pod mentorstvom prof. dr. Borisa A. Novaka,

 

ki bo v sredo, 16. januarja 2019, ob 20. uri

v Društvu slovenskih pisateljev,

Tomšičeva 12, Ljubljana.

 

Poleg pesmi v slovenščini, ki so nastale v seminarskih skupinah enopredmetnega programa in pedagoškega modula, bomo imeli priložnost slišati tudi pesmi tujih študentk in študentov na študijski izmenjavi . Večer bodo s pesniškim branjem obogatili starejši kolegi in kolegice različnih generacij:

Aleš Berger, Vinko Möderndorfer, Aleš Šteger, Petra Koršič, Laura Repovš, Veronika Šoster, Lara Vurnik in Boris A. Novak.

Za glasbo bo poskrbela Sofja-Agnessa Yakuntsova, mlada pesnica in violinistka, sicer študentka prvega letnika primerjalne književnosti.

Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju

Vabilo k prijavi izvirnih znanstvenih prispevkov

Maribor, 14. in 15. november 2019

Vabimo vas, da se udeležite 7. Mednarodnega znanstvenega srečanja mladih humanistov z naslovom Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju, ki bo potekalo 14. in 15. novembra 2019. Konferenco organizirata Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije in Slavistično društvo Maribor. Tokrat bo dogodek potekal na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, 2000 Maribor).

Vabilo in prijavnica – Maribor – 2019 – slovensko (pdf)

 

Migration in the Slavic World in the 20th and 21st Century – Maribor 2019 – Call for Papers and Application Form (pdf)

 

Projekt Glas študentov

Pozdravljeni,

 

»Dragocenost osebnih zgodb je v njihovi resničnosti. Kaže nam človeško različnost in nas opozarja, da smo drug drugemu lahko najboljši učitelji.«

Populacija oseb s posebnimi potrebami je zelo raznolika v svojih primanjkljajih in potrebah. Kdo le, ve o tem več, kot one same in ljudje, ki so z njimi vsak dan v stiku? Ravno zato se nam zdi pomembno, da vsi, ki ste se prepoznali v zgornjem opisu nam, tutorjem za študente s posebnimi potrebami, posredujete svoje zgodbe z vsakdana, da skupaj z vami osvetlimo to temo še z malce bolj osebnega vidika. S tem pa opozorimo, da je vsaka oseba individuum s svojimi potrebami in ima ne glede na »primanjkljaje« vsak, ki naj bi imel posebne potrebe, tudi svoja močna področja.

 

V okviru tutorstva za študente s posebnimi potrebami Filozofske fakultete, se bo v prihodnjih mesecih, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto, odvil projekt Glas študentov. Ta se bo zaključil z enodnevnim simpozijem, na temo posebnih potreb v učnem procesu, ki bo potekal na Filozofski fakulteti predvidoma v mesecu maju. Del tega dogodka bodo tudi izpovedi osebnih zgodb iz vsakdana oseb s posebnimi potrebami.

 

Pomembno se nam zdi, da se o tej temi ne govori le iz strokovnega vidika, ampak da ponudimo glas tudi osebam, ki bi radi spregovorili in z bralci delili delček svoje zgodbe.

Naprošamo vas, da sporočilo posredujete vsem članom in še komu, za katerega menite, da bi želel, da tudi njegova zgodba dobi svoj glas.

Rok oddaje osebnih zgodb v pisni obliki: 25.2.2019

Dolžina napisanega: polovica lista formata A4

Za pošiljanje zgodb in dodatne informacije smo dosegljivi na: publikacija.ff@gmail.com

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo.

 

 

 

Razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Spoštovani kolegi, na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen razpis za prvo zaposlitev učiteljev začetnikov, starih do 29 let:

 

/RAZPIS/ Nova zaposlitvena priložnost za učitelje začetnike in začetnike pomočnike vzgojiteljev. Objavili smo razpis “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2019″, ki omogoča zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov in 61 učiteljev začetnikov starih do 29 let. Rok za oddajo prijav je 22. januar 2019 do 11. ure. Podrobnosti in prijavni obrazci so objavljeni na naši spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10605/

 

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Študente pri predmetih Didaktika književnosti, Didaktika književnosti  – seminar in Književnost za šolsko rabo obveščam, da v petek, 4. 1. 2019, ne bomo imeli pouka. Srečamo se torej naslednji petek, 11. 1., in nadaljujemo s predvidenim programom. Izpit iz KŠR bo v ponedeljek, 21.1., ob 16h, v predav. 4. Gradivo je na visu.

 

Študenti, ki obiskujete Pedagoško prakso pri pouku KN ob torkih, boste seminar 8. 1. 2019 imeli po programu. Za interni pisni preizkus se vam ni treba prijavljati. Gradivo je na visu.

 

Vsem želim vesele praznike in veliko uspehov v novem letu. Boža Krakar Vogel

 

 

SKLADNJA – VAJE

V sredo, 19. 12. 2018, zaradi zasedenosti predavalnic dodatnih vaj NE bomo imeli.

V sredo bodo (le) redne vaje, in sicer  po urniku (med 8h in 9.30).

Ker si kar nekaj študentov želi dodatnih vaj še pred kolokvijem, imamo lahko vaje 3. ali 4. 1., ko bo kar nekaj predavalnic (preverjeno) praznih.

Študente naprošam, da mi čimprej sporočite, ali bi imeli dodatne vaje 3. oz. 4. 1. (dopoldan).

Mojca Smolej

Mednarodni praznik žensk: POVABILO K SODELOVANJU

Drage študentke in študenti slovenistike!

 

Letošnji dan žena bomo obeležile malo drugače kot do sedaj in sicer z medoddelčno razstavo! Razstava, ki se bo otvorila en dan pred mednarodnim praznikom, 7. marca 2019, bo namenjena predstavljanju uspešnih, a manj poznanih slovenskih in tujih družboslovk, humanistk in jezikoslovk.

Vsak oddelek bo razstavljal po eno slovensko in eno tujo predstavnico.

 

Kateri 2, se sprašujete?

O tem boste odločali vi! :)

 

Organizatorke razstave, predstavnice v ŠOFF in ŠSFF vas zato prosimo, da nam sporočite, katere so po vašem mnenju izjemne slovenske in tuje slovenistke, ki bi jih radi na razstavi predstavili širši javnosti.

 

Vaše predloge z utemeljitvami sprejemamo do 20. decembra 2018 na elektronski naslov 8.marec.ff@gmail.com.

 

__________________________________________________________________________________

 

International Women’s Day: AN INVITATION TO PARTICIPATE

 

Dear, students of Slovenian studies!

 

This year’s Women’s Day will be commemorated in a slightly different way than usually; with a cross-departmental exhibition!

The exhibition, which will open one day before the international holiday, on the 7th of March 2019, will be dedicated to the presentation of successful but less known Slovene and foreign female social scientists, humanists and linguists. Each department will exhibit one Slovene and one foreign woman representative.

 

Which 2, you ask?

Well, the decision depends on you :)

 

The organizers of the exhibition, representatives in ŠOFF and ŠSFF, would therefore like to ask you voice your opinion on which outstanding Slovene and foreign woman Slovenian language experts should be presented to the general public on this exhibition.

 

Send us your argumented suggestions by the 20th of December 2018 to the e-mail 8.marec.ff@gmail.com.

 

SL2: Znanstvena in strokovna terminologija – sprotno obvestilo

Pozdravljene, glede na to, da smo zadnjič sklenile, da se še enkrat v tem koledarskem letu dobimo ta četrtek, 13. decembra, moram žal zaradi še drugih obveznosti to zadnje letošnje predavanje (seminar) prestaviti na četrtek, 20. decembra dobimo se po urniku v kabinetu 210A.  Do takrat pa prosim pripravite čim več uporabnih jezikoslovnih terminov z razpoložljivimi opredelitvami, da jih bomo skupaj pokomentirali. Prof. dr. Andreja Žele

Izvajanje obveznosti pri Saški Štumberger

Obveščam vas, da bodo ta teden obveznosti potekale po urniku. Pri vajah iz leksikologije je na vrsti druga skupina, o predstavitvi seminarjev pri Uvodu v študij jezika se bomo dogovorili na srečanju, za vaje pri predmetih, ki jih izvajamo kot konzultacije, pa predlagam:

Znanstvena in strokovna terminologija: oddaja referatov do 12. 12., predstavitve 13. 12., 20. 12., 3. 1. 2019.

Zgodovina jezika in jezikoslovja: oddaja predstavitev do 19. 12., predstavitve 21. 12., seminarske naloge do 9. 1., poprava 11. 1. 2019.

Poglavja iz frazeologije: frazemi v slovarju – oddaja do 12. 12., predstavitve 13. 12. 2018.

Pri načrtovanju obveznosti sem upoštevala vaše predloge. Če sem kaj pozabila ali vam kateri od terminov ne ustreza, prosim, da me na to opozorite po e-pošti.

Saška Štumberger

Učitelj slovenskega in angleškega jezika na francoski osnovni šoli v Ljubljani

OPIS DELA: poučevanje slovenščine kot maternega in tujega jezika, poučevanje angleščine ter likovne umetnosti v angleščini

TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas, 12 mesecev, nadomeščanje delavke na porodniški

VRSTA ZAPOSLITVE: krajši delovni čas, 20h/teden

NAČIN PRIJAVE: po el. pošti na secretariat@efljubljana.com ali na poštni naslov

Kontaktna oseba: ga. Jasmina Erjavec, tel. 01 429 14 99

OPOMBE: sprejemamo prijave absolventov; prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu z otroki; osnovno znanje francoskega jezika je dodaten plus pri prijavi

Prijave sprejemamo do torka, 11. decembra 2018.

 

Mednarodna francoska šola v Ljubljani/Ecole française de Ljubljana
Ul. Dušana Kraigherja 2
1000 Ljubljana

http://www.efl.si/

Vabilo na Svetovne dneve na FF – Klanec in Tisoč ur bridkosti …

Prisrčno vabljeni v ponedeljek, 3. 12., v predavalnico 4 v pritličju Filozofske fakultete:

ob 18. uri bomo igrali družabno igro Klanec, ob 19. uri pa si ogledali film Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja Dušana Moravca in Matjaža Pikala, s pogovorom z ustvarjalcem na koncu. Več na https://centerslo.si/na-tujih-univerzah/kulturni-projekti/#Cankar

Sodelavci Centra za slovenščino

Odsotnost Saške Štumberger do 6. 12. 2018

Obveščam vas, da do četrtka, 6. 12., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina,  ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 12. 12. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine, dogovorjene obveznosti pri Znanstveni in strokovni terminologiji se premaknejo za en teden (oddaja predstavitev na 12. 12., prvi del predstavitev na 13. 12.).

Saška Štumberger

SL2: Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Obveščam, da v torek, 27. 11., odpade predavanje Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika. Hkrati prosim, če imate do naslednjega predavanja, 4. 12., pripravljene odstavke besedil z izbranega strokovnega področja (za skupno terminološko analizo glagolskih zvez) v seminarskem delu. Prof. dr. Andreja Žele

Odsotnost Saške Štumberger

Obveščam vas, da do četrtka, 29. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina,  ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 5. 12. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine, dogovorjene obveznosti pri Znanstveni in strokovni terminologiji se premaknejo za en teden (oddaja predstavitev na 5. 12., prvi del predstavitev na 6. 12.).

Saška Štumberger

Fonetično-logopedsko predavanje profesorjev dr. Josepha P. Stembergerja in dr. Barbare May Bernhardt iz Kanade (28. 11. 2018)

Drage študentke, študentje, kolegice in kolegi!

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto (vodja doc. dr. Damjana Kogovšek) bomo v sredo, 28. 11. 2018, ob 10.30 v predavalnici 2 na našem Oddelku gostili profesorja iz Kanade, ki bosta imela predavanja v okviru predavanj Fonetike in fonologije slovenskega knjižnega jezika; tema predavanja bo uvod v nelinearno fonologijo in klinična aplikacija – SLT-test.

Gostujoča profesorja dr. Joseph P. Stemberger, Ph.D., Department of Linguistics (jezikoslovec) in dr. Barbara May Bernhardt, Ph.D., Professor, School of Audiology and Speech Sciences (logopedinja) prihajata z ugledne kanadske univerze University of British Columbia.

Oba profesorja sta vpeta v veliko mednarodnih projektov, še posebej se ukvarjata z otrokovim fonološkim in govornim razvojem, še posebej razvoj predšolskih otrok, in sicer primerjalno med različnimi jeziki (angleško, nemško, slovensko, kitajsko, arabsko govorno področje). S tovrstnimi raziskavami oz. analizami želita ugotoviti in definirati sistem fonološkega razvoja, globalno in specifično za posamezni jezik. Praktično pa to pomeni možnost za razvoj učinkovitega instrumentarija in uporabnega diagnostičnega sredstva za ugotavljanje fonoloških spretnosti kot kazalcev bodočega govornega razvoja.

Predavanje iz fonetike bo v slovenščini, klinična logopedska aplikacija pa v angleščini.

Izročki bodo tako v slovenskem kot tudi angleškem jeziku.

Lepo vabljeni.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Doc. dr. Damjana Kogovšek

Strokovno besedilo

Predavanje iz Strokovnega besedila bo v četrtek, 22. 11. 2018, zaradi službene poti v Zagreb odpadlo.

Za nadomeščanje odpadle ure se bomo dogovorili na naslednjem predavanju.

Mojca Smolej

Znanstveno besedilo

Prisotnost na predavanju iz Znanstvenega besedila je v torek, 20. 11. 2018, OBVEZNA.

Prisotnost se bo štela kot del obveznosti za opravljanje izpita.

Predavanje bo na Tobačni v čitalnici ob 11.40.

Mojca Smolej

Odpoved predavanj, vaj in govorilnih ur pri Saški Štumberger

Obveščam vas, da do srede, 21. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina, ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 28. 11. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine.

V petek, 23. 11., bomo Zgodovino slovenskega jezika jezika in jezikoslovja izvedli, kot je bilo dogovorjeno.

Saška Štumberger

Išče se IKT-študent

Pozdravljeni, iščemo IKT (informacijsko komunikacijskotehnološko) pismenega študenta ali diplomanta, zainteresiranega oz. odprtega za književnost, ki bi pomagal pri pripravi interaktivnega berila. Zainteresirani kandidati oz. kandidatke naj se oglasijo na urska.perenic@gmail.com , da vas bom lahko usmerila naprej. Hvala za hiter odziv in lep pozdrav!

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce:

Javni razpis za prosti delovni mesti prevajalec/lektor (m/ž) v Šoli za tuje jezike

Dolžnost se opravlja v nazivu PREVAJALEC VII/1 (civilna oseba), z začetkom v 28. plačnem razredu (začetna bruto plača brez dodatkov 1269,78 EUR). Delovni mesti sta v Šoli za tuje jezike Slovenske vojske, s sedežem Poljče, Begunje na Gorenjskem.
Podrobnosti razpisa

https://www.postanivojak.si/razpisi-za-vojaske-sluzbe

 

Wikivir 2019

Pri projektu Wikivir, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo, smo s korekturami, predvidenimi za letos, zaključili in tipkanje plačali. Odpiramo načrt za 2019. Veterani in novi sodelavci s študentskimi
napotnicami vabljeni k sodelovanju in k vpisu na seznam sodelavcev. Na seznam neurejenih del sproti z dLiba dodajamo sveže digitalizirane romane. Trenutno so prosti npr. Tone BrdarVelika ljubezen: Roman iz preteklih dni, Domovina 1936/37; Albin PrepeluhMina: Roman, SN 1910 (pretipkati še od poglavja 13 do 32); Fran GovekarSvitanje, SN 1920 št. 44 sl.; Luka Svetec: Vladimir i KosaraSlovenska bčela 1851 dLib št. 1, str. 4, str. 19, 35, 51, 69; Engelbert GanglSad greha, Drama, 1901. -- miran hladnik

Razpis Erasmus+ za študijsko izmenjavo 2019/2020 in razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020

Na spletni strani mednarodne pisarne sta objavljena Erasmus+ razpis za študijske izmenjave in Erasmus+ razpis za prakso za leto 2019/2020.

Študentje natisnjeno prijavo oddate oddelčni koordinatorici Mojci Smolej.

Rok za prijavo preko VISa in natisnjene prijave s prilogami na oddelku (pri oddelčni koordinatorici) je do vključno torka 18. 12. 2018.

Pripravljamo tudi informativni dan za zainteresirane študente, ki bo v petek 23. 11. 2018 ob 14. uri v predavalnici št. 15.

Mojca Smolej

POZIV za oddajo vlog za gostovanje na Ohio State University

POZIV
za oddajo vlog za gostovanje v Centru za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v letu 2019
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
glavni namen »Slovenske raziskovalne iniciative« v partnerstvu s Centrom za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v Columbusu (Center for Slavic and East European Studies ‒ Ohio State University) je izmenjava slovenskih in severnoameriških raziskovalk in raziskovalcev. V okviru iniciative je za slovensko stran vsako leto na voljo enomesečno gostovanje v Columbusu. Omenjena Center in Državna univerza gostujočim slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem omogočita bivalni in delovni prostor ter dostop do ustanov in gradiv, pomembnih za njihovo raziskovanje, na primer do knjižnic in posebnih zbirk. Okvirni termin naslednjega gostovanja je leto 2019. Dejanski termin enomesečnega gostovanja določita izbrana kandidatka/kandidat in Center.
Prosimo, da svoje vloge s kratko obrazložitvijo načrtovanega dela (največ dve strani), šifro raziskovalke/raziskovalca in življenjepisom, ki je osredotočen zgolj na opis področja raziskovalnega dela in pet najpomembnejših rezultatov (največ ena stran), do 20. decembra 2018 pošljete na naslov: drago.kunej@zrc-sazu.si. Priporočamo, da pred prijavo poizveste (npr. na spletnih straneh kot http://library.osu.edu/), katera gradiva na Državni univerzi v Ohiu ali v bližnjih ustanovah (npr. Državni univerzi v Clevelandu) bi bila lahko relevantna za vašo raziskavo.
Vloge bo pregledala tričlanska komisija: dr. Drago Kunej (ZRC SAZU) kot predsednik, dr. Žarko Lazarević (Inštitut za novejšo zgodovino) in dr. Michael Biggins (Society for Slovene Studies). Izbrana bo najvišje ocenjena vloga.
S spoštovanjem in pozdravi,
Žarko Lazarević,
Michael Biggins,
Drago Kunej
V Ljubljani, 6. 11. 2018

Vabilo na 37. simpozij Obdobja – Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski

Vabimo vas na slovesni začetek 37. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, ki bo v četrtek, 15. 11. 2018, ob 9.00 v Zbornični dvorani glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, glavni vhod), ter na predavanja, ki bodo prav tako potekala v prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12). Program dvodnevnega 37. simpozija Obdobja, na katerem bo 31 udeležencev iz 5 držav predstavilo 30 referatov, si lahko ogledate na https://centerslo.si/simpozij-obdobja/37-simpozij-obdobja/program-37-simpozija-obdobja/. Kot poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.

 

Prireditev prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Predsednika 37. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Urška Perenič in izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič, strokovna sodelavca 37. simpozija Obdobja dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič.

 

OBVESTILO RED. PROF. DR. BOŽE KRAKAR VOGEL GLEDE NADOMEŠČANJA IZR. PROF. DR. ALENKE ŽBOGAR V ČASU NJENE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

V času bolniške odsotnosti izr. prof. dr. Alenka Žbogar bom prevzela nekatere njene predmete po nekoliko spremenjenem urniku:

Tisti, ki imate seminar pri predmetu Književnost za šolsko rabo (E in D), boste prihajali ob torkih ob 18h v predav. 4.  Pridružili se boste študentom, ki imajo takrat seminar  Pedagoška praksa pri meni. Začeli bomo 13. 11.

Drugo:

-        Didaktika književnosti: 1h predavanj ob petkih ob 14h! v predav. 18

-        Didaktika književnosti, seminar za 1. l. E, 1h: petek, 14.50 – 15. 15. 35., predav. 18.

-        Književnost za šolsko rabo – predavanja za E in D, 15. 40  – 17. 10 (2 uri), ob petkih, predav. 02.

Petkove dejavnosti se začnejo 16. 11. 2018.

Pedagoška praksa se bo izvajala v poletnem semestru predvidoma pri prof. dr. Alenki Žbogar.

Glede izpitov idr. se bomo naknadno dogovarjali s prof. Žbogarjevo.

Na svidenje naslednji teden.

Prof. dr. Boža Krakar Vogel

Znanstveno besedilo

V torek, 6. 11. 2018, bomo pri Znanstvenem besedilu določili datume izpitov oz. predstavitev seminarskih nalog, zato je udeležba na uri zelo priporočljiva.

20. 11. 2018 je udeležba na predavanju obvezna!

Mojca Smolej

Seminar iz didaktike slovenskega jezika

Spoštovani študenti,

seminar iz didaktike slovenskega jezika v petek, 2. novembra 2018, zaradi kolektivnega dopusta odpade. V petek, 9. novembra 2018, bo tako seminar potekal za študente enopredmetnega študija.

Še enkrat vsem želim lepe praznične dneve in čim manj dežja. Jerca Vogel

Literatura in mediji ter Literatura in kulturne ustanove (Urška Perenič)

Pri obeh predmetih je predviden tudi obisk medijskih ustanov oz. terensko delo. V letošnjem študijskem letu 2018/19 sem se v dogovoru z vami, študentkami in študenti, na izbranih medijskih ustanovah dogovorila za obiske ob ponedeljkih in torkih (prijazno prosim, da zraven upoštevate, da se moramo kot obiskovalci tudi mi do neke mere prilagoditi gostiteljem). Točka 3., s katero sem vas v grobem seznanila na zadnjem srečanju, bo naknadno dopolnjena. Kot je tudi razvidno iz urnika, nobeno predavanje oz. seminar ne odpade, ampak ga nadomešča obisk ustanove.

Upam, da bodo ti trije obiski oz. delo na terenu za vse vas zanimivo in navdihujoče!

1. Pon., 26. 11. obisk na RTV (namesto 9. 11.)

 • 9.00: sprejem pri kulturni urednici, scenaristki in režiserki Maji Didović Bahar,
 • 9.45: spremljanje snemanja oddaje Umetni raj v studio,
 • 11.00: sprejem pri kulturnem novinarju Boštjanu Jurečiču, obisk kulturne redakcije.

2. Pon., 3. 12.:, obisk na MK (namesto 16. 11.)

 • 13.00: sprejem pri vodji uredništva učbenikov Alenki Kepic Mohar s predstavitvijo.

3. [Tretji obisk bo potekal v 3 oz. 4 skupinah, v katere se bomo razdelili naknadno; predvidena sta dva obiska, za dve skupini v torek 27. 11., za preostali dve v torek 4. 12. Vsak posamezni obisk vključuje sprejem pri odgovorni urednici na radiu s predstavitvijo, aktivno sodelovanje študentov pri delavnicah pri pripravi kulturnih novic, spremljanje produkcije. Za posamezno srečanje si rezervirajte predvidoma 4 ure.]

K posameznim obiskom je treba pripraviti kratka poročila, ki jih lahko oddate do izteka semestra. Za morebitna vprašanja sem na voljo po e-pošti in v času gov. ur. Prav lep pozdrav vsem!

Vabilo na predstavitev študentskega projekta (ŠIPK)

V ponedeljek, 22. 10., bomo ob 10.30  v pred. 4 na Filozofski fakulteti UL predstavili Študentski inovativni projekt za družbeno korist, znan pod kratico ŠIPK, z naslovom Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP), ki je trajal od 1. marca do 30. junija 2018.

Naš zunanji partner je bila Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok, mentorice in študentje pa so poleg s FF bili tudi s Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) in Naravoslovnotehniške fakultete (NTF). Osnovni cilji projekta so bili: zasnova interaktivnega slovarskega sestavka in izdelava spletne aplikacije s celostno grafično podobo za interaktivni (tematski) narečni slovar katerega koli (slovenskega) narečnega govora in pomoč domačinom pri začetku izdelave narečnega slovarja govora Loškega Potoka. Aplikacija je dosegljiva na naslovu: http://slovar-orodja.si/.

Prijazno vabljeni!

prof. dr. Vera Smole (nosilka projekta)

Obvestilo glede vaj pri predmetu Fonetika in fonologija SKJ in govorilne ure pri izr. prof. dr. H. Tivadar v ponedeljek, 15. 10. 2018

Drage študentke in dragi študentje!

Kot ste že bili obveščeni na predavanjih v preteklih tednih, bomo imeli najmanj v naslednjih 2 tednih vaje vsi skupaj ob sredah od 8.00 do 9.00 v predavalnici 2. O začetku vaj v fonolaboratoriju boste obveščeni pravočasno, takoj ko bo novi redni asistent lahko nastopil službo. O izvedbi seminarja se bomo z enopredmetniki dogovorili to sredo.

Govorilnih ur jutri, tj. v ponedeljek, 15. 10. 2018, ne bo zaradi sestanka na MIZŠ v zvezi s študenti s posebnim statusom, zato bodo četrtkove govorilne ure vsaj za 1 uro daljše (12.30–14.30).

Prosim za razumevanje.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Seminar iz didaktike slovenskega jezika

Spoštovani študenti 2. letnika pedagoškega magistrskega študija slovenistike,

kot smo se dogovorili na predavanjih v ponedeljek, bo prvo seminarsko srečanje prihodnji petek, tj. 19. 10. 2018, in sicer za študente enopredmetnega študija. Jutri, tj. v petek, 12. 10., pa se lahko – če imate kakršno koli vprašanje, povezano z obveznostmi pri predmetu ali s svojimi posebnimi študijskimi okoliščinami – v času seminarja in med rednimi govorilnimi urami oglasite pri meni v kabinetu 210.

Lepo vas pozdravljam.
Jerca Vogel

Obvestilo izr. prof. dr. A. Žbogar vsem SL 2 E, D (pedagoška)

Spoštovane študentke, dragi študenti pedagoške magistrske slovenistike!

Dovolite mi, da vam ob začetku študijskega leta 2018/19 nanizam nekaj osnovnih informacij v zvezi z organizacijo, strukturo in obveznostmi pri mojih predmetih.

Za enopredmetne in dvopredmetne pedagoške sloveniste (1. in 2. letnik) bom v zimskem in poletnem semestru izvajala naslednje predmete.

 • Didaktika književnosti:
  • Za dvopredmetne 2. letnik: 15 ur predavanj v zimskem semestru (ob petkih v p. 18); 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102);
  • Za enopredmetne 1. letnik: 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v zimskem semestru (ob petkih v p. 18) in 15 ur predavanj v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102)[1].
 • Izpit: Na pisni izpit iz DK lahko pristopite le v poletnih in/ali jesenskih rokih. Zimski roki so namenjeni lanskim študentom. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature DK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Dodatna gradiva za sprotno delo (obrazec za podrobno opazovanje učne ure, vzorec učne priprave ipd.).
 • Individualna pedagoška praksa na osnovni/srednji šoli:
  • Za enopredmetne 2. letnik (hospitacije, nastopi, ZS): 15 dni, 3 tedne čim bolj strnjeno v času od oktobra do konca novembra 2018 (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva so objavljena na visu. Po končani praksi se na refleksivno evalvacijskem pogovoru oglasite pri A. Žbogar. Prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.);
  • Za dvopredmetne 1. letnik (hospitacije, nastopi, PS): 5 delovnih dni (od marca do konca junija 2019). (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva bodo objavljena na visu.)
 • Izpit: Ocenjujeta učiteljica mentorica in podpisana. Takoj po končani praksi se oglasite pri A. Žbogar na refleksivno evalvacijskem pogovoru. Na pogovor prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.
 • Gradiva na visu:
  • Pedagoška praksa 18/19 – nekaj napotkov (PPT s preko 57 drsnicami, kjer pojasnjujem zgradbo, organizacijo, namen, cilje, vsebine itd. prakse);
  • Pismo mentorjem 18/19;
  • Dnevnik prakse 18/19 (tj. dnevnik prakse na šoli, ki ga redno izpolnjujete in ga izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega s strani mentorja prinesete na individualni refleksivno-evalvacijski razgovor z A. Žbogar v času njenih govorilnih ur takoj po končani praksi). 
 • Književnost za šolsko rabo:
  • za dvopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 15 ur seminarja (ZS ob torkih 019);
  • za enopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 30 ur seminarja (ZS ob torkih 019).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v zimskih, poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KŠR 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje).
 • Kompetence pri pouku književnosti:
  • Za enopredmetne[2] sloveniste: 15 predavanj in 15 seminarja (v PS ob sredah v pred. 2).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KPK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Gradiva v zvezi z govornim nastopom, razlagalnim, domišljijskim spisom, razlagalnim in razpravljalnim esejem ipd.

Vsa nadaljnja in bolj izčrpna navodila v zvezi s študijsko literaturo in seminarskimi obveznostmi pri mojih pedagoških predmetih boste prejeli na prvem srečanju. S predavanji in seminarji bom začela predvidoma po 22. 10. 2018, točni datumi prvih srečanj bodo objavljeni na oddelčni spletni strani.

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo elektronsko. Želim vam uspešen študij in vas prijazno pozdravljam! Srečno, Alenka Žbogar

[1] Vaje iz DK v poletnem semestru izvaja red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, prav tako vaje iz Opazovalne prakse pri obeh specialnih didaktikah.

 

Škrabčeva nagrada prof. dr. Andreji Žele

Nagrado ustanove patra Stanislava Škrabca letos prejme red. prof. dr. Andreja Žele, iskrene čestitke!

Podelitev bo 25. oktobra v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Ob isti priložnosti bodo podeljene tudi štipendije petnajsti generaciji štipendistov Ustanove Stanislava Škrabca.