Arhiv kategorij: Obvestila

SL2: Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika

Obveščam, da v torek, 27. 11., odpade predavanje Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika. Hkrati prosim, če imate do naslednjega predavanja, 4. 12., pripravljene odstavke besedil z izbranega strokovnega področja (za skupno terminološko analizo glagolskih zvez) v seminarskem delu. Prof. dr. Andreja Žele

Odsotnost Saške Štumberger

Obveščam vas, da do četrtka, 29. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina,  ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 5. 12. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine, dogovorjene obveznosti pri Znanstveni in strokovni terminologiji se premaknejo za en teden (oddaja predstavitev na 5. 12., prvi del predstavitev na 6. 12.).

Saška Štumberger

Fonetično-logopedsko predavanje profesorjev dr. Josepha P. Stembergerja in dr. Barbare May Bernhardt iz Kanade (28. 11. 2018)

Drage študentke, študentje, kolegice in kolegi!

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto (vodja doc. dr. Damjana Kogovšek) bomo v sredo, 28. 11. 2018, ob 10.30 v predavalnici 2 na našem Oddelku gostili profesorja iz Kanade, ki bosta imela predavanja v okviru predavanj Fonetike in fonologije slovenskega knjižnega jezika; tema predavanja bo uvod v nelinearno fonologijo in klinična aplikacija – SLT-test.

Gostujoča profesorja dr. Joseph P. Stemberger, Ph.D., Department of Linguistics (jezikoslovec) in dr. Barbara May Bernhardt, Ph.D., Professor, School of Audiology and Speech Sciences (logopedinja) prihajata z ugledne kanadske univerze University of British Columbia.

Oba profesorja sta vpeta v veliko mednarodnih projektov, še posebej se ukvarjata z otrokovim fonološkim in govornim razvojem, še posebej razvoj predšolskih otrok, in sicer primerjalno med različnimi jeziki (angleško, nemško, slovensko, kitajsko, arabsko govorno področje). S tovrstnimi raziskavami oz. analizami želita ugotoviti in definirati sistem fonološkega razvoja, globalno in specifično za posamezni jezik. Praktično pa to pomeni možnost za razvoj učinkovitega instrumentarija in uporabnega diagnostičnega sredstva za ugotavljanje fonoloških spretnosti kot kazalcev bodočega govornega razvoja.

Predavanje iz fonetike bo v slovenščini, klinična logopedska aplikacija pa v angleščini.

Izročki bodo tako v slovenskem kot tudi angleškem jeziku.

Lepo vabljeni.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Doc. dr. Damjana Kogovšek

Strokovno besedilo

Predavanje iz Strokovnega besedila bo v četrtek, 22. 11. 2018, zaradi službene poti v Zagreb odpadlo.

Za nadomeščanje odpadle ure se bomo dogovorili na naslednjem predavanju.

Mojca Smolej

Znanstveno besedilo

Prisotnost na predavanju iz Znanstvenega besedila je v torek, 20. 11. 2018, OBVEZNA.

Prisotnost se bo štela kot del obveznosti za opravljanje izpita.

Predavanje bo na Tobačni v čitalnici ob 11.40.

Mojca Smolej

Odpoved predavanj, vaj in govorilnih ur pri Saški Štumberger

Obveščam vas, da do srede, 21. 11., odpadejo predavanja, vaje in govorilne ure. Skupina, ki je na vrsti pri vajah iz leksikologije (mislim, da druga), bo torej vaje opravila naslednji teden, tj. 28. 11. Predstavitve seminarjev pri Uvodu v študij jezika bomo premaknili na še proste termine.

V petek, 23. 11., bomo Zgodovino slovenskega jezika jezika in jezikoslovja izvedli, kot je bilo dogovorjeno.

Saška Štumberger

Išče se IKT-študent

Pozdravljeni, iščemo IKT (informacijsko komunikacijskotehnološko) pismenega študenta ali diplomanta, zainteresiranega oz. odprtega za književnost, ki bi pomagal pri pripravi interaktivnega berila. Zainteresirani kandidati oz. kandidatke naj se oglasijo na urska.perenic@gmail.com , da vas bom lahko usmerila naprej. Hvala za hiter odziv in lep pozdrav!

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce

Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce:

Javni razpis za prosti delovni mesti prevajalec/lektor (m/ž) v Šoli za tuje jezike

Dolžnost se opravlja v nazivu PREVAJALEC VII/1 (civilna oseba), z začetkom v 28. plačnem razredu (začetna bruto plača brez dodatkov 1269,78 EUR). Delovni mesti sta v Šoli za tuje jezike Slovenske vojske, s sedežem Poljče, Begunje na Gorenjskem.
Podrobnosti razpisa

https://www.postanivojak.si/razpisi-za-vojaske-sluzbe

 

Wikivir 2019

Pri projektu Wikivir, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo, smo s korekturami, predvidenimi za letos, zaključili in tipkanje plačali. Odpiramo načrt za 2019. Veterani in novi sodelavci s študentskimi
napotnicami vabljeni k sodelovanju in k vpisu na seznam sodelavcev. Na seznam neurejenih del sproti z dLiba dodajamo sveže digitalizirane romane. Trenutno so prosti npr. Tone BrdarVelika ljubezen: Roman iz preteklih dni, Domovina 1936/37; Albin PrepeluhMina: Roman, SN 1910 (pretipkati še od poglavja 13 do 32); Fran GovekarSvitanje, SN 1920 št. 44 sl.; Luka Svetec: Vladimir i KosaraSlovenska bčela 1851 dLib št. 1, str. 4, str. 19, 35, 51, 69; Engelbert GanglSad greha, Drama, 1901. -- miran hladnik

Razpis Erasmus+ za študijsko izmenjavo 2019/2020 in razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020

Na spletni strani mednarodne pisarne sta objavljena Erasmus+ razpis za študijske izmenjave in Erasmus+ razpis za prakso za leto 2019/2020.

Študentje natisnjeno prijavo oddate oddelčni koordinatorici Mojci Smolej.

Rok za prijavo preko VISa in natisnjene prijave s prilogami na oddelku (pri oddelčni koordinatorici) je do vključno torka 18. 12. 2018.

Pripravljamo tudi informativni dan za zainteresirane študente, ki bo v petek 23. 11. 2018 ob 14. uri v predavalnici št. 15.

Mojca Smolej

POZIV za oddajo vlog za gostovanje na Ohio State University

POZIV
za oddajo vlog za gostovanje v Centru za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v letu 2019
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
glavni namen »Slovenske raziskovalne iniciative« v partnerstvu s Centrom za slavistične in vzhodnoevropske študije Državne univerze v Ohiu v Columbusu (Center for Slavic and East European Studies ‒ Ohio State University) je izmenjava slovenskih in severnoameriških raziskovalk in raziskovalcev. V okviru iniciative je za slovensko stran vsako leto na voljo enomesečno gostovanje v Columbusu. Omenjena Center in Državna univerza gostujočim slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem omogočita bivalni in delovni prostor ter dostop do ustanov in gradiv, pomembnih za njihovo raziskovanje, na primer do knjižnic in posebnih zbirk. Okvirni termin naslednjega gostovanja je leto 2019. Dejanski termin enomesečnega gostovanja določita izbrana kandidatka/kandidat in Center.
Prosimo, da svoje vloge s kratko obrazložitvijo načrtovanega dela (največ dve strani), šifro raziskovalke/raziskovalca in življenjepisom, ki je osredotočen zgolj na opis področja raziskovalnega dela in pet najpomembnejših rezultatov (največ ena stran), do 20. decembra 2018 pošljete na naslov: drago.kunej@zrc-sazu.si. Priporočamo, da pred prijavo poizveste (npr. na spletnih straneh kot http://library.osu.edu/), katera gradiva na Državni univerzi v Ohiu ali v bližnjih ustanovah (npr. Državni univerzi v Clevelandu) bi bila lahko relevantna za vašo raziskavo.
Vloge bo pregledala tričlanska komisija: dr. Drago Kunej (ZRC SAZU) kot predsednik, dr. Žarko Lazarević (Inštitut za novejšo zgodovino) in dr. Michael Biggins (Society for Slovene Studies). Izbrana bo najvišje ocenjena vloga.
S spoštovanjem in pozdravi,
Žarko Lazarević,
Michael Biggins,
Drago Kunej
V Ljubljani, 6. 11. 2018

Vabilo na 37. simpozij Obdobja – Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski

Vabimo vas na slovesni začetek 37. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, ki bo v četrtek, 15. 11. 2018, ob 9.00 v Zbornični dvorani glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, glavni vhod), ter na predavanja, ki bodo prav tako potekala v prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12). Program dvodnevnega 37. simpozija Obdobja, na katerem bo 31 udeležencev iz 5 držav predstavilo 30 referatov, si lahko ogledate na https://centerslo.si/simpozij-obdobja/37-simpozij-obdobja/program-37-simpozija-obdobja/. Kot poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.

 

Prireditev prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Predsednika 37. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Urška Perenič in izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič, strokovna sodelavca 37. simpozija Obdobja dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič.

 

OBVESTILO RED. PROF. DR. BOŽE KRAKAR VOGEL GLEDE NADOMEŠČANJA IZR. PROF. DR. ALENKE ŽBOGAR V ČASU NJENE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

V času bolniške odsotnosti izr. prof. dr. Alenka Žbogar bom prevzela nekatere njene predmete po nekoliko spremenjenem urniku:

Tisti, ki imate seminar pri predmetu Književnost za šolsko rabo (E in D), boste prihajali ob torkih ob 18h v predav. 4.  Pridružili se boste študentom, ki imajo takrat seminar  Pedagoška praksa pri meni. Začeli bomo 13. 11.

Drugo:

-        Didaktika književnosti: 1h predavanj ob petkih ob 14h! v predav. 18

-        Didaktika književnosti, seminar za 1. l. E, 1h: petek, 14.50 – 15. 15. 35., predav. 18.

-        Književnost za šolsko rabo – predavanja za E in D, 15. 40  – 17. 10 (2 uri), ob petkih, predav. 02.

Petkove dejavnosti se začnejo 16. 11. 2018.

Pedagoška praksa se bo izvajala v poletnem semestru predvidoma pri prof. dr. Alenki Žbogar.

Glede izpitov idr. se bomo naknadno dogovarjali s prof. Žbogarjevo.

Na svidenje naslednji teden.

Prof. dr. Boža Krakar Vogel

Znanstveno besedilo

V torek, 6. 11. 2018, bomo pri Znanstvenem besedilu določili datume izpitov oz. predstavitev seminarskih nalog, zato je udeležba na uri zelo priporočljiva.

20. 11. 2018 je udeležba na predavanju obvezna!

Mojca Smolej

Seminar iz didaktike slovenskega jezika

Spoštovani študenti,

seminar iz didaktike slovenskega jezika v petek, 2. novembra 2018, zaradi kolektivnega dopusta odpade. V petek, 9. novembra 2018, bo tako seminar potekal za študente enopredmetnega študija.

Še enkrat vsem želim lepe praznične dneve in čim manj dežja. Jerca Vogel

Literatura in mediji ter Literatura in kulturne ustanove (Urška Perenič)

Pri obeh predmetih je predviden tudi obisk medijskih ustanov oz. terensko delo. V letošnjem študijskem letu 2018/19 sem se v dogovoru z vami, študentkami in študenti, na izbranih medijskih ustanovah dogovorila za obiske ob ponedeljkih in torkih (prijazno prosim, da zraven upoštevate, da se moramo kot obiskovalci tudi mi do neke mere prilagoditi gostiteljem). Točka 3., s katero sem vas v grobem seznanila na zadnjem srečanju, bo naknadno dopolnjena. Kot je tudi razvidno iz urnika, nobeno predavanje oz. seminar ne odpade, ampak ga nadomešča obisk ustanove.

Upam, da bodo ti trije obiski oz. delo na terenu za vse vas zanimivo in navdihujoče!

1. Pon., 26. 11. obisk na RTV (namesto 9. 11.)

 • 9.00: sprejem pri kulturni urednici, scenaristki in režiserki Maji Didović Bahar,
 • 9.45: spremljanje snemanja oddaje Umetni raj v studio,
 • 11.00: sprejem pri kulturnem novinarju Boštjanu Jurečiču, obisk kulturne redakcije.

2. Pon., 3. 12.:, obisk na MK (namesto 16. 11.)

 • 13.00: sprejem pri vodji uredništva učbenikov Alenki Kepic Mohar s predstavitvijo.

3. [Tretji obisk bo potekal v 3 oz. 4 skupinah, v katere se bomo razdelili naknadno; predvidena sta dva obiska, za dve skupini v torek 27. 11., za preostali dve v torek 4. 12. Vsak posamezni obisk vključuje sprejem pri odgovorni urednici na radiu s predstavitvijo, aktivno sodelovanje študentov pri delavnicah pri pripravi kulturnih novic, spremljanje produkcije. Za posamezno srečanje si rezervirajte predvidoma 4 ure.]

K posameznim obiskom je treba pripraviti kratka poročila, ki jih lahko oddate do izteka semestra. Za morebitna vprašanja sem na voljo po e-pošti in v času gov. ur. Prav lep pozdrav vsem!

Vabilo na predstavitev študentskega projekta (ŠIPK)

V ponedeljek, 22. 10., bomo ob 10.30  v pred. 4 na Filozofski fakulteti UL predstavili Študentski inovativni projekt za družbeno korist, znan pod kratico ŠIPK, z naslovom Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP), ki je trajal od 1. marca do 30. junija 2018.

Naš zunanji partner je bila Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok, mentorice in študentje pa so poleg s FF bili tudi s Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) in Naravoslovnotehniške fakultete (NTF). Osnovni cilji projekta so bili: zasnova interaktivnega slovarskega sestavka in izdelava spletne aplikacije s celostno grafično podobo za interaktivni (tematski) narečni slovar katerega koli (slovenskega) narečnega govora in pomoč domačinom pri začetku izdelave narečnega slovarja govora Loškega Potoka. Aplikacija je dosegljiva na naslovu: http://slovar-orodja.si/.

Prijazno vabljeni!

prof. dr. Vera Smole (nosilka projekta)

Obvestilo glede vaj pri predmetu Fonetika in fonologija SKJ in govorilne ure pri izr. prof. dr. H. Tivadar v ponedeljek, 15. 10. 2018

Drage študentke in dragi študentje!

Kot ste že bili obveščeni na predavanjih v preteklih tednih, bomo imeli najmanj v naslednjih 2 tednih vaje vsi skupaj ob sredah od 8.00 do 9.00 v predavalnici 2. O začetku vaj v fonolaboratoriju boste obveščeni pravočasno, takoj ko bo novi redni asistent lahko nastopil službo. O izvedbi seminarja se bomo z enopredmetniki dogovorili to sredo.

Govorilnih ur jutri, tj. v ponedeljek, 15. 10. 2018, ne bo zaradi sestanka na MIZŠ v zvezi s študenti s posebnim statusom, zato bodo četrtkove govorilne ure vsaj za 1 uro daljše (12.30–14.30).

Prosim za razumevanje.

Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Seminar iz didaktike slovenskega jezika

Spoštovani študenti 2. letnika pedagoškega magistrskega študija slovenistike,

kot smo se dogovorili na predavanjih v ponedeljek, bo prvo seminarsko srečanje prihodnji petek, tj. 19. 10. 2018, in sicer za študente enopredmetnega študija. Jutri, tj. v petek, 12. 10., pa se lahko – če imate kakršno koli vprašanje, povezano z obveznostmi pri predmetu ali s svojimi posebnimi študijskimi okoliščinami – v času seminarja in med rednimi govorilnimi urami oglasite pri meni v kabinetu 210.

Lepo vas pozdravljam.
Jerca Vogel

Obvestilo izr. prof. dr. A. Žbogar vsem SL 2 E, D (pedagoška)

Spoštovane študentke, dragi študenti pedagoške magistrske slovenistike!

Dovolite mi, da vam ob začetku študijskega leta 2018/19 nanizam nekaj osnovnih informacij v zvezi z organizacijo, strukturo in obveznostmi pri mojih predmetih.

Za enopredmetne in dvopredmetne pedagoške sloveniste (1. in 2. letnik) bom v zimskem in poletnem semestru izvajala naslednje predmete.

 • Didaktika književnosti:
  • Za dvopredmetne 2. letnik: 15 ur predavanj v zimskem semestru (ob petkih v p. 18); 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102);
  • Za enopredmetne 1. letnik: 15 ur predavanj in 15 ur seminarja v zimskem semestru (ob petkih v p. 18) in 15 ur predavanj v poletnem semestru (ob četrtkih v p. 102)[1].
 • Izpit: Na pisni izpit iz DK lahko pristopite le v poletnih in/ali jesenskih rokih. Zimski roki so namenjeni lanskim študentom. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature DK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Dodatna gradiva za sprotno delo (obrazec za podrobno opazovanje učne ure, vzorec učne priprave ipd.).
 • Individualna pedagoška praksa na osnovni/srednji šoli:
  • Za enopredmetne 2. letnik (hospitacije, nastopi, ZS): 15 dni, 3 tedne čim bolj strnjeno v času od oktobra do konca novembra 2018 (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva so objavljena na visu. Po končani praksi se na refleksivno evalvacijskem pogovoru oglasite pri A. Žbogar. Prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.);
  • Za dvopredmetne 1. letnik (hospitacije, nastopi, PS): 5 delovnih dni (od marca do konca junija 2019). (Individualno si poiščete učiteljico mentorico, na alenka.zbogar@ff.uni-lj.si pred odhodom na prakso sporočite mentoričine kontaktne podatke, pri M. Robida uredite zavarovanje, izpitni nastop najavite 3 delovne dni vnaprej na gornji el. naslov. V primeru, da si sami ne zmorete poiskati mentorja, nam to sporočite, poiskali vam ga bomo mi. Vsa gradiva bodo objavljena na visu.)
 • Izpit: Ocenjujeta učiteljica mentorica in podpisana. Takoj po končani praksi se oglasite pri A. Žbogar na refleksivno evalvacijskem pogovoru. Na pogovor prinesete izpolnjen, ožigosan in podpisan dnevnik prakse.
 • Gradiva na visu:
  • Pedagoška praksa 18/19 – nekaj napotkov (PPT s preko 57 drsnicami, kjer pojasnjujem zgradbo, organizacijo, namen, cilje, vsebine itd. prakse);
  • Pismo mentorjem 18/19;
  • Dnevnik prakse 18/19 (tj. dnevnik prakse na šoli, ki ga redno izpolnjujete in ga izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega s strani mentorja prinesete na individualni refleksivno-evalvacijski razgovor z A. Žbogar v času njenih govorilnih ur takoj po končani praksi). 
 • Književnost za šolsko rabo:
  • za dvopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 15 ur seminarja (ZS ob torkih 019);
  • za enopredmetne sloveniste: 30 ur predavanj (ZS ob petkih v 18) in 30 ur seminarja (ZS ob torkih 019).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v zimskih, poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KŠR 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje).
 • Kompetence pri pouku književnosti:
  • Za enopredmetne[2] sloveniste: 15 predavanj in 15 seminarja (v PS ob sredah v pred. 2).
 • Izpit: Na pisni izpit lahko pristopite v poletnih in/ali jesenskih rokih. Pogoj za pristop k pisnemu delu izpita je opravljen seminar: oddana in pred sošolci zagovarjana seminarska naloga.
 • Gradiva na visu: seznam študijske literature KPK 18/19 z napotki za izdelavo seminarske naloge in seznam seminarskih tem z roki za izdelavo (od novembra dalje). Gradiva v zvezi z govornim nastopom, razlagalnim, domišljijskim spisom, razlagalnim in razpravljalnim esejem ipd.

Vsa nadaljnja in bolj izčrpna navodila v zvezi s študijsko literaturo in seminarskimi obveznostmi pri mojih pedagoških predmetih boste prejeli na prvem srečanju. S predavanji in seminarji bom začela predvidoma po 22. 10. 2018, točni datumi prvih srečanj bodo objavljeni na oddelčni spletni strani.

Za dodatna pojasnila sem vam na voljo elektronsko. Želim vam uspešen študij in vas prijazno pozdravljam! Srečno, Alenka Žbogar

[1] Vaje iz DK v poletnem semestru izvaja red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, prav tako vaje iz Opazovalne prakse pri obeh specialnih didaktikah.

 

Škrabčeva nagrada prof. dr. Andreji Žele

Nagrado ustanove patra Stanislava Škrabca letos prejme red. prof. dr. Andreja Žele, iskrene čestitke!

Podelitev bo 25. oktobra v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Ob isti priložnosti bodo podeljene tudi štipendije petnajsti generaciji štipendistov Ustanove Stanislava Škrabca.

 

 

Slovar sopomenk sodobne slovenščine na Lingvističnem krožku

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI

vabi na 1158. sestanek
v ponedeljek, 15. oktobra 2018, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Predavali bosta:
dr. Polona Gantar in dr. Špela Arhar Holdt,

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani

(Fakulteta za računalništvo in informatiko in Filozofska fakulteta).

Tema predavanja:

Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Možnosti in meje uporabniškega sodelovanja.

Obvestilo red. prof. dr. Bože Krakar Vogel

Študente prvega letnika 2.st. (dvopredmetni pedagoški) obveščam, da bomo imeli uvodno uro za seminar iz pedagoške prakse jutri, v torek, 9. 10. 2018 ob 18h v predav. 4. Naša srečanja bodo nadalje dveurna, zato pa ne vsak teden. Predvideni datumi so: 23. 10.; 13. 11.; 27. 11.; 11. 12. in 8. 1. 2019.

Na svidenje in lep pozdrav. Red. prof. dr. Boža Krakar Vogel

Mednarodna študentska konferenca Cankar i(n) mi

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

 1. in 9. decembrabo naFilološki fakulteti v Beogradu potekala mednarodna študentska konferenca Cankar i(n) mi. Vabljeni smo študentje iz različnih delov sveta. Naša naloga je, da pripravimo članek, ki je povezan i Ivanom Cankarjem, lahko gre za lingvistični članek, literarni, primerjalni, prevajalski, kulturno-antropološki … Prijave sprejemajo do 15. 10. 2018. (Več informacij najdete na priloženi fotografiji.)

Po pogovoru s profesorico dr. Majo Đukanović (Filološka fakulteta, Beograd), bodo najverjetneje izdali tudi mednarodni zbornik, to pa je za študente lepa priložnost za objavo članka v mednarodni publikaciji.

Jeziki konference so: slovenščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina, črnogorščina, makedonščina in bolgarščina.

Prevoz si moramo študentje organizirati sami, nastanitev pa bo najverjetneje pri lokalnih študentih.

Za informacije smo odprti:

–       E-naslov: majadjukan@outlook.comandraz.stevanovski@gmail.com

–       Facebook: Darko Ilin, Andraž Stevanovski

–       Facebook strani dogodka:

https://www.facebook.com/events/1948688885226054/

https://www.facebook.com/cankarferencija/

Prijavo s prispevkom lahko do 15. 10. pošljete na naslov v vabilu, lahko pa tudi meni.

Prijazno Vas pozdravljam, hvaležen beograjskim slovenistom,

Andraž Stevanovski

 

 

Obvestilo doc. dr. Darje Pavlič

V času od 8. do 19. 10. bom službeno odsotna, zato v tem času ne bom imela govorilnih ur.

 

Odpadla predavanja iz Slovenske kratke proze bomo nadomestili 29. 10., 5. 11., 12. 11. in 19. 11. ob 12.10 v predavalnici 012. Nadomestna termina za seminar iz SSKP sta 26. 11. in 3. 12. ob 16.20 v predavalnici 209C.

 

Predavanja iz Sodobne slovenske poezije bomo nadomestili 29. 11. in 6. 12. ob 9.40 v predavalnici 2.

 

 

 

Znanstvena in strokovna terminologija, pojasnilo glede vaj

Kot sem vas obvestila po VIS-u, so vaje obvezne samo za Enep s 4 kt. Ker ste opozorili, da se vam petkov termin prekriva z drugimi obveznostmi, vas obveščam, da bomo uvodno uro imeli tako, kot je bilo najprej načrtovano – v sredo ob 13.00 v kabinetu 210a. Prosim, da se srečanja udeležite samo tisti, ki ste vpisali predmet za 4 kt, nato pa bomo skupaj poiskali nov termin za vaje.
Saška Štumberger

Obvestilo izr. prof. dr. Urške Perenič za vse študente

Obveščamo vas, da se bodo vsa predavanja in seminarji (Uvod v literarno teorijo, Literatura in kulturne ustanove, Literatura in mediji) pri izr. prof. dr. Urški Perenič pričela v ponedeljek 8. 10. O nadomestnih terminih v prvem tednu izpadlih ur bodo študentje obveščeni naknadno. To velja tudi za vaje pri taistih predmetih, ki jih bo izvajal asist. dr. Andraž Jež. Uspešen začetek študijskega leta!

Skladnja – VAJE (E in DVO)

Vaje iz Skladnje bodo potekale v dveh skupinah, in sicer:

– ob ponedeljkih, 13h-14.30 (za vse enopredmetne študente + 15 dvopredmetnih št.), v predavalnici 116.

– ob sredah, 8.10-9.40 (za vse ostale dvopredmetne študente), predavalnica bo javljena naknadno.

Vaje so skupne tako za enopredmetne kot dvopredmetne študente.

Seznam, na katerega se za ponedeljkove vaje vpišete dvopredmetni študentje, visi na vratih kabineta 536/c. Seznam velja le za ponedeljkovo skupino. Prosim, da se na seznam vpišete le tisti, ki res nameravate redno obiskovati vaje.

Enopredmetni študentje lahko hodite na vaje tudi ob sredah, vendar le, če najdete zamenjavo z dvopredmetnimi študenti.

Če bi se izkazalo, da bi večina študentov namesto ob sredah raje imela vaje ob petkih dopoldan, bomo vaje prestavili na petek.

Z vajami bomo začeli v ponedeljek, 8. 10. 2018, oz. v sredo 10. 10. 2018.

Mojca Smolej

 

Jezikoslovni magistrski seminar – 2. letnik 2. stopnje

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bo v študijskem letu 2018/19 potekal jezikoslovni magistrski seminar pri treh izvajalcih: pri prof. Kranjc, Smole in Orel. Skupno srečanje bo v sredo, 3. 10. 2018, ob 13. uri, v predavalnici št. 024. Študente prosimo, da se zanesljivo udeležite predstavitvenega srečanja, na katerem se boste prijavili na izbrani seminar.

 

Izbirni predmet Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice (I. Orel, 3. letnik)

Namesto izbirnega predmeta Poimenovalna tipologija bo letos po nekajletnem presledku spet možno izbrati predmet Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice, ki se izvaja v poletnem semestru ob ponedeljkih med 10.30 in 13. uro (1 ura predavanj, 1 ura seminarja in 1 ura vaj).
Predmet dopolnjuje, utrjuje in nadgrajuje vsebino obveznega predmeta Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja (E) oz. del predmeta Pregled zgodovine slovenskega jezika (D), ki se izvaja v istem semestru. Pri obeh predmetih kot tudi na pisnih izpitih se je pokazala potreba po dodatnem utrjevanju predvsem oblikoslovnega pa tudi skladenjskega predznanja, po uzaveščanju in zgodovinskem utemeljevanju knjižne norme in neknjižne rabe, kar posebej omogočajo tudi seminar in vaje.
Vsebine, ki jih bomo obravnavali, boste lahko sami predlagali.
Obveznost bodo opravljene vaje in krajše seminarsko delo na tematiko po Vašem izboru in v povezavi s strokovno literaturo.
Izbirni predmet bo pripomogel k doseganju boljših rezultatov pri obveznem predmetu in hkrati omogočil sprotni študij za izpit pri njem, obenem bo poglabljal izbrane zanimive ali težje oblikoslovne in skladenjske teme.

Prijazno vabljeni.

Izbirni predmet Literatura in kulturne ustanove

 

Literarni magistrski seminar

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bodo v študijskem letu 2018/19 potekali štirje literarni magistrski seminarji: dva v zimskem semestru (Hladnik, Pezdirc Bartol) in dva v poletnem semestru (Bjelčevič, Zupan Sosič). Enopredmetniki in dvopredmetniki nepedagogi izberete dva seminarja, v vsakem semestru enega, dvopredmetni pedagogi pa enega od štirih. V vsaki skupini je največ 15 študentov. Pri prof. Hladniku se bo seminar pričel 3.10. ob 9.40 v predavalnici 209c, pri prof. Pezdirc Bartol pa 8. 10. ob 16.10 v predavalnici 209c. Študente, ki boste obiskovali magistrski seminar v zimskem semestru, prosimo, da se zanesljivo udeležite prvega srečanja, saj se bomo dogovorili o načinu dela in si razdelili seminarske teme.

Slovensko, slovaško in prekmursko v Murski Soboti in Lendavi

Kako sta slovenski in slovaški kulturni prostor povezana danes? Na dogodku bomo predstavili slovaško-slovenske literarno-kulturne odnose v stični pokrajini – Prekmurju. Predstavili bomo tudi problematiko diglosije na osnovi prekmurskega jezika in pobude za učenje prekmurščine v šolah. Projekciji filma Pout Štefana Kardoša in Jožeta Glažarja (2018) bo sledil pogovor z avtorji, predstavitev raziskovalnih aktivnosti in pogostitev s kratkim kulturnim programom.
Kraj: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (Naslov: Zvezna ul. 10, Murska Sobota)

Strokovno besedilo – obvezno in izbirno

Predmet Strokovno besedilo se bo kot obvezni in izbirni predmet izvajal v zimskem semestru ob četrtkih ob 8.30 v p. Tob. 1.

Kot izbirni predmet se bo lahko izvajal tudi v letnem semestru, in sicer v obliki konzultacij (število študentov do 10) ali predavanj (število študentov več kot 10).

Na prvi uri predavanj se bomo dogovorili tudi za obliko izvedbe vaj, ki so vodene individualno, zato posebnih skupinskih vaj ni.

Mojca Smolej

Erasmus v UKRAJINI

Oddelek za slovenistiko ima podpisan mednarodni sporazum z Nacionalno univerzo Ivana Franka v Lvovu in Univerzo Tarasa Ševčenka v Kijevu.

Za letni semester 2018/19 sta razpisani dve prosti mesti za študijsko izmenjavo na navedenih univerzah. (Na obeh se izvaja tudi lektorat za slovenščino.)

Vse zainteresirane študente prosim, da se čimprej zglasijo pri meni. Prijavijo se lahko študentje prve in druge stopnje.

Mojca Smolej (mojca.smolej@ff.uni-lj.si, govorilne ure: ponedeljek ob 9h v kabinetu 536/c)

 

 

Vabljeni na avdicijo za zbor in oktet Filozofske fakultete

Dragi študentje,

če se lahko pohvalite s čim več kot le veseljem do posluha in ste pripravljeni zapeti tudi zunaj toplega objema svoje domače drvarnice, ste lepo vabljeni na avdicijo za zbor in oktet Filozofske fakultete, ki ga z ljubečo, a trdno roko vodi dr. Tjaša Ribizel. Avdicija se bo odvila v četrtek, 20. 9. ob 18.00 v sobi 535b.

Poleg večne slave in možnosti, da se lahko umetniško udejstvujete in sodelujete na številnih dogodkih (da ne omenjamo dejstva, da lahko to uveljavljate tudi kot izbirni predmet, za katerega vas bodo nagradili s 6 kreditnimi točkami), je vredno omeniti tudi to, da je naš oktet letos nastopil celo v produkciji Mladinskega gledališča, in sicer v vekopomni predstavi Odilo. Oratorij. Zatemnitev, ki je ravnokar gostovala tudi v Beogradu in jo jeseni čaka tudi gotova zmaga na Borštnikovem srečanju.

Če vam je petje torej v užitek (in hkrati tudi tistim, ki vas poslušajo), lepo lepo vabljeni v to izjemno motivirano, a hkrati tudi izjemno uživaško druščino.

Z lepimi pozdravi!

 

 

Lep pozdrav/Best regards,