Današnji seminar JPJN

bo ob 12.10 tule: https://us02web.zoom.us/j/81523088872. Prosim za čim bolj zanesljivo udeležbo, saj se bomo dogovorili o načinu in vrstnem redu seminarskih predstavitev v zadnjih dveh srečanjih.

Lep pozdrav,
Marko Stabej