Disertacija o književnosti v gimnaziji

V petek, 3. 7. 2015 ob 11h v predav. 209c bo Jožica Jožef Beg zagovarjala svojo doktorsko disertacijo Razvijanje ključnih zmožnosti pri pouku književnosti v gimnazijah.

Kandidatka je primerjala odgovore dijakov in učiteljev, kako pri pouku razvijajo npr. bralno pismenost, kulturno zavest, delo z novimi tehnologijami, in kako ocenjujejo svojo uspešnost na teh področjih.

Slednjo in njen napredek je preverila tudi s testom znanja pri dijakih v prvem in v tretjem letniku. Vabljeni vsi, ki vas ta vprašanja zanimajo. — Boža Krakar Vogel

Zagovor disertacije Maje Melinc