Dramsko besedilo

Zaradi referata na konferenci v četrtek, 23. 5.,  odpade predavanje Dramsko besedilo pri red. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol. Predavanje smo že nadomestili 14. 5. 2019.