Družbene razsežnosti slovenskega jezika, izpit

Razpored za izpit iz predmeta Družbene razsežnosti slovenskega jezika v petek, 12. 6. na https://us02web.zoom.us/j/8140710139

9.10

18190385
18190391
18191034
18190622

10.00

18161194
18190400
18190890
18190007

11.00

18190944