Fonetika in fonologija SKJ – ustni izpiti in vpogled

Vsi študentje, ki ste pisali pisni izpit v sredo, 26. 6. 2019, pridete na ustni izpit in/ali vpogled pisnega izpita v ponedeljek, 1. 7., ob 12.30 v kabinet 536c, kot piše na razporedu pisnih pisnih in ustnih izpitov pri prof. Tivadarju. Rezultatov pisnega izpita ne bomo objavili na spletni strani.