GOVORJENI DISKURZ

V torek, 11. 12. 2018, se bo seminar iz Govorjenega diskurza začel ob 8.15.

Končali bomo ob 9.45.

Mojca Smolej