Izpit iz didaktike književnosti pri red. prof. dr. Boži Krakar Vogel

Študente, ki želite še opravljati delni izpit iz didaktike književnosti iz ZS, obveščam, da bo  pisni izpit 16. 6. ob 1oh po e- pošti. Takrat boste v priponki dobili vsak svojo individualno pisno nalogo, ki jo boste rešili in vrnili v priponki do 11.30. Literatura: (zaenkrat še) Poglavja iz didaktike književnosti, 2004. Lep pozdrav. B. Krakar Vogel