Izpiti pri prof. dr. E. Kržišnik

Uvod v študij jezika – četrtek, 15. 2., ob 12h, kabinet 209b.

Jezikovna norma in jezikovna kultura – četrtek, 15. 2., ob 13h, kabinet 209b.

Normativno, jezikovnozvrstno in besedilnovrstno urejanje besedila – četrtek, 15. 2., ob 12h (pisno), kabinet 209b; ustno po dogovoru.

Komisijski izpiti (ustno) – petek, 16. 2., ob 12, kabinet 209b.