doc. dr. Saška Štumberger

Doc. dr. Saška Štumberger – IZPITNI ROKI za štud. leto 2018/19

 

Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika (2. letnik, I. st.): 25. 1. 2018, 13. 6. 2018, 3. 7. 2018, 22. 8. 2018, 5. 9. 2018

 

Uvod v študij jezika (1. letnik, I. st.): 23. 1., 12. 2., 1. 7., 3. 9.

 

Besedotvorna stilistika (izbirni, II. st.): 11. 6., 1. 7., 20. 8., 3. 9.

 

Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja (izbirni, II. st.): 23. 1., 12. 2., 1. 7., 3. 9.

 

GOVORILNE URE:

SR 9.00–10.30 (zimski semester)

ČE 10.30–12.00 (poletni semester)