izr. prof. dr. Aleš Bjelčevič

GOVORILNE URE, kabinet 217a
zimski semester:
– četrtek, 9.30-11.00

poletni semester:
– torek, 10.30-12.00

telefon: 01 241 1298

e-naslov: aleksander.bjelcevic@ff.uni-lj.si ter aleksander.bjelcevic@guest.arnes.si

Bjelčevič, izpitni roki 2018-19

 

Književnost 19. stoletja, vedno ob 9.00

30. 1. 2019

13. 6. 2019

27. 6. 2019

29. 8. 2019

12. 9. 2019

 

Slovenska književnost (na oddelku za Primerjalno književnost), ob 8.00, kabinet 217a

30. 1. 2019

27. 6.

29. 8.

12. 9.

 

Starejša slovenska književnost (obvezni) za 3. letnik E in 1. letnik 2. stopnje D (vsi), ob 9.30, kabinet 217a

 

30. 1. 2019

27. 6.

29. 8.

12. 9.

Verzno besedilo, ob 13.00,

3. 6.

27. 6.

29. 8.

12. 9.

 

Starejša slovenska književnost izbirni, ob 14.00, kabinet 217a

Magistrski seminar, ob 14.00, kabinet 217a

 

3. 6.

27. 6.

29. 8.

12. 9.