red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

GOVORILNE URE 2018/19, kabinet 217 a

Julija, avgusta in septembra so govorilne ure pri red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosič v času izpitov, tj. 26. 8. in 9. 9. 2019, lahko pa tudi po dogovoru.

 

zimski semester: četrtek, 13.00 do 14.30

letni semester: sreda, 18.40 do 20.00

 

telefon: 01 241 1298

e-naslov: alojzija.zupan-sosic@guest.arnes.si

IZPITNI ROKI 2018/19

Motivi in teme v slovenski književnosti

Sodobni slovenski roman

Pripovedno besedilo

Literarna interpretacija

Spol in slovenska literatura

Literarni magistrski seminar

28. 1. 2019 (vsi predmeti)
6. 6. 2019 (vsi predmeti)
26. 6. 2019 (vsi predmeti)
26. 8. 2019 (vsi predmeti)
9. 9. 2019 (vsi predmeti)