red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

GOVORILNE URE 2018/19, kabinet 217 a

 

 

zimski semester: četrtek, 13.00 do 14.30

letni semester: sreda, 18.40 do 20.00

 

telefon: 01 241 1298

e-naslov: alojzija.zupan-sosic@guest.arnes.si

IZPITNI ROKI 2019/20

Motivi in teme v slovenski književnosti

Sodobni slovenski roman

Pripovedno besedilo

Literarna interpretacija

Spol in slovenska literatura

Literarni magistrski seminar

27. 1. 2020 (vsi predmeti)
8. 6. 2020 (vsi predmeti)
22. 6. 2020 (vsi predmeti)
24. 8. 2020 (vsi predmeti)
7. 9. 2020 (vsi predmeti)