dr. Boža Krakar Vogel, red. prof. v pokoju, zaslužna profesorica UL

GOVORILNE URE 2018/19, kabinet 210
– torek, 17.00-18.00
– telefon: 01 241 1278

e-naslov: boza.krakar@guest.arnes.si
ali boza.krakar-vogel@ff.uni-lj.si

IZPITNI ROKI 19/20

Didaktika književnosti (slovenisti) (delni pisni izpit po predavanjih v zimskem semestru): torek, 21.1. 2020 ob 11h; torek, 11. 2. 2020 ob 11h; torek, 16. 6. 2020 ob 11h.
 
Pedagoška praksa za PK (Didaktika književnosti, delni pisni izpit po predavanjih v zimskem semestru): zgoraj navedeni roki, ista ura.
 
Opazovalna praksa pri didaktiki SJK ( enopredmetni slovenisti) – torek, 11. 6. 2020 ob 12h kabinet 210. 
Književnost za šolsko rabo (za študente, ki so predavanja poslušali v zimskem semestru 18/19): bo javljeno naknadno.