red. prof. dr. Marko Stabej

marko.stabej@ff.uni-lj.si

Izpiti in govorilne ure 2018/2019

Govorilne ure

torek 13.10 do 14.30, kabinet 209

Študenti in študentke naj se na daljše konzultacije prej prijavijo po e-pošti. Po potrebi se lahko po e-pošti dogovorimo tudi za poseben termin govorilnih ur.
Izpitni roki v študijskem letu 2018/2019

Družbene razsežnosti slovenskega jezika
28. 1. , 11. 2., 12. 6., 4. 9.

Zgodovina SKJ
29. 1., 12. 2., 26. 6., 4. 9.

Besediloslovje
10. 6., 26. 6., 4. 9., 13. 9.

Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje
11. 6., 26. 6., 5. 9., 13. 9.

Digitalni jezikovni viri
11. 6., 26. 6., 30. 8., 13. 9.

Raziskovalna orodja v jezikoslovju
Po dogovoru

Pred izbranim rokom obvezno preverite veljavnost datumov in ur v tajništvu in na spletu.

Ljubljana, 27. 9. 2018