red. prof. dr. Marko Stabej

marko.stabej@ff.uni-lj.si

Izpiti in govorilne ure 2019/2020

Govorilne ure:

torek 13.10 do 14.30, kabinet 209

Študenti in študentke naj se na daljše konzultacije prej prijavijo po e-pošti. Po potrebi se lahko po e-pošti dogovorimo tudi za poseben termin govorilnih ur.

Izpitni roki v študijskem letu 2019/2020:

Družbene razsežnosti slovenskega jezika
27. 1. , 10. 2., 12. 6., 3. 9.

Zgodovina SKJ
28. 1., 11. 2., 22. 6., 3. 9.

Besediloslovje
9. 6., 24. 6., 27. 8., 10. 9.

Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje
8. 6., 23. 6., 27. 8., 10. 9.

Digitalni jezikovni viri
8. 6., 23. 6., 27. 8., 10. 9.

Raziskovalna orodja v jezikoslovju
Po dogovoru

Pred izbranim rokom obvezno preverite veljavnost datumov, uro in prostor v sistemu vis ali v oddelčnem tajništvu.

Ljubljana, 26. 9. 2019