red. prof. dr. Vera Smole

GOVORILNE URE, kabinet 215
– ponedeljek, 13.30-15.00

telefon: 01 241 1292

e-naslov: vera.smole@guest.arnes.si

Izpitni roki  2019/2020

Pisni  izpiti

SL1 Socialne zvrsti SJ (1. l. E, D izbirni):

  1. 1., 11. 6., 25. 6., 27. 8., 10. 9. 2020

SL2 Slovenska dialektologija (tudi PSJ) (1. l. vsi, pisni del)

  1. 1., 6. 2., 25. 6., 27. 8. 2020

Ustni del: 2. delovni dan po pisnem roku.

Kolokvij Pregled zgodovine slovenskega jezika (3. l. D)

  1. 1., 6. 2. 2020 (pisno ali po želji ustno – po dogovoru)

 

Samo ustni izpiti (kabinet 215) in vpis ocen seminarskih nalog

SL1 Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom (tudi PSJ)     (3. l. E)

  1. 1., 6. 2., 11. 6., 29. 6., 27. 8. 2020

SL1 Poglavja iz zgodovine slovenskega glasoslovja (izbirni, 3. l. E)

  1. 2., 11. 6., 29. 6., 27. 8., 10. 9. 2020

SL1 Slovenska narečja (izbirni E, D, zunanji)

  1. 2., 11. 6., 29. 6., 27. 8., 10. 9. 2020

SL2 Magistrski seminar (2. l. vsi)

  1. 1., 7. 2., 29. 6., 27. 8. 2020

SL2 Terenske vaje (1. letnik, jezikoslovna smer)

  1. 1., 7. 2., 29. 6., 27. 8. 2020