Izvajanje vaj pri jezikoslovnih predmetih

Vaje pri jezikoslovnih predmetih, kjer izvajalec ni napisan, se bodo po urniku začele izvajati v dogovoru z nosilcem predmeta.