Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje, izpit

Razpored ustnih izpitov pri predmetu Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje, 8. 6. 2020, na: https://us02web.zoom.us/j/8140710139

9.00

18183487
18193058
18193092
18193134

10.00

18193161
18193216
18193274
18193306

11.30

18193355
18193365
18193404
18193417

12.30

18193459
18193488